Procedura nadania imienia Przedszkolu nr 148 w Warszawie

Podstawa prawna:

Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz §2 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 1 2019 r., poz. 502), na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 148 w Warszawie.

 1. Cel podejmowanych działań

Poprzez nadanie imienia przedszkole:

 • uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość, wyróżniającą ją spośród innych placówek,
 • aktywizuje i integruje całe środowisko przedszkolne: dzieci, rodziców i pracowników przedszkola,
 • promuje swoje działania w środowisku lokalnym,
 • wchodzi do rodziny placówek o podobnym imieniu, co sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów,
 • opiera swoje działania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze na wartościach, ideałach i czynnikach związanych z wybranym imieniem, a także wyznacza dalsze kierunki pracy z dziećmi,
 • wzbogaca swoją obrzędowość, związaną z imieniem.
 1. Uzasadnienie

Przedszkole od kilku lat realizuje autorskie programy naszych nauczycieli, pt. “Dziecko w świecie wartości” oraz organizuje konkursy wewnątrzprzedszkolne, jak i miejskie na ten temat. Pragniemy, aby wychowanie do wartości stało się główną wizją naszego przedszkola.

 1. Zasady wyboru imienia

W wyborze imienia bierze udział cała Rada Pedagogiczna przedszkola. Nauczyciele przekazują swoje propozycje imienia w okresie czerwiec – sierpień 2021 r. Następnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w sierpniu 2021 r., w drodze głosowania jawnego, zostaje wybrane imię przedszkola. Imię przedszkola powinno być związane z wychowaniem do wartości w związku z realizowanymi w przedszkolu programami “Dziecko w świecie wartości”.

 1. Zapoznanie z procedurą nadania imienia

Dyrektor przedszkola zawiadamia nauczycieli, pracowników niepedagogicznych placówki i rodziców o podjęciu działań zmierzających do nadania imienia przedszkolu oraz zaznajamia z wprowadzoną „Procedurą nadania imienia Przedszkolu nr 148 w Warszawie”.

Zapoznanie nastąpi w następujący sposób:

 • Nauczyciele – podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w sierpniu 2021 r.
 • Pracownicy niepedagogiczni – podczas spotkania organizacyjnego w sierpniu 2021 r.
 • Rodzice – podczas spotkania rodziców z dyrektorem oraz podczas zebrań z nauczycielami we wrześniu 2021 r., za pomocą strony internetowej przedszkola oraz drogą mailową.
 • Dzieci – rozmowy z nauczycielami w grupach, zajęcia tematyczne.
 1. Etapy prac związanych z nadaniem imienia
 • 31 sierpnia 2021 r. podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej wybranie imienia poprzez głosowanie jawne nauczycieli (załącznik nr 1 do Procedury).
 • Ustalenie terminu uroczystości nadania imienia przedszkolu.
 • Omówienie szczegółowego planu działań, związanych z promocją placówki, nadaniem imienia oraz przydział obowiązków.
 • Zaplanowanie zadań i działań, mających na celu przybliżenie dzieciom imienia przedszkola.
 • W ramach kampanii informacyjnej podjęcie działań, których celem będzie rozpropagowanie imienia przedszkola.
 • Zaprojektowanie logo przedszkola.
 • Zorganizowanie uroczystości Nadania Imienia Przedszkolu.
 1. Przygotowanie wniosku o nadanie przedszkolu imienia do organu prowadzącego
 • Podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną o propozycji nadania przedszkolu imienia.
 • Uzyskanie poparcia Rady Rodziców; omówienie szczegółów współpracy.
 • Wnioskowanie o nadanie imienia przedszkola przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.
 • Wystąpienie do Organu Prowadzącego z wnioskiem o nadanie nazwy przedszkolu, zawierającego wybrane imię oraz uzasadnienie wyboru.
 • Przygotowanie uchwały w sprawie nadania nazwy przedszkolu.
 • Organizacja uroczystości nadania nazwy przy współudziale Rady Rodziców.
 1. Propozycje działań w związku z nadaniem imienia
Działania promujące przedszkole Termin Realizacja
Dzień dobrych wiadomości 08 września Miłe karteczki (rysunki/ słówka) – „Poczta Dobrych Wiadomości”
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 20 września Zabawy integracyjne, m.in.
z chustą animacyjną
Światowy Dzień Uśmiechu 07 października Śmieszny strój/ wykonanie orderu uśmiechu
Bal Superbohaterów/Postaci z Bajek 05 listopada Strój Superbohaterów
Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 21 listopada Słodki poranek – poczęstunek, np. ciasteczka w kształcie serduszek, upieczone dzień wcześniej
Dzień Przytulania 21 stycznia Korowód serc
Dzień Pozytywnego Myślenia 02 lutego Każda grupa ubrana
w kolorach tęczy:
1 – niebieski, fioletowy,
2 – zielony, żółty,
3 – pomarańczowy, czerwony; zabawy integracyjne, np. przejście po ławce do Krainy Optymizmu
Dzień Dobrych Uczynków 19 maja Zbiórka zabawek/ książek, np. dla Domu Dziecka
Dzień Przyjaciela 09 czerwca Zabawy integracyjne/ rysunki dla przyjaciela

 

Konkursy Termin Odpowiedzialni
Konkurs recytatorski  „Dziecko w świecie wartości” Listopad 2021 S. Brzostek, M. Jarząb
Wewnątrzprzedszkolny Konkurs plastyczny „Dziecko w świecie wartości: Szczęście” Luty 2022 H. Kaczmarek, M. Walewska, P. Kuźmicz
Międzyprzedszkolny Konkurs plastyczny „Dziecko w świecie wartości: Szczęście” Kwiecień 2022 S. Brzostek, M. Jarząb
Konkurs Poezji „Dziecko w świecie wartości” Październik 2022  
Konkurs Piosenki „Dziecko w świecie wartości” Marzec 2023  

 

Działania związane z przygotowaniem uroczystości Termin Odpowiedzialni
Zaprojektowanie logo Przedszkola Wrzesień 2022 M. Jarząb, A. Wojas
Złożenie wniosku do Organu Prowadzącego o nadanie nazwy przedszkolu Październik 2022 Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
Ustalenie scenariusza uroczystości Wrzesień 2023 Rada Pedagogiczna
Przygotowanie listy gości Wrzesień 2023 Dyrektor i przedstawiciel Rady Rodziców
Wykonanie zaproszeń Wrzesień 2023 M. Jarząb
Przygotowanie występu artystycznego dzieci Październik 2023 Nauczycielki
Dekoracja i wystrój sal oraz korytarzy Październik 2023 Cały personel
Prace porządkowe w przedszkolu
i w ogrodzie przedszkolnym
Październik 2023 Cały personel
Przygotowanie miejsca na prace konkursowe (wewnątrzprzedszkolnego oraz miejskiego konkursu) – wystawa prac Październik 2023 Nauczycielki
Organizacja poczęstunku Październik 2023 Dyrektor, kierownik gospodarczy, woźne
Nadanie imienia Przedszkolu – uroczystość z udziałem zaproszonych gości Październik 2023 Cały personel