Personel administracyjno – obsługowy to pracownicy, którzy dbają o właściwe funkcjonowanie placówki.

Tworzą go:

 • Pani Magdalena – kierownik gospodarczy,
 • Pani Edyta – sekretarka,
 • Pani Anna – pomoc nauczyciela,
 • Pani Agnieszka – woźna oddziałowa,
 • Pani Krystyna – woźna oddziałowa,
 • Pani Beata – woźna oddziałowa,
 • Pani Elżbieta – woźna oddziałowa,
 • Pani Joanna – kucharka,
 • Pani Agnieszka – pomoc kucharki,
 • Pan Jakub – dozorca,
 • Pan Piotr – dozorca.