ZEBRANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci, które we wrześniu br. rozpoczną edukację w naszym przedszkolu na zebranie, które odbędzie się w poniedziałek 31 sierpnia br. o godz. 15:00.

W związku z panującą pandemią zebranie odbędzie się w reżimie sanitarnym; prosimy rodziców o obecność w maseczkach, a przy wejściu do budynku o dezynfekcję rąk.

Spotkanie odbędzie się bez udziału dzieci.

TYMCZASEM W PRZEDSZKOLU...

Drodzy Rodzice, w tym miejscu będziemy prezentować prace dzieci oraz to, w jaki sposób spędzają one czas w przedszkolu w tym wyjątkowym i trudnym czasie. Każdego dnia staramy się zapewnić im nie tylko bezpieczne warunki, ale również przyjazną atmosferę w gronie kolegów i koleżanek. Zapraszamy do galerii.

galeria

Podziękowanie za udział w akcji "Gorączka Złota PCK 2020"

Podziękowanie dla nauczycielki za udział w akcji "Gorączka Złota PCK 2020"

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W OKRESIE PANDEMII
AKTUALIZACJA

W związku z kolejną zmianą wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego została wprowadzona aktualizacja w obowiązujących w naszym przedszkolu "Procedurach bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu nr 148 w Warszawie. Prosimy rodziców o zapoznanie się z treścią dokumentu:

POŻEGNANIE TYGRYSÓW

We wtorek 30 czerwca starszaki z grupy Tygrysów spotkały się w prawie kompletnym gronie po raz ostatni przed wakacjami. Niektórzy z nas widzieli się pierwszy raz od kilku miesięcy! Po tak długiej przerwie radości i uśmiechów nie było końca!

Wszystkim Tygrysom serdecznie gratulujemy ukończenia przedszkola.
Życzymy samych sukcesów w szkole i udanych wakacji.

Będziemy za Wami tęsknić!

galeria

Życzenia wakacyjne dla dzieci i rodziców oraz dyrektora, nauczycieli i pracowników przedszkola

Podziękowanie rodzicowi za upiększenie przedszkola kwiatami

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W OKRESIE PANDEMII
AKTUALIZACJA

W związku ze zmianą wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego została wprowadzona aktualizacja w obowiązujących w naszym przedszkolu "Procedurach bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu nr 148 w Warszawie. Prosimy rodziców o zapoznanie się z treścią dokumentu:

Dyplom za udział w konkursie Zaczarowane słowa

PRACA PRZEDSZKOLA W OKRESIE WAKACJI

Informujemy, że nasze przedszkole w okresie wakacji będzie czynne w terminie od 1 lipca do 11 sierpnia 2020 r. dla dzieci uczęszczających do naszej placówki.

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W OKRESIE PANDEMII

W związku z otwarciem przedszkola z dniem 18 maja br. w okresie trwającej pandemii koronawirusa informujemy, że w naszej placówce zostały wprowadzone procedury bezpieczeństwa, opracowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy oraz przez nasze przedszkole.

Procedury miejskie:

Procedury przedszkolne uszczegółowione:

Wszystkie powyższe procedury obowiązują w naszym przedszkolu od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania. Prosimy wszystkich rodziców naszych przedszkolaków o zapoznanie się z ww dokumentami, przestrzeganie i stosowanie się do zapisów w nich zawartych.

Podziekowanie dla przedszkola za udział w XX edycji Góra Grosza

Podziekowanie dla Małgorzaty Bień za udział w XX edycji Góra Grosza

Tekst podziekowania dla przedszkola za udział w XX edycji Góra Grosza

PUBLIKACJA LIST DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
ORAZ POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/ prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Informujemy, że wyniki rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021 można sprawdzić w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka lub bezpośrednio w naszej placówce.

KOMUNIKAT

Informuję, że na podstawie § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) w Przedszkolu nr 148, ul. Kazimierzowska 45 w Warszawie w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r., za zgodą organu prowadzącego, zostały zawieszone zajęcia w okresie od 06 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.

Agnieszka Wojas
Dyrektor Przedszkola nr 148

PODZIĘKOWANIE

W imieniu rodziców Mai Gozdek serdecznie dziękujemy za okazane serce. Wczoraj, czyli w niedzielę 26 kwietnia zbiórka osiągnęła 100% – udało się zebrać 940 000 zł na leczenie dziewczynki.

A na profilu Maja Gozdek I Jej Armia Aniołów na Facebooku rodzice Majeczki zamieścili dla Państwa podziękowania:

DOBRO WRACA

Z wyrazami szacunku i uznania

Rada Pedagogiczna Przedszkola 148

PROŚBA O POMOC

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice,

zwracamy się do Państwa, Rodziców naszych przedszkolaków z ogromną prośbą.

Mała Maja walczy o życie. Ostatnim etapem jej leczenia jest bardzo droga immunoterapia, której koszt jest ogromny. Zorganizowana zbiórka jest aktywna jeszcze tylko przez 9 dni – z końcem miesiąca dowiemy się, czy Majeczka dostanie szansę na życie.

Zbiórka i cała sytuacja jest prawdziwa. Rodzice dziewczynki to rodzina jednej z naszych nauczycielek oraz  znajomi drugiej nauczycielki (jeżeli ktoś z Państwa chce wiedzieć, o które Panie chodzi prosimy o kontakt mailowy). Jesteśmy w stanie podać numer telefonu do rodziców dziewczynki, jeżeli ktoś będzie chciał się skontaktować z nimi w celu potwierdzenia autentyczności akcji, czy uzyskania dodatkowych informacji, jak można pomóc.

Jako Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 148 w Warszawie prosimy o wparcie akcji oraz udostępnienie jej na profilach na Facebooku, jeżeli jest taka możliwość, by jak największa liczba osób mogła się o tym dowiedzieć i wesprzeć małą Maję.

Nie bądźmy obojętni!!!

Mamy jeszcze tylko 9 dni.....

Linki do akcji:

Najmniejsza pomoc znaczy więcej niż największe chęci.

Plakat z życzenia wielkanocnymi

REKRUTACJA – PRZEDŁUŻENIE

Informujemy, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych. Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br. Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

EDUKACJA ON-LINE

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

w obliczu nadzwyczajnej sytuacji zawieszenia pracy placówek przedszkolnych i szkolnych oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, celem wsparcia rozwoju naszych przedszkolaków organizujemy edukację z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, czyli tzw. nauczanie zdalne.

W zakładkach grupowych on-line prezentować będziemy propozycje zabaw, gier i zadań dla dzieci na każdy dzień do wykonania w domu. Proponowane treści i aktywności są przez nas przygotowywane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz o możliwości naszych wychowanków i mają na celu doskonalenie umiejętności, które dzieci już posiadają oraz kształtowanie nowych, w naturalnych obszarach rozwoju dziecka.

Wierzymy, że proponowane przez nas aktywności wypełnią naszym przedszkolakom wolny czas radosną zabawą i nauką w towarzystwie najbliższych.

Proponujemy, by dzieci gromadziły wykonane prace, np. w teczkach, by po powrocie do przedszkola mogły się nimi pochwalić, zaprezentować i opowiedzieć, jak powstawały.

Zachęcamy do przesyłania zdjęć/fotorelacji z działań twórczych i edukacyjnych, dotyczących wykonywanych zadań przez dzieci na adres: przedszkole148@przedszkole148.waw.pl.

Zachęcamy Państwa również do kontaktu z nauczycielkami oraz z dyrektorem.

Zapraszamy do zakładki Edukacja on-line, gdzie znajdą Państwo propozycje ciekawych zabaw i zadań dla wszystkich przedszkolaków, w tym również logopedycznych, propozycje portali edukacyjnych dla dzieci i proponowaną lekturę dla rodziców, oraz do zakładek grupowych on-line, gdzie zamieszczane są zabawy i zadania, dedykowane dzieciom, uczęszczającym do poszczególnych grup: Mróweczki on-line, Krasnale on-line, Biedronki on-line, Tygryski on-line.

Zapraszamy też do zakładki Bajeczki z półeczki, gdzie specjalnie dla przedszkolaków będziemy zamieszczać czytane przez nas bajki i opowiadania do słuchania.

Plakat: Zawieszenie zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych przedłużono do Świąt Wielkanocnych

EDUKACJA ON-LINE

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

w obliczu nadzwyczajnej sytuacji zawieszenia pracy placówek przedszkolnych i szkolnych oraz mając świadomość, jak dużo wysiłku wymaga zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom – szczególnie w okolicznościach przymusowej kwarantanny, z zaleceniami nie opuszczania własnego domu bez potrzeby – chcemy wesprzeć Państwa w edukacji najmłodszych, proponując gry, zabawy i zadania dla dzieci do wykonania w zaciszu domowym.

Zachęcamy do regularnego zaglądania do zakładki Edukacja on-line i śledzenia wpisów oraz do wspólnej zabawy i edukacji. Mamy nadzieję, że zamieszczane przez nas propozycje zadań do wykonania wypełnią naszym przedszkolakom wolny czas radosną zabawą i nauką w towarzystwie najbliższych.

Proponujemy, by dzieci gromadziły wykonane prace, np. w teczkach, by po powrocie do przedszkola mogły się nimi pochwalić, zaprezentować i opowiedzieć, jak powstawały.

Zachęcamy również do przesyłania zdjęć/fotorelacji z działań twórczych i edukacyjnych, dotyczących wykonywanych zadań przez dzieci (nie tylko tych przez nas polecanych) na adres: przedszkole148@przedszkole148.waw.pl.

Edukacja on-line

OZONOWANIE

W sobotę 14 marca br. w naszym przedszkolu odbyło się ozonowanie.

UPROSZCZENIE ZASAD DOTYCZĄCYCH ZAPISÓW NA DYŻUR WAKACYJNY

W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 – 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom hasła dostępu na adresy mailowe.

UWAGA!

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji. Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać papierowej wersji wniosku do przedszkola/szkoły.

Pozostałe informacje, w tym zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r. znajdziecie Państwo  w zakładce Dyżur wakacyjny.

REKRUTACJA W TRAKCIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

Informujemy, że zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty (wniosek + dokumenty potwierdzające kryteria) należy złożyć w zamkniętych kopertach w placówce pierwszego wyboru. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również przesłać skanem na adres mailowy przedszkola/szkoły. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.

Adres naszej placówki: p148@edu.um.warszawa.pl

Jednocześnie informujemy, że sekretariat naszego przedszkola czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00. Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria przyjmowane są jedynie w zamkniętych kopertach. Na potwierdzenie złożenia wniosku wydawany jest druk o treści:

Potwierdzam złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły dziecka (imię i nazwisko dziecka). Wniosek oraz dokumenty potwierdzające kryteria zostanie sprawdzony i zaakceptowany w ciągu 5 dni od dnia złożenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów – kryterium, które nie zostanie potwierdzone, nie będzie uwzględnione w rekrutacji.

