Personel administracyjno – obsługowy to pracownicy, którzy dbają o właściwe funkcjonowanie placówki.

Tworzą go:

 • P. Magdalena – kierownik gospodarczy
 • P. Edyta – sekretarka
 • P. Anna – pomoc nauczyciela
 • P. Agnieszka – woźna oddziałowa
 • P. Krystyna – woźna oddziałowa
 • P. Beata – woźna oddziałowa
 • P. Elżbieta – woźna oddziałowa
 • P. Joanna – kucharka
 • P. Joanna – pomoc kucharki
 • P. Tadeusz – dozorca
 • P. Włodzimierz – dozorca