Kadra Pedagogiczna naszego Przedszkola to młodzi oraz doświadczeni nauczyciele z odpowiednim przygotowaniem kierunkowym i pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Nauczyciele wciąż doskonalą swój warsztat pracy poprzez udział w doskonaleniu i dokształcaniu na szkoleniach i warsztatach edukacyjnych, zyskując dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Wszystko to pozytywnie wpływa na jakość świadczonej pracy.

Dzieci korzystają z szerokiej oferty edukacyjnej, a podstawa programowa jest rozszerzana i dostosowywana do potrzeb edukacyjnych dzieci. Bogaty warsztat pracy nauczycieli, ich wiedza i umiejętności, doświadczenia własne oraz innych, jak również różnorodne i ciekawe pomoce dydaktyczne sprawiają, że przedszkolaki poprzez zabawę zdobywają wiele umiejętności, sprawności oraz osiągają właściwy poziom gotowości szkolnej.

Nauczyciele:

  • Dyrektor Przedszkola, nauczyciel dyplomowany mgr Agnieszka Wojas,
  • nauczyciel mianowany mgr Małgorzata Jarząb,
  • nauczyciel mianowany mgr Hanna Kaczmarek,
  • nauczyciel kontraktowy mgr Sylwia Brzostek,
  • nauczyciel kontraktowy mgr Patrycja Kuźmicz,
  • nauczyciel kontraktowy mgr Monika Walewska,
  • nauczyciel kontraktowy mgr Katarzyna Roszkowska-Świerczek.