W związku ze zgłaszanymi trudnościami w uzyskaniu przez rodziców zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie komisja rekrutacyjna, na etapie składania wniosków, może wstępnie uznać kryterium:

"dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą"

na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni dostarczą stosowane zaświadczenia do 31 marca br.

W treści oświadczenia rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia, do 31 marca 2020 r., zaświadczeń potwierdzających spełnianie kryterium.

W przypadku niedostarczenia zaświadczeń kryterium zostanie anulowane.

Change in the rules of recruitment to kindergartens and first grades of primary schools in connection to the coronavirus in Poland.

Applications will be accepted until March 20. Parents can use two methods:

 1. Sending a scan of the application form and other documents via email to the institutions address. Email addresses and phone numbers of the institutions can be found on the websites of kindergartens or on the website of the Education Department edukacja.warszawa.pl, under the “Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne” tab (“Warsaw Education/schools and public institutions”) in an excel file form.
 2. Delivering paper documents to the institution. The facility maintains strict sanitary rules: usage of hand disinfectant gel, limited contact with employees, maintaining an adequate 1.5 meter distance between those present in the building. Possible consultations are given only via phone and e-mail.

In case of problems with obtaining appropriate work certificates, institutions will accept parents' statements granting their subsequent delivery.

Due to the Covid-19 virus outbreak, nurseries, kindergartens, primary and secondary schools will be closed from March 16. Teachers will send educational materials for individual work. In the coming days we will inform you about next steps.

Зміни в правилах запису до дитячих садків і перших класів початкових шкіл в зв'язку з #коронавірус:

Заяви прийматимуться до 20 березня. Батьки можуть скористатися двома можливостями:

 1. Надсилаючи скан заяви і інших документів електронною поштою на адресу навчального закладу. Електронні адреси і номера телефону навчальних закладів можна знайти на сайтах дитячих садків або на сайті Управління освіти edukacja.warszawa.pl
 2. Доставити документи в паперовому вигляді до навчального закладу. В закладах стосуються загострені санітарні процедури: рідина для дезінфекції рук, обмежений контакт з працівниками, збереження відповідньої 1,5 метрової відстані між присутніми в будинку. Консультації надаються лише по телефону або електронною поштою.

У випадку відсутності можливості отримати документи з місця роботи, навчальні заклади прийматимуть заяву батьків про пізнішу доставку документів з робочого місця.

Thay đổi các nguyên tắc tuyển chọn vào trường mẫu giáo và lớp một các trường phổ thông, trong liên quan đến coronavirus tại Ba Lan

Các đơn xin nhập trường sẽ được nhận đến ngày 20 tháng 3. Các phụ huynh có thể dùng hai cách sau:

 1. Gửi ảnh quét máy tính (scan) đơn xin nhập học và các tài liệu còn lại thông qua thư điện tử đến các địa chỉ email của trường. Địa chỉ email và số điện thoại của các trường có thể tìm thấy trên trang web của các trường hoặc trên trang của Phòng Giáo dục (Biuro Edukacji) edukacja.warszawa.pl trong mục Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne trong tập tin dạng exel.
 2. Mang tài liệu dưới dạng giấy đến trường nộp. Tại các trường các quy tắc vệ sinh đòi hỏi khắt khe hơn: dùng chất lỏng khử trùng, hạn chế tiếp xúc với nhân viên, giữ khoảng cách 1,5 mét giữa những người có mặt bên trong tòa nhà. Các thông tin giải thích, tư vấn chỉ được thực hiện qua điện thoại hoặc thư điện tử.

Trong trường hợp không thể nhận được giấy chứng nhận của nơi làm việc, trường học nhận văn bản cam kết của phụ huynh sẽ nộp giấy chứng nhận sau.

Liên quan đến dịch bệnh virus Covid-19 từ ngày 16 tháng 3, các nhà trẻ, trường mẫu giáo và các trường phổ thông cơ sở và trên phổ thông cơ sở sẽ đóng cửa. Các giáo viên sẽ gửi các tài liệu học tập cho từng cá nhân để tự học. Trong các ngày tới đây chúng tôi sẽ thông báo cho ông bà các bước tiếp theo.

Изменение правил набора для детских садов и первых классов начальных школ в связи с коронавирусом в Польше. Заявления будут приниматься до 20 марта 2020г. Родители могут связаться двумя способами.

 1. Отправление отсканированного заявления и других документов по электронной почте на адрес учреждения. Адреса электронной почты и телефонов объектов можно найти на сайте детских садов или на сайте Отдела Образования edukacja.warszawa.pl. в закладках Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne в файле Excel.
 2. Донос документов в бумажной версии до учреждения. В объектах соблюдаются санитарные правила: средства до дизинфекции рук,ограниченный контакт с сотрудниками, соблюдение расстояния между присутствующими в помещении 1,5 метра. Возможно предоставление консультаций по телефону и по электронной почте, в случае невозможности получения справки с работы, учреждения будут принимать заявления родителей позднее.

В связи с эпидемией вируса CoVid-19 с 16 марта ясли, детские сады, школы и другие учебные заведения будут закрыты. Учителя будут высылать образовательные материалы до самостоятельной работы. В ближайших днях будем информировать Вас о следующих шагах.

UWAGA! PILNE!

Od poniedziałku 16 marca br. do 25 marca br. nasze przedszkole będzie zamknięte.

W dniach 12 i 13 marca przyjmujemy dzieci tylko w wyjątkowych sytuacjach.

W związku z sytuacją epidemiologiczną i działaniami, dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej informujemy, że przez okres dwóch tygodni zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze; od poniedziałku 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.; w przedszkolu 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • w związku z tym, ze Twoje dziecka jest w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Do pobrania: OSWIADCZENIE-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-2020

KOMUNIKAT!

W związku z potwierdzeniem przypadku koronawirusa w Polsce prosimy o zapoznanie się z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.03.2020 r.:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-potwierdzonego-przypadku-koronawirusa/

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych wychowanków została opracowana i wdrożona procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej w naszym Przedszkolu. Prosimy rodziców/prawnych opiekunów naszych przedszkolaków o zapoznanie się z jej treścią, zawartą w poniższym dokumencie:

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej P148

Zachęcamy również do zapoznania się z objawami i sposobami zwalczania wybranych chorób i dolegliwości – informacje w zakładce Profilaktyka

KOMUNIKAT!

Informujemy, że na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajduje się informacja dla osób powracających z północnych Włoch. Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 lutego 2020 roku:

"Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny, w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu".

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

Przydatne materiały o koronawirusie SARS-CoV-2

Kiedy myć ręce?

Jak skutecznie myć ręce? Instrukcja mycia rąk

Plakat informujący jak prawidłowo myć ręce

Informacja o całodobowej infolinii NFZ tel: 800 190 590

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

Informujemy, że w dalszym ciągu prowadzimy zbiórkę elektrośmieci. Obecnie do przedszkola można przynosić małogabarytowe elektrośmieci i przekazywać je nauczycielkom.

Zbiórka prowadzona będzie do odwołania.

Jednocześnie przypominamy, że za oddane przez naszą placówkę elektrośmieci naliczane są punkty, które będą wymienione na pomoce dydaktyczne.

Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych.

Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm.

BIEDRONKI W BIBLIOTECE

W czwartek 5 marca Biedronki uczestniczyły w spotkaniu autorskim z Panem Przemysławem Wechterowiczem. Przedszkolaki wspólnie rozpoznały tytuły książek dla dzieci, razem opowiedziały o przygodzie żabki na podstawie książki pt. "Uśmiech dla żabki ". Na zakończenie spotkania każdy wykonał swoją maskę.

galeria

RODZICE CZYTAJĄ

W środę 4 marca Biedronki odwiedził dziadek Niny. Pan Eugeniusz opowiedział dzieciom o pracy żołnierza na granicy. Przedszkolaki utrwaliły polskie symbole narodowe oraz wysłuchały Legendy  o Lechu, Czechy i Rusie.

Biedronki serdecznie dziękują i zapraszają ponownie.

galeria

POTWIERDZANIE WOLI KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Informujemy, że od dnia 25 lutego br. można składać deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021. Druk deklaracji należy odebrać od nauczycielek. Niezłożenie deklaracji do dnia 02 marca br. do godz. 16:00 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w przyszłym roku szkolnym.

GRYZMINA CZYTA BIEDRONKOM

We wtorek 3 marca grupę Biedronek odwiedziła mama Basi w przebraniu czarownicy Gryzminy, bohaterki książki Mangalia Le Nudne "Komu zupki?". Dzieci poznały przepis na magiczną zupę: do bulgoczącego kotła z wrzątkiem trzeba wrzucić pożyczone ukradkiem warzywa, dodać zioła do smaku oraz szczyptę abrakadabra. Potem dobrze zamieszać i gotowe. Trzeba pamiętać, by podzielić się zupą z innymi.

Mamie Basi serdecznie dziękujemy za odwiedziny i super przebranie.

galeria

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Informujemy, że w środę 4 marca br. o godz. 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami ze wszystkich grup.

Z uwagi na to, że będą poruszone bardzo ważne kwestie prosimy o liczną obecność.

Dzieci pomagają aktorom sprzątać sklepik z zabawkami

TEATRZYK "SKLEP Z ZABAWKAMI"

We wtorek 3 marca dzieci obejrzały przedstawienie o przygodach Jasia i baleriny z pozytywki, którzy zachęcali dzieci do dbania o swoje zabawki.

Dziewczynka leży na brystolu. Pani bibliotekarka odrysowuje jej sylwetkę na kartonie

KRASNALE W BIBLIOTECE

W czwartek 27 lutego Krasnale rozmawiały z paniami bibliotekarkami o twórczości i podróżach Ch. Andersena. Dzieci wysłuchały baśni pt. "Calineczka" oraz kilku ciekawostek z życia autora. Przedszkolaki rysowały również to, co same najchętniej zabrałyby w daleką podróż. Na sam koniec zrobiły ogromną postać Andersena na dużym arkuszu papieru i przykleiły swoje pomysły do walizki.

galeria

Mama Tytusa siedzi z dziećmi w kole i czyta im bajkę na dywanie w sali

RODZICE CZYTAJĄ

W środę 26 lutego grupę Mróweczek odwiedziła mama Tytusa. Przeczytała przedszkolakom "Królową śniegu'' i "Franklina". Dzieci były bardzo ciekawe i wsłuchane w opowieści.

Serdecznie dziękujemy za przybycie i liczymy na więcej 🙂

Gucio i Duduś grają na instrumentach, gitarze i ukulele. Między nimi siedzą dwie dziewczynki, które grają na swoich ukulele przyniesionych z domu

GITARKA DLA KAŻDEGO: UKULELE

We wtorek 25 lutego Gucio i Duduś podczas koncertu zaprezentowali dzieciom ukulele. Opowiedzieli jego historię oraz ciekawe legendy związane z ludźmi północy. Jak zwykle podczas spotkania przedszkolaki miały szansę poszaleć i potańczyć w rytm muzyki.

galeria

dzieci siedzą w kole na sali rytmicznej tworząc między sobą pajęczynę z wełny

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

W poniedziałek i wtorek 17 i 18 lutego Biedronki i Tygrysy uczestniczyły w zajęciach dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu. Przedszkolaki obejrzały bajkę edukacyjną, omawiającą podstawowe zasady bycia użytkownikiem sieci. Celem zajęć było uświadomienie, jak bezpiecznie i pozytywnie korzystać z zasobów internetowych. Dzieci dowiedziały się, czym jest sieć internetowa oraz jakie zagrożenia mogą je w niej spotkać. Starszaki wspólnie ustaliły sposoby reagowania w wybranych sytuacjach. Podczas zajęć Biedronki i Tygrysy obejrzały również prezentację o historii komputerów, jak zmieniały się na przestrzeni lat. Na koniec każdy przedszkolak podpisał się pod pięcioma głównymi zasadami prawidłowego użytkownika sieci.

galeria

Dzieci siedzą przy stole, na którym leżą kolorowe papiery. Przedszkolaki wycinają, kleją, wykonują lodowe zamki z papieru

ZAJĘCIA W OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ NR 70

Podczas ferii zimowych grupa Biedronek i Tygrysów odwiedziła Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 przy ul. Narbutta. Dzieci uczestniczyły tam w zajęciach plastycznych i taneczno-ruchowych. Wykonywały z kolorowego papieru zamki lodowe oraz spróbowały swoich sił podczas nauki Rock and Rolla. Oprócz tańca współczesnego przedszkolaki tańczyły tańce ludowe: Klepanego i Grożonego. Na sali gimnastycznej wzięły udział w zawodach sportowych oraz grach i zabawach ruchowych.

Biedronki

Tygrysy

Dzieci siedzą przy stoliku, kolorują obrazki kota

DZIEŃ KOTA

Dzień Kota, przypadający na 17 lutego, to dzień, w którym dzieci przyniosły do przedszkola swoje pluszowe kotki. Opowiadały o nich, tańczyły ze swoimi milusińskimi, przytulały, gimnastykowały się, jak koty, a niektóre nawet się za nie przebrały. Przedszkolaki bawiły się w "Kocie zabawy" i rozwiązywały kocie łamigłówki.

galeria

Dzieci są ustawione w kole, trzymają kolorową, duża chustę animacyjną. Na chuście są rozsypane serduszka papierowe

WALENTYNKI

W piątek 14 lutego nasze przedszkolaki świętowały wspólnie Walentynki. Dzieci poznały ciekawostki związane z tym dniem. Uczestniczyły w różnego rodzaju zabawach integracyjnych. Szukały swojej drugiej połówki, odnajdywały pochowane w sali serduszka, wykonały razem laurkę dla swoich najbliższych oraz w parach malowały to, co kojarzy im się z miłością i przyjaźnią. To był bardzo miły dzień.

galeria

UWAGA! GRYPA!

W związku z dużą ilością zachorowań na grypę zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami, zamieszczonymi na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie:

Komunikat dotyczący aktualnej sytuacji epidemiologicznej grypy w województwie mazowieckim

Poniższy dokument zawiera bardzo ważne i istotne informacje dotyczące grypy:

Informacja PPIS w sprawie grypy

Profilaktyka grypy

Na dywanie dzieci ułożyły puzzle, które przedstawiają trasę dla ozobotów. Dzieci obserwują ozoboty poruszające się po wykonanej przez nie trasie

ZABAWY Z OZOBOTAMI

W czwartek 13 lutego Tygryski zaprosiły do wspólnej zabawy ozobotami swoich młodszych kolegów z grupy Krasnali i Biedronek. Przedszkolaki dowiedziały się, jak one działają, nauczyły się je włączać i wyłączać. Dzieci układały puzzle z trasą dla ozobotów oraz samodzielnie rysowały drogę, którą robociki miały pokonać.

galeria

Jest to dyplom z podziękowaniami dla Przedszkola 148 za wsparcie bezdomnych psów pozostających pod opieką Fundacji Przyjaciele Braci Mniejszych

Dzieci siedzą przy stoliku. Przed nimi leży brytfanna z pizzą. Dzieci układają na niej salami, i ser

DZIEŃ PIZZY

W piątek 7 lutego grupa Tygrysów i Biedronek wspólnie wykonała pizzę z okazji Międzynarodowego Dnia Pizzy, przypadającego na 9 lutego. Przedszkolaki samodzielnie ugniatały i wałkowały ciasto, a następnie dodawały składniki według własnego pomysłu.

Jak co roku, pizza smakowała wyśmienicie.

galeria

Na podłodze leży papier pakowy, na którym wyklejona jest postać z kolorowego papieru. Jest to Pan Andersen. Ma walizkę, kapelusz i laskę

BIEDRONKI I TYGRYSY W BIBLIOTECE

W środę 5 lutego grupa Biedronek i Tygrysów odwiedziła bibliotekę. Podczas zajęć starszaki poznały twórczość Hansa Christiana Andersena. Panie bibliotekarki opowiedziały dzieciom krótką historię życia autora. Przedszkolaki wysłuchały ciekawostek o jego drodze do sukcesu i spełnienia swoich marzeń. Wykonały również sylwetę pisarza. Każdy przedszkolak narysował rzecz, którą autor zabierał ze sobą podczas swoich długich podróży.

galeria

Plakat promujący akcję góra grosza. Przedstawia słoik pełen groszówek, z którego wyrasta kwiatek

GÓRA GROSZA

Drodzy Rodzice. Akcja charytatywna zakończyła się. Pieniądze zostały przekazane na pocztę. Miło nam poinformować, że zebraliśmy wspólnie

157 zł 13 gr.

razem 16 kg groszówek 🙂

Zebrane pieniądze, za pośrednictwem Towarzystwa Nasz Dom, trafią do dzieci wychowujących się poza swoją rodziną.

Dziękujemy!

UWAGA!

ZMIANA ORGANIZACJI WEJŚĆ DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Informujemy, że w związku z trwającymi pracami remontowo-budowlanymi od najbliższego czwartku, tj. od 30 stycznia br. do odwołania wszystkie drzwi od frontu budynku będą zamknięte; wejść do przedszkola będzie można jedynie drzwiami bocznymi.

Prosimy o przyprowadzanie dzieci:

 • z grupy I i IV – wejściem bocznym z parkingu przedszkola,
 • z grupy II i III – wejściem bocznym od ulicy Falęckiej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci.

W przypadku problemów prosimy o kontakt telefoniczny na numer:

 • 22 849 21 91,
 • kom. 723 245 922.
Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

DYŻUR WAKACYJNY

Informujemy, że nasze przedszkole w bieżącym roku nie pełni dyżuru wakacyjnego.

Na stronie Bura Edukacji zostały zamieszczone informacje dotyczące opieki wakacyjnej w warszawskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Informacje zamieszczone są również na naszej stronie w zakładce Dyżur wakacyjny 2020.

WAŻNE INFORMACJE!

Na sali rytmiczne dzieci pokonują tor przeszkód. Chłopiec przechodzi przez tor z butelek plastikowych zachowując równowagę. Obok klęczy Pani Kasia uśmiechając się. Inne dzieci z tyłu obserwują chłopca

BUTELKOWE ZABAWY BIEDRONEK I KRASNALI

W piątek 31 stycznia Biedronki i Krasnale gimnastykowały buzię i język za pomocą języków przedstawiających miny artykulacyjne. Bawiąc się butelkami wydobywały z nich dźwięki. Doskonaliły w ten sposób pamięć i uwagę słuchową. Przedszkolaki pokonały również wodny tor przeszkód, rozwijając zmysł równowagi i dotyku. W czasie ćwiczeń z dmuchawkami dzieci doskonaliły prawidłowy sposób oddychania.

galeria

Dzieci siedzą w kole na dywanie. Mama Helenki na krzesełku po środku czyta im książkę

RODZICE CZYTAJĄ

W piątek 31 stycznia Biedronki odwiedziła mama Helenki, by poczytać przedszkolakom. Z przyniesionych książek dzieci wybrały tę o przygodzie Polci i Helci.

Mamie Helenki bardzo dziękujemy i czekamy na następne spotkanie.

galeria

Dzieci ubrane na galowo są ustawione w półkole. Na Widowni siedzą rodzice, którzy ich fotografują

DZIEŃ BABCI I DZIADKA U KRASNALI I BIEDRONEK

W środę 29 stycznia w naszym przedszkolu ponownie świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka. Tym razem to Krasnale i Biedronki gościły swoich bliskich na uroczystościach, podczas których przedszkolaki tańczyły, śpiewały i recytowały wiersze. Były też prezenty, przygotowane przez dzieci dla Babć i Dziadków oraz chwile wspólnie spędzone na rozmowach, przytulaskach i częstowaniu się smakołykami, przygotowanymi przez nasze panie z kuchni.

Krasnale

Biedronki

Dzieci są ustawione w rządku. Są przebrane w różne stroje karnawałowe, motylki, super bohaterów. Na lampach wiszą kolorowe balony, w tle Duduś i Gucio graja na instrumentach

BAL KARNAWAŁOWY

We wtorek 28 stycznia w naszym przedszkolu odbył się bal przebierańców z okazji karnawału. Imprezę poprowadzili Gucio i Duduś. Wszystkie dzieci miały przepiękne kostiumy. Oprócz tańców i zabaw były również zawody takie, jak ubieranie pań w bibułę, czy owijanie dzieci papierem.

galeria

Maluchy stoją w szeregu przebrane za krasnale. Pokazują ruchem tekst piosenki. Na widowni siedzą rodzice

DZIEŃ BABCI I DZIADKA U MRÓWECZEK I TYGRYSKÓW

W poniedziałek 27 stycznia maluszki i starszaki zaprosiły na występ niezwykłych gości. Babcie i Dziadków. Z okazji ich święta przedszkolaki przygotowały krótki program artystyczny, podczas którego prezentowały tańce i piosenki pilnie ćwiczone pod okiem Pani Lidki od rytmiki.

Mróweczki

Tygrysy

Plakat z informacją, że Bal Karnawałowy odbędzie się 28 stycznia we wtorek o godzinie 9.15. Sesja zdjęciowa od godziny 9.00

Dyplom z podziękowaniami dla Przedszkola za czynny udział w akcji Nakrętka, która pozwoliła przywrócić marzenia osobom niepełnosprawnym
Podziękowania ze zdjęciami osób, które otrzymały pomoc z akcji Nakrętka

Plakat zachęcający do udziału w akcji Nakrętka. Jest na nim zdjęci dziewczynki na wózku inwalidzkim. Plakat zachęca do zbierania nakrętek i pomocy innym

Na stole w bibliotece stoją wykonane z rolek po papierze toaletowym i papieru kolorowego postacie takie jak: pielęgniarz, strażak, kucharz, policjant

BIEDRONKI W BIBLIOTECE

W czwartek 23 stycznia Biedronki, podobnie jak ich koledzy, odwiedziły Bibliotekę nr XXX. Dzieci wysłuchały opowiadania o Wojtku, który chciał zostać strażakiem, następnie wykonały figurki przedstawiające różne zawody. Rozmawiały również z paniami bibliotekarkami o swoich wymarzonych zawodach.

galeria

Na krzesełkach siedzą przedstawiciele Fundacji Pomóż Mi Zrobić To Samemu. Mężczyzna trzyma w ręku książkę napisaną alfabetem Braille'a. Obok siedzi niewidoma kobieta, która odpowiada na pytania dzieci

SPOTKANIE Z WOLONTARIUSZAMI FUNDACJI

"POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMEMU"

W poniedziałek 20 stycznia nasze przedszkole odwiedzili wolontariusze: Pan Romek i Pani Magda. Było to pierwsze spotkanie, mające na celu poznanie i zrozumienie, w jaki sposób osoby niewidome funkcjonują w społeczeństwie. Dzieci oprowadziły gości po przedszkolu i swoich salach. Następnie Pan Romek i Pani Magda odpowiedzieli na wszystkie intrygujące dzieci pytania. Pani Magda przeczytała wiersze Juliana Tuwima. Nasze przedszkolaki miały szansę zobaczyć i dotknąć książkę napisaną Alfabetem Braille'a.

