Świąteczne puzzle

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z nauczycielami, rodzicami i opiekunami z mokotowskich przedszkoli do udziału w I Dzielnicowym Konkursie pt. „Świąteczne puzzle”, organizowanym przez nasze Przedszkole.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Mokotów Rafała Miastowskiego.

Regulamin I Dzielnicowego Konkursu pt. „Świąteczne puzzle”
 1. Organizator konkursu:

Przedszkole nr 148 „Kraina Wartości”
ul. Kazimierzowska 45
02-572 Warszawa, Mokotów

Osoby koordynujące:

Hanna Kaczmarek – HKaczmarek@eduwarszawa.pl
Patrycja Kuźmicz – PKuzmicz@eduwarszawa.pl
Paulina Stasiak – PStasiak@eduwarszawa.pl

 1. Konkurs organizowany jest dla dzieci w czterech kategoriach wiekowych: 3 lata, 4 lata, 5 lat i 6 lat. Każda placówka może zgłosić tylko jednego uczestnika z każdej grupy wiekowej.
 2. Cele konkursu:
  - rozbudzanie u dzieci inwencji twórczej oraz kreatywności;
  - wzmacnianie wiary we własne możliwości;
  - rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych;
  - rozbudzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi;
  - czerpanie radości ze wspólnej pracy z rodzicami.
 3. Praca plastyczna:
  • format pracy: dowolny.
  • technika pracy: dowolna.
  • forma płaska lub trójwymiarowa.
  • każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, pełny adres przedszkola wraz z numerem telefonu oraz imię i nazwisko nauczyciela.
 1. Prace ze wszystkimi wymaganymi zgodami, należy składać osobiście w Przedszkolu nr 148 „Kraina Wartości” lub wysłać pocztą na obecny adres przedszkola:

Przedszkole nr 148 „Kraina Wartości”
ul.
Abramowskiego 4
02-659 Warszawa

 1. Termin składania prac upływa z dniem 30 listopada 2023 r. (decyduje data otrzymania pracy przez organizatora).
 2. Organizator powoła jury, które sprawdzi zgodność prac z regulaminem i tematem konkursu, oceni technikę i jakość wykonania.
 3. Kryterium oceny:
 • wkład pracy dziecka,
 • walory artystyczne,
 • zgodność z tematem,
 • wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych,
 • ogólna estetyka pracy,
 • oryginalność,
 • kreatywność.
 1. Autorzy prac otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie. Dodatkowo zostaną wyróżnione osoby z każdej kategorii wiekowej, które otrzymają drobne nagrody:
 • dzieci 3-letnie,
 • dzieci 4-letnie,
 • dzieci 5-letnie,
 • dzieci 6-letnie.

Ponadto jurorzy wybierze prace do ekspozycji.

 1. Uroczystość ogłoszenia wyników nastąpi w środę 13 grudnia 2023 r. o godzinie 10:30.
 2. Fotorelacja z rozstrzygnięcia konkursu oraz lista dzieci nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola: http://przedszkole148.waw.pl/
 3. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora i nie będą zwracane ich autorom.
 4. Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu, a także jest potwierdzeniem wyrażenia przez nich zgody na:
 • nieodpłatne, publiczne wyeksponowanie pracy dziecka, opatrzonej następującymi danymi osobowymi: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, dane placówki przedszkolnej;
 • publikację wizerunku uczestnika konkursu na stronie internetowej Przedszkola nr 148 „Kraina Wartości” (wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, wykonane podczas konkursu mogą być zamieszczone na stronie internetowej Przedszkola nr 148 „Kraina Wartości”);
 • przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych każdego uczestnika konkursu w oparciu o wyrażoną zgodę, w tym imienia i nazwiska dziecka, wieku dziecka, danych placówki przedszkolnej, w celach związanych z organizacją konkursu;
 • administratorem danych, przetwarzanych w celu organizacji konkursu jest Przedszkole nr 148 „Kraina Wartości” z siedzibą w Warszawie.
 1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach informacja pojawiać się będzie na stronie internetowej Organizatora.

Wszystkim uczestnikom życzymy oryginalnych pomysłów i sukcesów w konkursie.

Druki do pobrania: