Logo programu Dziecko w świecie wartości, realizowanego w Przedszkolu nr 148 w Warszawie

II Warszawski Konkurs pt. „Dziecko w świecie wartości: Szczęście”

 1. Organizator konkursu:

Przedszkole nr 148
ul. Kazimierzowska 45
02-572 Warszawa, Mokotów

Osoba koordynująca: Małgorzata Jarząb, Sylwia Brzostek

 1. Konkurs organizowany jest w ramach programu wychowawczego „Dziecko w świecie wartości”, realizowanego w naszym przedszkolu i skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Program „Dziecko w świecie wartości” powstał na bazie bajek dla dzieci i składa się z trzech części, z których każda część skierowana do dzieci w określonym wieku. Więcej informacji
o programie można odnaleźć na stronie internetowej naszego przedszkola:

http://przedszkole148.waw.pl/dziecko-w-swiecie-wartosci/

 1. Cele konkursu:
  • budowanie systemu wartości,
  • rozpoznawanie i nazywanie uczuć i emocji,
  • kształtowanie odporności emocjonalnej,
  • integracja społeczności przedszkolnej,
  • rozbudzanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności plastycznych,
  • wyrażanie siebie w różnych formach i technikach plastycznych,
  • rozwijanie pomysłowości i fantazji dzieci.
 2. Przedmiot konkursu: praca plastyczna przedstawiająca wartość, jaką jest szczęście.
 • Do udziału w konkursie plastycznym zapraszamy dzieci z warszawskich przedszkoli w wieku 3 – 6 lat.
 • Konkurs organizowany jest dla dzieci w czterech kategoriach wiekowych: 3 lata, 4 lata, 5 lat i 6 lat.
 • Każde przedszkole może zgłosić do konkursu jedną pracę indywidualną Uczestnika w każdej kategorii wiekowej.
 • Praca plastyczna:
 • temat: „Dziecko w świecie wartości: Szczęście”,
 • zadaniem Uczestników jest wykonanie talizmanu, breloczka lub medalu, przynoszącego szczęście,
 • format pracy – przestrzenny,
 • technika pracy dowolna,
 • forma płaska lub trójwymiarowa,
 • każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, pełny adres przedszkola oraz nr telefonu, e-mail oraz nazwę wartości, którą przedstawia.
 1. Przygotowaną pracę konkursową należy sfotografować i przesłać:
 • 1 zdjęcie pracy wykonanej w formie płaskiej,
 • 3-4 zdjęcia (każde ujęcie przedstawia inną stronę pracy) pracy wykonanej w formie trójwymiarowej,
 • Zdjęcie musi być wykonane w dobrej jakości i rozdzielczości (rozmiar zdjęcia w pikselach: 2362x3543).

Zdjęcia należy przesłać mailem wraz z kartą zgłoszeniową oraz skanami pisemnych zgód rodziców/opiekunów prawnych (załączniki nr 1, 2 i 3) na adres: MBien@eduwarszawa.pl, podając w tytule maila: II Warszawski Konkurs pt. „Dziecko w świecie wartości: Szczęście”.

Pisemne zgody rodziców/opiekunów należy pozostawić i przechowywać w macierzystej placówce.

 1. Zdjęcia prac muszą być wyraźne i pokazywać całą pracę – w innym przypadku Organizator zastrzega sobie prawo nie zakwalifikowania pracy do udziału w konkursie.
 2. Termin składania prac upływa z dniem 20 maja 2022 r. (decyduje data otrzymania maila przez organizatora).
 3. Organizator powoła jury, które zapozna się z treścią wypowiedzi plastycznej, sprawdzi zgodność prac z regulaminem i tematem konkursu, oceni technikę i jakość wykonania.
 4. Kryterium oceny:
 • wkład pracy dziecka,
 • walory artystyczne,
 • zgodność z tematem,
 • wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych,
 • ogólna estetyka pracy,
 • oryginalność,
 • kreatywność.
 1. Autorzy prac konkursowych otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie oraz nagrody. Dodatkowo zostaną wyróżnione osoby z każdej kategorii wiekowej, które otrzymają dyplomy za wyróżnienie oraz nagrody:
 • dzieci 3-letnie,
 • dzieci 4-letnie,
 • dzieci 5-letnie,
 • dzieci 6-letnie.
 1. Rodzice bądź nauczyciele przygotowujący dzieci do udziału w konkursie otrzymają podziękowania.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00.
 3. Fotorelacja z rozstrzygnięcia konkursu oraz lista dzieci nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola:

http://przedszkole148.waw.pl/

 1. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora.
 2. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu, a także jest potwierdzeniem wyrażenia przez nich zgody na:
 • nieodpłatne, publiczne wyeksponowanie pracy dziecka, opatrzonej następującymi danymi osobowymi: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, dane placówki przedszkolnej;
 • przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych każdego uczestnika konkursu
  w oparciu o wyrażoną zgodę, w tym imienia i nazwiska dziecka, wieku dziecka, danych placówki przedszkolnej, w celach związanych z organizacją konkursu;
 • administratorem danych, przetwarzanych w celu organizacji konkursu jest Przedszkole nr 148 z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe przetwarzane w wyżej określonym zakresie są zebrane dobrowolnie przez Organizatora od przedstawicieli ustawowych uczestników. Przedstawiciele ustawowi uczestników są poinformowani o prawie dostępu do treści danych osobowych uczestników i prawie ich poprawiania.
 1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
 2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.