Mróweczki

Krasnale

Biedronki

Tygrysy

Dzieci przechodzą po ścieżce sensorycznej wykonanej z drewnianych skrzynek wypełnionych mchem i szyszkami. Przedszkolaki stoją jeden za drugim cierpliwie czekając na swoją kolej

JAK ŻYĆ W ZGODZIE Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI

W czwartek 16 stycznia odbyła się wycieczka do Powsina, w której uczestniczyły dzieci z trzech grup: Mróweczki, Krasnale i Biedronki.

Mróweczki i Krasnale uczestniczyły w zajęciach po raz pierwszy. Tematem spotkania w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej było "Jak żyć w zgodzie z dzikimi zwierzętami". Dzieci poznały dzikie zwierzęta, które zamieszkują polskie lasy, obejrzały nagranie z leśnej kamery, a także przeszły przez sensoryczną ścieżkę złożoną z szyszek, kory i żołędzi. Następnie wraz z przewodnikiem udały się do lasu na poszukiwanie wiewiórki.

Biedronki z kolei w Powsinie były już kolejny raz. W ośrodku dokonały podziału na zwierzęta i rośliny, ułożyły ilustracje zwierząt i roślin zgodnie z ich miejscem przebywania na drzewie. Dużo frajdy miały przedszkolaki podczas przechodzenia po ścieżce z darami lasu oraz na spacerze po lesie w poszukiwaniu odgłosów jego mieszkańców.

Mróweczki i Krasnale

Biedronki

WYCIECZKA DO CEPL W POWSINIE

W czwartek 16 stycznia br. dzieci z grupy I – Mróweczki oraz z grupy II – Krasnale
jadą na wycieczkę do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Powsinie.
Wyjazd planowany jest o godz. 10:00, powrót ok. godz. 13:30.

WAŻNE INFORMACJE!

Prosimy, by dzieci w tym dniu były odpowiednio ubrane, stosownie do warunków pogodowych i leśnych.

Prosimy nie dawać dzieciom żadnych plecaków, jedzenia, picia, zabawek.

Prowiant w pełni zapewnia przedszkole – w czasie trwania wycieczki, w przerwie na posiłek, dzieci zjedzą bułeczkę; będą miały też ciepłą herbatę. Obiad zjedzą w przedszkolu po powrocie.

Rodziców dzieci, które źle znoszą podróż autokarem prosimy o zgłaszanie tego faktu nauczycielkom i zaopatrzenie dzieci w odpowiednie środki przeciw chorobie lokomocyjnej.

Na stole w bibliotece stoją wykonane z rolek po papierze toaletowym i papieru kolorowego postacie takie jak: pielęgniarz, strażak, kucharz, policjant

TYGRYSY W BIBLIOTECE

W czwartek 16 stycznia grupa starszaków odwiedziła bibliotekę przy ulicy Melsztyńskiej. Tym razem panie bibliotekarki przygotowały dla dzieci zajęcia dotyczące zawodów ratujących życie. Przedszkolaki obejrzały prezentację multimedialną oraz wysłuchały opowiadania Czesława Janczarskiego "Jak Wojtek został strażakiem" oraz historii Mrówki, która wychodziła za mąż. Tygrysy porozmawiały z paniami na temat bezpieczeństwa oraz opowiedziały o swoim wymarzonym zawodzie. Na koniec wykonały postać strażaka, kucharza, pielęgniarki lub policjanta z papierowych rurek.

galeria

Dzieci siedzą w bibliotece na podłodze na kolorowych dywanikach. Są zwrócone w stronę pani bibliotekarki, która pokazuje im książkę. Za nim są wyświetlane ilustracje na projektorze

KRASNALE W BIBLIOTECE

W środę 15 stycznia Krasnale odwiedziły Bibliotekę nr XXX. Na początku przedszkolaki wysłuchały bajki "O dzielnym strażaku", następnie zapoznały się z innymi zawodami. Chętne dzieci opowiadały, kim chcą zostać w przyszłości, a na zakończenie kolorowały wybraną przez siebie kolorowankę.

Dyplom dla Przedszkola 148 w Warszawie za udział w IV edycji ogólnopolskiej akcji tworzenia kartek świątecznych dla żołnierzy Podziemia Niepodległościowego "Serce za Odwagę" "

Na tle choinki siedzi tata Leopolda. W ręku trzyma książkę, którą pokazuje dzieciom

RODZICE CZYTAJĄ

W poniedziałek 13 stycznia Krasnale i Biedronki odwiedził tata Leopolda, który przeczytał książkę pt. "Mam przyjaciela kosmonautę". Przedszkolaki poznały dalsze przygody czarnej skarpetki, która wydostała się przez dziurę pod pralką i wyruszyła na morze.

Tacie Leopolda bardzo dziękujemy.

galeria

Jest to plakat - grafika reklamujący spektakl "Czerwony Kapturek" Teatru Arlekin

BIEDRONKI I TYGRYSY W TEATRZE

W środę 8 stycznia przedszkolaki z grup starszych odwiedziły Teatr Guliwer, gdzie obejrzały ciekawą i inną niż wszystkie interpretację bajki o Czerwonym Kapturku.

Dzieci stoją w kole trzymając w rekach wielką, rozłożoną, kolorową chustę animacyjną

ZABAWY Z CHUSTĄ ANIMACYJNĄ KRASNALI

"Sztorm", "Chodzenie po falach", "Przebieganie pod chustą", "Karuzela", "Spadochron" – to wybrane zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej KLANZA. Krasnale bardzo chętnie uczestniczą w tego typu zabawach. Już samo pojawienie się chusty wywołuje u dzieci ekscytację i uśmiech na twarzach.

galeria

ZWROTY ZA ŻYWIENIE

Informujemy, że od 2 stycznia 2020 r. u kierownika gospodarczego będą do odebrania zwroty gotówkowe
tytułem odpisów za żywienie w grudniu 2019 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców w godzinach 8:00 – 16:00.

Pieniądze należy odebrać do 15.01.2020 r.

Kartka bożonarodzeniowa z życzeniami: Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnego ciepła i wielkiej radości, Odpoczynku od codziennych trosk. Świąt niosących nadzieję na jeszcze lepszy Nowy Rok życzą Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Pracownicy Przedszkola nr 148 w Warszawie

ZDJĘCIA Z SESJI ŚWIĄTECZNEJ

Drodzy Rodzice, informujemy, że zamówione przez Państwo zdjęcia z sesji świątecznej są do odbioru w sekretariacie Przedszkola.

Zapraszamy.

Rodzice wraz z dziećmi siedzą przy stoliku i wykonują papierowy łańcuch świąteczny

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE MRÓWECZEK

W piątek 20 grudnia w grupie Mróweczek odbyło się spotkanie świąteczne. Dzieci wraz z rodzicami wspólnie śpiewali piosenki i kolędy. Następnie zasiedli do stołów, gdzie robili łańcuchy na choinki. Nie zabrakło małej nutki rywalizacji i dobrej zabawy podczas mierzenia i wytypowania najdłuższego łańcucha. Na koniec wszyscy wspólnie rozmawiali i jedli posiłki przygotowane przez Panie kucharki z przedszkola. Serdecznie dziękujemy za przybycie i życzymy Wesołych Świąt !

galeria

Rodzice wraz z dziećmi siedzą przy stolikach, na których na papierowych talerzykach leżą pierniczki. Dzieci ozdabiają je wraz z rodzicami. Przedszkolaki mają na głowach opaski śnieżynek

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE KRASNALI

W czwartek 19 grudnia w grupie Krasnali odbyło się spotkanie świąteczne, podczas którego dzieci zaprezentowały krótki występ muzyczny, a następnie wspólnie z rodzicami dekorowały wcześniej upieczone w przedszkolu pierniczki. Zabawy było przy tym co niemiara.

galeria

Dzieci siedzą na podłodze na kolorowych dywanikach zwrócone do pani bibliotekarki, która trzyma w ręku książkę

KRASNALE W BIBLIOTECE

W czwartek 19 grudnia Krasnale ponownie odwiedziły bibliotekę. Przedszkolaki zapoznały się z ciekawostkami na temat życia superbohaterów, a następnie wykonały własną opaskę "Superbohatera".

galeria

Dzieci ciepło ubrane wędrują po lesie. Jest błękitne niebo i świeci słońce

JAK ŻYĆ W ZGODZIE Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI?

W czwartek 19 grudnia Biedronki i Tygrysy pojechały do Powsina, gdzie wzięły udział w zajęciach "Jak żyć w zgodzie z dzikimi zwierzętami?" w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Tematem spotkania były dzikie zwierzęta, które można spotkać w polskich lasach. Dzieci obejrzały nagrania z leśnych kamer, studiowały mapę lasów warszawskich oraz porównywały zimową i wiosenną szczecinę dzika.  Podczas spaceru wysłuchały wielu ciekawostek przyrodniczych.

Biedronki

Tygrysy

WYCIECZKA DO CEPL W POWSINIE

W czwartek 19 grudnia br. dzieci z grupy III – Biedronki oraz z grupy IV – Tygryski
jadą na wycieczkę do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Powsinie.
Wyjazd planowany jest o godz. 10:00, powrót ok. godz. 13:30.

WAŻNE INFORMACJE!

Prosimy, by dzieci w tym dniu były odpowiednio ubrane, stosownie do warunków pogodowych i leśnych.

Prosimy nie dawać dzieciom żadnych plecaków, jedzenia, picia, zabawek.

Prowiant w pełni zapewnia przedszkole – w czasie trwania wycieczki, w przerwie na posiłek, dzieci zjedzą bułeczkę; będą miały też ciepłą herbatę. Obiad zjedzą w przedszkolu po powrocie.

Rodziców dzieci, które źle znoszą podróż autokarem prosimy o zgłaszanie tego faktu nauczycielkom i zaopatrzenie dzieci w odpowiednie środki przeciw chorobie lokomocyjnej.

Rodzice stoją w szeregu na tle białych zasłon, odczytując role z tablicy interaktywnej, która znajduje się przed nimi

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE TYGRYSÓW

W środę 18 grudnia w grupie Tygrysków odbyło się spotkanie świąteczne. W tym roku trema dopadła rodziców, gdyż to oni wcielili się w role aktorów 🙂 Po niezwykle udanym występie rodzice wspólnie z dziećmi wykonali ozdoby choinkowe z szyszek, którymi ozdobili grupową choinkę.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za współpracę i wspólne spotkanie.

galeria

Dzieci rysują na kartkach na podłodze biblioteki

TYGRYSY W BIBLIOTECE

W środę 18 grudnia Tygrysy ostatni raz  w tym roku kalendarzowym odwiedziły Bibliotekę nr XXX. Porozmawiały tam z paniami bibliotekarkami o super mocach i super bohaterach. Dzieci wspólnie doszły wniosku, że wcale nie trzeba być bohaterem z komiksu, aby pomagać innym.

Dzieci stoją na tle tronu królewskiego. Przed nimi w pani przewodnik ubrana w starodawną suknię balową wskazuje na tron

SPOTKANIE Z KRÓLEM

We wtorek 17 grudnia grupa Biedronek odwiedziła Zamek Królewski. Zwiedzając sale dzieci poznały czynności, jakie król w nich wykonywał. Po raz pierwszy przedszkolaki obejrzały salę balową. Biedronki nauczyły się również ukłonu dworskiego oraz dowiedziały się, z czego składa się tron.

Dzieci wraz z rodzicami siedzą przy stole, na którym leżą kleje i czerwone papiery. Wykonują z nich Mikołaja

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE BIEDRONEK

W poniedziałek 16 grudnia rodzice Biedronek przyszli na spotkanie świąteczne. Po obejrzeniu występu dzieci wraz z rodzicami wykonali Mikołaja, a następnie próbowali przygotowane przez przedszkolną kuchnię smakołyki.

Dzieci czyli uczestnicy konkursu pozują w grupie do zdjęcia trzymając w rękach dyplomy. Za nimi stoi Pani Dyrektor wraz z nauczycielkami

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

"NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA"

W poniedziałek 16 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom naszego wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego. Każda kartka świąteczna była oryginalna i piękna, i dlatego też została wyróżniona i nagrodzona.
Wszystkim dzieciom i ich rodzicom serdecznie gratulujemy.

Certyfikat potwierdzający udział Przedszkola nr 148 w Warszawie w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Eko-zajęcia z Enfosiem"

Podziękowanie dla Przedszkola nr 148 za udział w akcji Warszawskie Święto Drzewa - Milion Drzew dla Warszawy

PRACA WRE 🙂

Dwie dziewczynki przy stole pokrytym materiałami do wykonania stroików ozdabiają swoje ozdoby świąteczne
Przy złączonych stołach rodzice wykonują ozdoby choinkowe
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom i dzieciom za udział w warsztatach świątecznych 🙂

Zapraszamy na kiermasz w dniach 16-17 grudnia (poniedziałek i wtorek). Będzie można zakupić wszystkie, pięknie wykonane stroiki i ozdoby.

Serdecznie dziękujemy

Mamie Maksyma i Dimy oraz Mamie Halszki

za pomoc w sprzątaniu w salach po wymianie okien.
Pani bibliotekarka siedzi przy małym stoliku na tle książek. Trzyma w uniesionych rękach otwartą książkę

SUPER MOCE BIEDRONEK

W czwartek 12 grudnia Biedronki odwiedziły bibliotekę. Pani pokazała dzieciom książkę pt. "Osobliwa księga niepoważnych super mocy". Okazało się, że każdy posiada jakąś umiejętność, talent. Po narysowaniu swoich zdolności i opowiedzeniu o nich, Pani zebrała prace przedszkolaków w album.

WARSZTATY ŚWIĄTECZNE

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców z dziećmi do wspólnego wykonania ozdób świątecznych podczas warsztatów świątecznych 🙂

12 –13 grudnia br. od godziny 17:00

Prosimy o przyniesienie, w miarę możliwości, gałązek, ozdób świątecznych oraz innych materiałów (wstążki, bombki, koraliki, gwiazdeczki, kleje na gorąco, suszone owoce, goździki, laski cynamonu itp.), które można wykorzystać podczas wykonywania stroików.

Wykonane ozdoby będzie można zakupić podczas kiermaszu bożonarodzeniowego. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na Fundusz Rady Rodziców.

Dzieci siedzą na podłodze w jednej z sal Zamku Pod Blachą. W tle widać obraz na całej ścianie. Pani przewodnik siedzi przed dziećmi i opowiada im o widocznych obrazach

TYGRYSY POZNAJĄ KRÓLEWSKIE BIBELOTY

We wtorek 10 grudnia Tygrysy ponownie wzięły udział w zajęciach zorganizowanych w Zamku Królewskim. Tym razem tematem rozmów były królewskie bibeloty, takie, jak: cyrkiel, order, lornetka, pieczęć, portret, czy cukierki. Dzieci zwiedziły królewskie komnaty oraz wysłuchały ciekawostek na temat zamku.

Dziewczynka dotyka oburącz srebrnej kuli, która jest naelektryzowana. Przechodzący przez nią prąd unosi włosy dziewczynki

CO TO JEST ELEKTRYCZNOŚĆ?

W poniedziałek 9 grudnia Tygrysy ponownie odwiedziły Uniwersytet Warszawski, gdzie wzięły udział w warsztatach na temat elektryczności. Przedszkolaki przeprowadziły szereg eksperymentów, badających elektryczność. Dowiedziały się, czym jest prąd elektryczny, sprawdziły własności elektrostatyczne różnych przedmiotów i wykorzystały tę wiedzę w praktyce.

Zajęcia były zorganizowane w ramach projektu "Fizyka-pasja-społeczeństwo" – "Fizyczna karuzela". Organizatorami są: Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Dzieci siedzą na dywanie z tyłu sali szkolnej. Przed nimi nauczycielka z podniesionymi rękami coś im tłumaczy. W tle widać szafki szkolne

TYGRYSY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 70

W piątek 6 grudnia grupa starszaków skorzystała z zaproszenia nauczycielek i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 70 i wybrała się do nich z wizytą. Tygrysy zwiedziły budynek, obejrzały sale oraz salę gimnastyczną. Zobaczyły, jak wygląda przerwa oraz wzięły udział w prawdziwej szkolnej lekcji. Każdy przedszkolak dostał swojego opiekuna. Uczniowie pomagali naszym starszakom w wykonywaniu zadań.
Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

MOKOTOWSKIE MIKOŁAJKI NA SPORTOWO

Plakat zachęcający do udziału w Mokotowskich Mikołajkach na sportowa. ^ grudnia 2019 godzina 15.00-18.00 w OSiR Mokotów ulica Niegocińska 2a

Urząd Dzielnicy Mokotów zaprasza wszystkie dzieci do udziału w wyjątkowym wydarzeniu, jakim będą Mokotowskie Mikołajki na sportowo. 6 grudnia br. od godziny 15:00 do 18:00 hala Kompleksu Sportowego OSiR Mokotów zmieni się w wielki plac zabaw, na którym będą rozgrywane różne konkurencje sportowe oraz powstaną dmuchane zamki. Dla najmłodszych uczestników przygotowane zostaną drobne upominki.

Wstęp wolny

Dzieci pozują do zdjęcia z Mikołajem i Panią Śnieżynką na tle zimowego krajobrazu

MIKOŁAJ Z DALEKIEJ PÓŁNOCY

W czwartek 5 grudnia zawitał do nas niezwykle oczekiwany gość – Święty Mikołaj.

Żaden przedszkolak nie trafił na jego listę urwisów, co nas nie dziwi, gdyż nasze przedszkolaki przez cały rok bardzo się starały 🙂 Z okazji swoich imienin nasz gość wręczył każdemu upominek. Wizytę Mikołaja umilił dzieciom występ cyrkowy.

Pani prowadząca spotkanie pomaga dwojgu dzieci siedzącym przy stoliku wykonać doświadczenie fizyczne

BIEDRONKI POZNAJĄ POWIETRZE

W poniedziałek 2 grudnia grupa Biedronek odwiedziła Wydział Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. Przedszkolaki poznały właściwości powietrza. Przeprowadziły doświadczenia, dużym zaskoczeniem było nadmuchanie balonu nałożonego na butelkę. Dzieci miały super zabawę robiąc poduszkowiec.

Zajęcia były zorganizowane w ramach projektu "Fizyka-pasja-społeczeństwo" – "Fizyczna karuzela". Organizatorami są: Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

galeria

Dzieci siedzą przy złączonych stołach, na których jest rozsypany makaron

MAKARONOWE WARIACJE BIEDRONEK

W piątek 29 listopada odbyły się zajęcia logopedyczne profilaktyczne z Panią Kasią. Biedronki liczyły kolorowy makaron, łowiły go na słomkę oraz nawlekały na sznurek według podanego kodu.

galeria

Dzieci siedzą na podłodze. Pani bibliotekarka wskazuje coś na mapie, która jest rozłożona przed nimi. W tle jest włączony projektor wyświetlający flagę Polski

KRASNALE W BIBLIOTECE

W środę 27 listopada Krasnale odwiedziły Bibliotekę nr XXX. Podczas zajęć przypomniały sobie polskie symbole narodowe, wysłuchały legendy o Lechu, Czechu i Rusie oraz poznały legendę naszego godła.

galeria

Dyplom dla Przedszkola nr 148 w Warszawie za zajęcie II miejsca w XVII Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków 2029

XVII MOKOTOWSKA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW 2019

W środę 27 listopada w Szkole Podstawowej nr 85 im. Benito Juareza odbyła się XVII Mokotowska Olimpiada Sportowa, w której wzięły udział starszaki z naszego przedszkola. Przedszkolaki zmagały się z zadaniami sportowymi, co przyniosło im wiele radości oraz zasłużone II miejsce! Za swój sukces otrzymały dyplom oraz super nagrody do przedszkola.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Tygryskom!

Dyplom dla Przedszkola nr 148 za zajęcie I miejsca z konkursie gier planszowych "Mały odkrywca" związanym z tematyką uczenia się poprzez doświadczenie

MAŁY ODKRYWCA

W środę 27 listopada w Przedszkolu nr 142 odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu dzielnicowego gier planszowych, w którym wzięły udział dzieci z grupy Biedronek oraz Tygrysków. Mamy zaszczyt poinformować, że Biedronki zajęły I miejsce a Tygrysy III.

Serdecznie gratulujemy wielkiego sukcesu!

GÓRA GROSZA

Tak, jak w zeszłym roku, nasze przedszkole bierze udział w akcji charytatywnej "Góra Grosza", organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem, na który zbierane są drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka, czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Przy każdej sali w naszym przedszkolu jest ustawiona skarbonka na groszówki (1 gr., 2 gr., 5 gr.)

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Plakat promujący akcję góra grosza. Przedstawia słoik pełen groszówek, z którego wyrasta kwiatek

Przed dziećmi stoi Gucio i Duduś, którzy grają na fletni andyjskiej. Gucio ma przewieszoną przez ramię gitarę

DŹWIĘKI LASU: FLETNIE

We wtorek 26 listopada Gucio i Duduś zapoznali dzieci z instrumentem z dalekich regionów Ameryki Południowej – fletnią andyjską. Przedszkolaki zobaczyły różne rodzaje tego instrumentu oraz miały okazję pobawić się w rytm peruwiańskich melodii. Niestety, było to ostatnie spotkanie z muzykami: Dudusiem i Guciem w tym roku... kalendarzowym.

Do zobaczenia w styczniu!

Tygrysy i Biedronki

Krasnale i Mróweczki

Dziecko trzyma w ręku wafel, z namalowanym na nim miodem misiem

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

W poniedziałek 25 listopada w naszym przedszkolu Pluszowy Miś obchodził swoje święto. Z tej okazji dzieci przyniosły do przedszkola swoje ulubione pluszaki. Oprócz zabaw z przytulankami każdy przedszkolak wykonał słodkiego misia z wafelków, miodu i suszonych owoców.

Mróweczki

Tygrysy

Krasnale

Biedronki

Kobieta podpaliła mężczyźnie rękę w ramach doświadczenia. Mężczyzna wyciąga rękę pokazując płomień

ZABAWY Z TERMODYNAMIKĄ

W poniedziałek 25 listopada Tygrysy odwiedziły Uniwersytet Warszawski, gdzie na Wydziale Fizyki wzięły udział w warsztatach eksperymentalnych "Zabawy z Termodynamiką". Zajęcia miały na celu przybliżenie prostych zagadnień z działu termodynamiki, z którymi spotykamy się w życiu codziennym. Podczas zajęć dzieci próbowały zrozumieć, czym są między innymi temperatura i ciśnienie. Przedszkolaki  miały okazję zapoznać się ze "wściekłym" ciekłym azotem i zobaczyć prawdziwą "płonącą dłoń". Tygrysy sprawdziły, czy możliwe jest wbijanie gwoździ bananem.

Zajęcia były zorganizowane w ramach projektu "Fizyka-pasja-społeczeństwo" – "Fizyczna karuzela". Organizatorami są: Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

galeria

Dzieci ubrane na galowo stoją w szeregu na tle napisu: pasowanie na przedszkolaka

PASOWANIE MRÓWECZEK

W piątek 22 grudnia odbyło się pasowanie na przedszkolaka w grupie Mróweczek. Dzieci zaprezentowały wierszyk, potem wspólnie się bawiły. Następnie wraz z rodzicami złożyły przyrzeczenie. Nie mogło też zabraknąć poczęstunku. Rodzice spisali się na medal – przygotowali wspaniałe przekąski, które bardzo smakowały dzieciom. Od teraz Mróweczki są prawdziwymi przedszkolakami, a rodzice są dla nich ogromnym wsparciem.

galeria

Dzieci siedzą na kolorowych dywanikach patrząc się na obraz wyświetlany z projektora. Obraz przedstawia flagę Polski. Przed dziećmi siedzi również pani bibliotekarka czytając książkę

BIEDRONKI W BIBLIOTECE

W czwartek 21 listopada Biedronki odwiedziły Bibliotekę nr XXX, gdzie uczestniczyły w zajęciach dotyczących Święta Niepodległości. Dzieci wysłuchały legendy o Lechu, Czechu i Rusie oraz przypomniały sobie symbole narodowe. Wysłuchały ciekawostek na ich temat oraz wykonały przypinki – orzełki.

galeria

uśmiechnięta dziewczynka z medalem na szyi

Dyplom dla Przedszkola nr 148 za udział w V Mokotowskim Konkursie Plastycznym "Dziecka prawa - ważna sprawa"

DZIECKA PRAWA – WAŻNA SPRAWA

W środę 20 listopada w Przedszkolu nr 199 w Warszawie odbyła się uroczystość rozdania nagród uczestnikom V Mokotowskiego Konkursu Plastycznego pt. "Dziecka Prawa – ważna sprawa”. Tematem tej edycji konkursu było "Prawo do życia bez przemocy". Nasze Przedszkole reprezentowała Basia z grupy Biedronek, która zdobyła wyróżnienie.

Na uroczystości obecny był zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów Krzysztof Skolimowski, który wygłosił przemówienie. Były animacje i dobra zabawa.

Basi serdecznie gratulujemy.

galeria

UWAGA! ZMIANA DANYCH KONTAKTOWYCH

Informujemy, że nastąpiła zmiana danych kontaktowych do sekretariatu naszego przedszkola oraz do kierownika gospodarczego:

Sekretariat: sekretariat@przedszkole148.waw.pl

Kierownik gospodarczy: kierownik_gospodarczy@przedszkole148.waw.pl

Prosimy o kierowanie ewentualnej korespondencji na wyżej podane adresy mailowe.

UWAGA! KONKURS!

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców do udziału

w Przedszkolnym Konkursie Plastycznym

pt. „Kartka Świąteczna”

Format pracy: A4 lub A5

Technika dowolna, ale BEZ UŻYCIA KREDEK

Prace należy podpisać i złożyć do wychowawcy grupy do 29 listopada 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 16 grudnia 2019 r.

CELE KONKURSU:

 • rozbudzanie u dzieci inwencji twórczej i kreatywności,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwość,
 • kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowej,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,
 • rozbudzanie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci oraz rodziców z Przedszkola nr 148 w Warszawie.
 2. Kartkę Świąteczną o tematyce Bożonarodzeniowej można wykonać techniką dowolną w formacie A5 lub A4, w formie płaskiej/ trójwymiarowej, ale bez użycia kredek.
 3. Każda praca powinna być opisana: Imię i nazwisko autora/ autorów oraz grupa przedszkolna.
 4. Prace należy dostarczyć do dnia 29.11.2019 r. do wychowawcy grupy.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 16.12.2019 r.
 6. Oceny prac dokona jury.

 KRYTERIA OCENY PRAC:

 • wkład pracy dziecka,
 • zgodność z tematem,
 • walory artystyczne,
 • kompozycja,
 • wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych,
 • ogólna estetyka pracy,
 • oryginalność,
 • kreatywność.

Koordynatorki konkursu: Sylwia Brzostek, Patrycja Kuźmicz.

Zachęcamy do udziału wszystkie dzieci i rodziców.

UWAGA! WAŻNE!

Informujemy, że w dniach od 4 do 22 listopada br. będą wymieniane okna w całym budynku naszego przedszkola. W związku z tym organizacja pracy grup będzie się zmieniała w zależności od miejsc wykonywanych prac: będą łączenia grup, dzieci będą przemieszczać się do innych sal (grup). O zakresie i planowanej wymianie okien w poszczególnych salach będziemy Państwa informować na bieżąco. Prosimy o przynoszenie dzieciom dodatkowego ubrania (np. bluzy z długim rękawem), by w razie potrzeby można było je wykorzystać, gdyby w budynku było chłodniej.

Prosimy o wyrozumiałość z uwagi na wykonywane prace budowlane i zaistniałe utrudnienia.

Na scenie na tle dekoracji lasu stoi para aktorów przebranych za bociana i wieśniaczkę. Rozmawiają z dziećmi zaproszonymi na scenę

PRZYGODY BOCIANA KLEKOSŁAWA

W czwartek 14 listopada nasze przedszkolaki obejrzały przedstawienie o bocianie Klekosławie, który nie mógł wrócić z Afryki do Polski. Jednak podczas długiego lotu ostatecznie dostrzegł w pewnej zielonej krainie dwoje dzieci machających do niego flagami w polskich barwach.

galeria

Wszystkie grupy ubrane na galowo wraz z nauczycielami i Panią Dyrektor pozują do zdjęcia

PRZEDSZKOLAKI DO HYMNU!

W piątek 8 listopada nasze przedszkole po raz drugi wzięło udział w ogólnopolskiej akcji "Szkoła do hymnu", organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży. Akcja ta jest kontynuacją zeszłorocznego "Rekordu dla Niepodległej". Symbolicznie o godzinie 11:11 nasze przedszkolaki oraz pracownicy przedszkola odśpiewali cztery zwrotki hymnu narodowego.

Dzieci siedzą przy stoliku, na którym leżą owoce i warzywa. Obserwują jak panie obierają owoce na sok

EUROPEJSKI DZIEŃ
ZDROWEGO ODŻYWIANIA I GOTOWANIA

W piątek 8 listopada dzieci ponownie przypomniały sobie zasady zdrowego odżywiania się. Dowiedziały się, dlaczego należy spożywać duże ilości warzyw i owoców oraz dokładnie zapoznały się i omówiły budowę piramidy żywieniowej. Szczęściarze mieli również szansę spróbować sok wykonany z owoców i warzyw przyniesionych przez dzieci.

Mróweczki

Krasnale i Biedronki

Tygrysy

Leon siedzi Mamie na kolanach, która czyta dzieciom ksiązeczkę

RODZICE CZYTAJĄ

W piątek 8 listopada grupę Biedronek odwiedziła Mama Leona, która przyniosła książkę o zwierzętach. Na wiele zadawanych pytań przedszkolaki znały odpowiedzi, a wiele ciekawych informacji się dowiedziały.

Bardzo dziękujemy i czekamy na ponowne odwiedziny.

galeria

Certyfikat dla Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 148 za ukończenie szkolenia "Wiatrak matematyczny" - innowacyjne narzędzie i metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Dyplom dla Przedszkola nr 148 za udział w konkursie "Jesienne liście"

Dwie dziewczynki stoją na tle prac konkursowych i prezentują swoje dyplomy

JESIENNE LIŚCIE

W czwartek 7 listopada w Przedszkolu nr 69 odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Jesienne liście". Na początek grupa przedszkolna "Jeżyki" zaprezentowała przedstawienie zatytułowane "Jesienne liście". Następnie zostały przyznane nagrody i wyróżnienia dla dzieci. Każdy przedszkolak, który wziął udział w konkursie otrzymał dyplom oraz drobny upominek. W konkursie wzięło aż 180 osób z różnych przedszkoli w Warszawie.

Z naszego przedszkola udział wzięły:
Karina z Krasnali oraz Ada i Basia z Biedronek. Basia otrzymała wyróżnienie.

Dziewczynkom serdecznie gratulujemy.

galeria

Pani bibliotekarka siedzi na tle mapy Polski prezentując dzieciom książeczkę o godle Polski

TYGRYSY W BIBLIOTECE

W czwartek 7 listopada Tygrysy ponownie odwiedziły Bibliotekę nr XXX. Podczas zajęć z Paniami bibliotekarkami dzieci przypomniały sobie polskie symbole narodowe, wysłuchały legendy o Lechu, Czechu i Rusie oraz poznały legendę naszego godła. Przedszkolaki dowiedziały się też, dlaczego 11 listopada jest tak ważnym dniem dla Polski. Następnie wykonały orzełki-przypinki.

galeria

Dzieci siedzą na podłodze w sali Muzeum Warszawy. Pani przewodnik pokazuje im narzędzia malarskie. W tle widać obraz

W MALARSKIEJ PRACOWNI

W środę 6 listopada grupa Biedronek i Tygrysów ponownie odwiedziła Muzeum Narodowe Warszawy. Dzieci wzięły udział w zajęciu muzealnym "W pracowni malarskiej". Podczas lekcji przedszkolaki dowiedziały się, z czego kiedyś robiono farby, jakie są atrybuty malarza artysty oraz same miały szansę stworzyć swoje dzieło: martwą naturę.

Biedronki

Tygrysy

Pani bibliotekarka wręcza chłopcu piega ze szkatułki. Za nimi jest rysunek głowy Pana Kleksa

BIEDRONKI W BIBLIOTECE

W czwartek 31 października Biedronki ponownie odwiedziły Bibliotekę nr XXX. Wysłuchały tam fragmentów książek o Panu Kleksie. Dzieci poznały jego akademię, jej uczniów oraz Szpaka Mateusza.

galeria

Dzieci w trojach halloweenowych tańczą w sali rytmicznej na tle halloweenowych dekoracji

BAL HALLOWEENOWY

W środę 30 października w naszym przedszkolu pojawiły się małe czarownice, szkielety, wampirki oraz wiele innych stworków...

Mróweczki i Krasnale

Tygrysy i Biedronki

PRzed dziećmi stoi Gucio z przewieszoną przez ramie gitarą. Obok siedzi Duduś i szuka czegoś w starym kufrze

WARZYWA I OWOCE MAJĄ WIELKIE MOCE:
GADAJĄCY BĘBEN

We wtorek 29 października ponownie w naszym przedszkolu zawitali Gucio i Duduś, którzy przy muzyce porozmawiali z dziećmi o warzywach. Nasi goście zaśpiewali piosenki o jesieni, zdrowiu i witaminach. Zaprezentowali dzieciom instrument z zachodniej Afryki Talking Drums.

Biedronki i Tygrysy

Mróweczki i Tygrysy

Szkoła pamięta

Dziewczynka składa kwiaty pod pomnikiem Polski Walczącej

SZKOŁA PAMIĘTA

Nasze Przedszkole wzięło udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła pamięta”. Z tej okazji wszystkie nasze przedszkolaki w piątek 25 października wybrały się uczcić pamięć o bohaterach. Biedronki i Tygrysy najpierw obejrzały  prezentację multimedialną o tym, jak wyglądała Warszawa podczas wojny, a następnie odwiedziły Park Dreszera, gdzie złożyły kwiaty i znicze przy pomniku “Mokotów Walczący 1944”. Grupy młodsze, Krasnale i Mróweczki z kolei odwiedziły tablicę upamiętniającą Jerzego Horczaka “Wróbla”, harcerza hufca “Sad” Grup Szturmowych Szarych Szeregów.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Rodzicom
za przyniesienie zniczy oraz kwiatów.

Biedronki i Tygrysy

Mróweczki i Krasnale

Plakat informujący o Balu Halloweenowym, który odbędzie się 30 października

Szkoła pamięta

Nasze Przedszkole bierze udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła pamięta", mającej na celu uwrażliwianie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu i społeczności.

W związku z powyższym zwracamy się z prośba do rodziców o przygotowanie dla dzieci zniczy lub kwiatów, które w piątek 25 października br. nasze przedszkolaki będą mogły złożyć przy pomniku "Mokotów Walczący 1944" w Parku Dreszera oraz przy tablicy upamiętniającej Jerzego Horczaka "Wróbla", harcerza hufca "Sad" Grup Szturmowych Szarych Szeregów.

Dzieci czołgają się po dywanie

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Nasze przedszkolaki ze wszystkich grup w każdy wtorek i czwartek uczestniczą w zajęciach ruchowych – gimnastyce korekcyjnej. Zajęcia prowadzi Pani Ania, z którą dzieci ćwiczą i kształtują właściwą postawę, a przy tym dobrze się bawią.

Mróweczki

Dzieci siedzą na podłodze na kolorowych dywanikach. Przed nimi stoi pani bibliotekarka na tle książek

KRASNALE W BIBLIOTECE

W środę 22 października Krasnale po raz pierwszy udały się na zajęcia do Biblioteki nr XXX. Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób wypożycza się książki, jak oznakowane są regały oraz jaka literatura się tam znajduje. Wysłuchały również opowiadania czytanego przez panią bibliotekarkę oraz ułożyły wieżę z książek.

galeria

Dwóch aktorów przebranych za lisa i borsuka stoi na tle dekoracji lasu

PRZYJAŹŃ TO SKARB

We wtorek 22 października nasze przedszkolaki obejrzały przedstawienie pt. "Przyjaźń to skarb". Dzieci dowiedziały się, że przyjaźń jest skarbem i odkryły, że nie wystarczy mieć przyjaciela, ale należy o niego dbać. Razem z bohaterami przedstawienia stworzyli pradawny kodeks przyjaźni, który od teraz będzie wisiał w naszym przedszkolu.

galeria

Dzieci siedzą w kole na dywanie. Słuchają nauczycielki

OSIEM JABŁEK

We wtorek 22 października w grupie Biedronek odbyło się zajęcie pokazowe z zakresu matematyki dla nauczycieli i dyrektora. Głównymi "bohaterami" zajęcia były jabłka w ilości osiem. Przedszkolaki liczyły owoce po kolei i wspak, odejmowały i dodawały. Przy okazji poznały nowe i utrwalały znane już pojęcia: wspak, poziomo i pionowo, prostokąt. Na koniec rysowały na samodzielnie złożonej na osiem prostokątów kartce jabłka, które na kolejnych zajęciach wytną i "powkładają" do skrzynki samodzielnie przygotowanej, czyli wyklejonej z papieru.

galeria

Plakat: Drzewa dla klimatu 2019

MILION DRZEW DLA WARSZAWY 

Warszawskie Święto Drzewa

W poniedziałek 21 września nasze przedszkole po raz trzeci wzięło udział w 3 edycji Milion Drzew dla Warszawy, organizowanego przez Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy oraz Klub Gaja. Z tej okazji dzieci ponownie zasadziły drzewka: jarząba i lipę,  które będą doglądały w ciągu całego roku.

galeria

UWAGA! REMONT!

W związku z rozpoczynającymi się pracami remontowymi w zakresie termomodernizacji budynku naszego przedszkola prosimy o ostrożne i bezpieczne korzystanie z wejść i otoczenia budynku oraz zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci, by nie oddalały się na obszary objęte pracami budowlanymi.

Jednocześnie prosimy o nie pozostawianie wózków, rowerów i hulajnóg na terenie obiektu w okresie trwania prac budowlanych.

Miska pełna rodzynek, żurawiny, i orzeszków. Obok serwetka i plastykowe łyżeczki

CZAROWANIE – ZAJADANIE CZ. 4

W czwartek 17 października odwiedził nas ponownie cesarz. Dowiedzieliśmy się, że czeka go koronacja. Ale potrzebował naszej pomocy do stworzenia poczęstunku na swoje święto. Musieliśmy przygotować się do zadania – ozdobiliśmy prawdziwe czapki kucharskie, dzięki którym poczuliśmy się jak profesjonaliści. Dostaliśmy wiele pysznych i zdrowych składników: wafle, masło orzechowe, dżemy oraz masę bakalii i orzechów. Postanowiliśmy przygotować zdrowe słodkości, aby godnie uczcić jego koronację. Zabawa była doskonała!!!

Warsztaty "Czarowanie – Zajadanie" są częścią projektu "AKCJA WYOBRAŹNIA!", realizowanego przez Fundację Artystyczną MŁYN, która jest ich organizatorem oraz współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy – Dzielnicy Mokotów.

Krasnale

Biedronki

Tygrysy

Dzieci w ogrodzie przedszkolnym, stoją przed dekoracją lasu. Aktor mówi coś do jednego z nich. Jest przebrany za Alladyna

PIKNIK RODZINNY
"W KRAINIE ALLADYNA"

W czwartek 17 października w naszym przedszkolu odbył się Piknik Rodzinny pod hasłem "W krainie Alladyna". Z tej okazji zaprosiliśmy Teatr "Fantazja". Przedszkolaki obejrzały spektakl “Alladyn”. Następnie aktorzy wspólnie z dziećmi i rodzicami bawili się do samego końca.

Były też dodatkowe atrakcje, jak malowanie gąbkami krainy Alladyna, malowanie zamku, wykonywanie latających dywanów. Każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w alladynowej fotobudce.

Tradycyjnie był bufet, w którym każdy mógł zjeść coś pysznego, przygotowanego przez naszą kuchnię oraz rodziców.

Serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i pomoc w organizacji pikniku.

galeria

Piknik w Krainie Alladyna 17 października 2019 godzina 15.00 - 17.00

Dziecko nakleja sztucznego piega ilustracji Pana Kleksa

TYGRYSY W BIBLIOTECE

We czwartek 17 października Tygryski ponownie odwiedziły Bibliotekę nr XXX. Poznały tam postać Pana Kleksa oraz wysłuchały ciekawostek na temat jego akademii. Dzieci dowiedziały się, do jakich bajek można było wejść i przez którą furtkę. Tygrysy wysłuchały również historii o magicznych piegach Pana Kleksa oraz jak można było je zdobyć.

galeria

Dzieci siedzą na podłodze w Muzeum. W tle widać obrazy.

BIEDRONKI I TYGRYSY W MUZEUM NARODOWYM

W środę 16 października Tygrysy i Biedronki odwiedziły Muzeum Narodowe, gdzie uczestniczyły w zajęciach "Zabawy z barwami". Przedszkolaki dowiedziały się, jakie są podstawowe kolory, wysłuchały ciekawostek o barwach pochodnych oraz wyszukiwały kolorów na obrazach.

Biedronki

Tygrysy

Dzieci siedzą na ławkach w zamku słuchając pani przewodnik

BIEDRONKI W ZAMKU KRÓLEWSKIM

We wtorek 15 października Biedronki odwiedziły Zamek pod Blachą, gdzie uczestniczyły w zajęciach "Zwierzyniec Króla Jegomościa". Dzieci dowiedziały się, jakie zwierzęta były symbolem króla, władzy i cenionych przez niego cech. Wyszukiwały poukrywane zwierzęta w pięknych komnatach, a następnie lepiły z gliny.

galeria

Dzieci w strojach gimnastycznych idą noga za nogą po skakance

PRZEDSZKOLAKI NA START

W poniedziałek 14 października odbyły się pierwsze zajęcia sportowe z cyklu "Przedszkolaki na start!"

Mróweczki

Biedronki

Tygrysy

"Przedszkolaki na start" to zajęcia sportowe, realizowane w ramach programu "Otwarte Obiekty Sportowe", finansowanego przez Dzielnicę Mokotów.

Zdjęcie kanapki z szynką, sałatą, oliwkami i papryką. Warzywa są ułożone w buzię

CZAROWANIE – ZAJADANIE CZ. 3

W piątek 11 października odbyły się kolejne zajęcia teatralno - kulinarne. Nasze przedszkolaki spotkały Pedra, który doradził im, w jaki sposób pokonać czarownice. Dzieci musiały udać się aż do Meksyku po awokado, z którego następnie wykonały skórę smoka do swoich magicznych kanapek. Czarownica do końca nie wierzyła, że im się to uda. A jednak…

Warsztaty "Czarowanie – Zajadanie" są częścią projektu "AKCJA WYOBRAŹNIA!", realizowanego przez Fundację Artystyczną MŁYN, która jest ich organizatorem oraz współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy – Dzielnicy Mokotów.

Tygrysy

Biedronki

Wiadro na trawie pełne ziemniaków

W CHATCE SPEŁNIONYCH MARZEŃ

W czwartek 10 października wszystkie nasze przedszkolaki udały się do Głoskowa na Święto Pieczonego Ziemniaka. Dzieci musiały samodzielnie uzbierać i odnaleźć ziemniaki rozsypane na podwórku. Obejrzały krótkie przedstawienie, z którego dowiedziały się, w jaki sposób ziemniak trafił do Europy. Następnie odbyła się ziemniakowa olimpiada, zabawy na placu zabaw i podchody z ziemniakami. Przedszkolaki wykonały również swojego stworka z ziemniaka. Na koniec każdy przedszkolak zjadł pieczonego ziemniaka oraz kiełbaskę z ogniska.

galeria

WYCIECZKA DO CHATKI SPEŁNIONYCH MARZEŃ W GŁOSKOWIE

W czwartek 10 października br. dzieci z naszego Przedszkola jadą na wycieczkę do Chatki Spełnionych Marzeń w Głoskowie, gdzie wezmą udział w Święcie Pieczonego Ziemniaka.

Wyjazd planowany jest o godz. 9:00, w związku z tym śniadanie będzie o godz. 8:15.

Prosimy rodziców o przyprowadzenie dzieci do przedszkola w tym dniu odpowiednio wcześnie.

Powrót z wycieczki do przedszkola ok. godz. 14:00.

WAŻNE INFORMACJE!

Prosimy, by dzieci w tym dniu były odpowiednio ubrane, stosownie do warunków pogodowych, tzn. miały wygodne, najlepiej dresowe ubranie, obuwie „pełne”.

Prosimy nie dawać dzieciom żadnych plecaków, jedzenia, picia, zabawek.

Prowiant w pełni zapewnia przedszkole – w czasie trwania wycieczki, w przerwie na posiłek, dzieci zjedzą bułeczkę oraz jabłko; będą miały też ciepłą herbatę. Obiad zjedzą w przedszkolu po powrocie.

Rodziców dzieci, które źle znoszą podróż autokarem prosimy o zgłaszanie tego faktu nauczycielkom i zaopatrzenie dzieci w odpowiednie środki przeciw chorobie lokomocyjnej.

plakat: Nakrętki zbieramy, psiakom pomagamy : zbieramy nakrętki na psów ze schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim

PRZEDSZKOLAKI NA START

Informujemy, że w okresie od października do grudnia 2019 r. dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach sportowych, w ramach programu „Przedszkolaki na start”, finansowanego przez Dzielnicę Mokotów. Za organizację i prowadzenie zajęć odpowiedzialna jest Fundacja Kasi Dulnik. Zajęcia prowadzi Paweł Łapiński.

Zajęcia odbywać się będą wg poniższego harmonogramu:

PONIEDZIAŁEK I PIĄTEK
Gr. III Biedronki godz. 13:30 – 14:00
Gr. IV Tygryski godz. 14:00 – 14:30
Gr. II Krasnale godz. 14:30 – 15:00
Gr. I Mróweczki godz. 15:00 – 15:30

Dzieci siedzą przy stolikach, wykonują własnego pomysłu jogurty. Przed nimi leżą winogrona, serki i jabłka

CZAROWANIE – ZAJADANIE CZ. 2

W piątek 4 października odbyła się druga część warsztatów teatralno – kulinarnych "Czarowanie – Zajadanie". Przedszkolaki pomogły cesarzowi obudzić się z długiego snu, w który zapadał na pierwszym spotkaniu. Przyrządziły wspólnie z chochlikiem "Posiłek mocy", owsiankę z owocami, która od razu dała cesarzowi siłę. Wszyscy żyliby jak w bajce, jednak do zamku wkroczyła zła czarownica...

Warsztaty "Czarowanie – Zajadanie" są częścią projektu "AKCJA WYOBRAŹNIA!", realizowanego przez Fundację Artystyczną MŁYN, która jest ich organizatorem oraz współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy – Dzielnicy Mokotów.

Krasnale

Biedronki

Tygrysy

Dzieci prowadzone przez panią nauczycielkę poruszają się w pociągu po sali

TO O MNIE!
CZYLI TEATR ZAANGAŻOWANY W PRZEDSZKOLE

W środę, czwartek i piątek (2, 3, 4 października) w grupie najmłodszej, czyli w Mróweczkach, odbyły się warsztaty twórcze pt. "To o mnie! czyli teatr zaangażowany w przedszkole.

Warsztaty są częścią projektu "AKCJA WYOBRAŹNIA!", realizowanego przez Fundację Artystyczną MŁYN, która jest ich organizatorem oraz współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy – Dzielnicy Mokotów.

część 1

część 2

część 3

Dzieci stoją na około Mamy Maritki, która czyta im książeczkę

RODZICE CZYTAJĄ

W czwartek 3 października grupę Tygrysków odwiedziła Mama Marity, która przeczytała dzieciom pierwszy rozdział przygód Pippi Pończoszanki. Już nie możemy się doczekać dalszych części.

Dziękujemy Mamie Maritki za odwiedziny i wspólne czytanie.

Dziewczynka pochyla się nad odciskiem zębów. Obok stoi pani dentyska

BIEDRONKI I TYGRYSY W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM

We wtorek, 1 października Biedronki i Tygrysy odwiedziły gabinet stomatologiczny Acrodent. Dzieci dowiedziały się, na czym polega praca stomatologa. Dokładnie zwiedziły gabinety oraz na własne oczy mogły zobaczyć, jak przebiega leczenie chorego zęba. Przypomniały sobie również co to jest próchnica, jak należy prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej oraz jakie produkty korzystnie wpływają na nasze zęby.

Serdecznie dziękujemy pracownikom gabinetu stomatologicznego Acrodent za niezwykle interesujące spotkanie oraz przekonanie dzieci, że wizyta u dentysty nie musi być wcale straszna.

galeria

Myszka wykonana z jajka, szczypiorku i papryki

CZAROWANIE – ZAJADANIE CZ. 1

W piątek 27 września odbyły się zajęcia teatralno-kulinarne pt. "Czarowanie – Zajadanie", w których uczestniczyły Krasnale, Biedronki i Tygryski. Nasze przedszkolaki usłyszały niezwykłą historię pewnego cesarza, któremu złośliwy smok podrzucił do zamku swoje jajo. Jajo było smoka, więc z niego miał wykluć się SMOK! Cesarz wiedział, że to oznacza kłopoty i za wszelką cenę chciał pozbyć się tego jaja. Oprowadził więc dzieci po swoim zamku i poprosił je o pomoc w stworzeniu  białych myszy, których podobno smoki boją się jak ognia. Przedszkolaki chętnie pomagały cesarzowi, uporczywie obierały jaja, tworzyły myszy, uzbrajały je w niezbędne elementy (pokrojone, pyszne, zdrowe, pachnące warzywa) – wszystko po to, aby ocalić posiadłość cesarza. W pewnej chwili do sali wpadł smok!!! Ale dzieci wiedziały, jak go wypędzić – miały ze sobą białe myszy – smok uciekł gdzie pieprz rośnie! Na zakończenie nasz cesarz zapadł w głęboki sen… hmmmm ciekawe, dlaczego? O tym dowiemy się na kolejnych zajęciach.

Krasnale

Biedronki

Tygrysy

Warsztaty "Czarowanie – Zajadanie" są częścią projektu "AKCJA WYOBRAŹNIA!", realizowanego przez Fundację Artystyczną MŁYN, która jest ich organizatorem oraz współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy – Dzielnicy Mokotów.

ozobot poruszający się trasie w kształcie jabłka

TYGRYSY W ŚWIECIE OZOBOTÓW CZ. 2

W piątek 27 września Tygrysy po raz drugi pracowały z ozobotami. Tym razem wykonały dla nich  trasę w kształcie jabłuszka. Samodzielnie wybrały sobie komendę dla ozobota. Większość zaplanowała dla robocika prędkość turbo boost.

galeria

Aktorzy na tle scenografii domku

TEATRZYK – MAGICZNE SŁÓWKA

W czwartek 26 września nasze przedszkolaki obejrzały przedstawienie pt. "Magiczne słówka". Dzieci przypomniały sobie, jak ważne jest używanie słów takich, jak: dziękuję, przepraszam, proszę oraz dlaczego warto pomagać innym.

galeria

Lektorka angielskiego tłumaczy coś siedzącym na przeciwko niej dzieciom

KRASNALE NA ZAJĘCIACH DISNEY ENGLISH

W środę 25 września Krasnale odwiedziły szkołę Profi Lingua, gdzie uczestniczyły w zajęciach z języka angielskiego wspólnie z bohaterami bajek Disneya.

Dziękujemy Szkole Profi-Lingua
za zaproszenie i super spotkanie.

galeria

ozobot poruszający się po trasie wykonanej z puzzli

TYGRYSY W ŚWIECIE OZOBOTÓW CZ. 1

W środę 25 września w grupie Tygrysów odbyły się pierwsze zajęcia z ozobotami. Są to małe robociki do nauki programowania. Dzieci zapoznały się z wyglądem i działaniem ozobotów oraz celem zajęć. Tygrysy dowiedziały się, na czym polega sterowanie ozobotami, jak wyglądają zapisy komend oraz jakie ruchy może wykonywać ozobot. Mali programiści odczytywali komendy oraz samodzielnie ułożyli trasę dla robocików ze specjalnych puzzli.

galeria

Dzieci w sali Pałacu pod Blachą stoja na przeciwko wielkiego złotego lustra. Na przeciwko nich pani przewodnik

ZWIERZYNIEC KRÓLA JEGOMOŚCIA

We wtorek 24 września Tygryski odwiedziły Zamek Królewski Pod Blachą, gdzie uczestniczyły w zajęciu pt. "Zwierzyniec króla Jegomościa". Przedszkolaki zwiedziły niektóre komnaty króla, w których wyszukiwały na obrazach, malowidłach ściennych oraz naczyniach sylwet zwierząt. Dowiedziały się, że zwierzęta te reprezentowały cechy prawdziwego króla: skromność, odwagę, dostojność i wytrwałość. Następnie każdy przedszkolak ulepił z gliny swojego zwierzaka, reprezentującego według niego najważniejszą cechę króla. Oczywiście wśród rzeźb pojawiły się też dinozaury i rekiny.

galeria

Dzieci przebrane w kimona grają na tradycyjnych azjatyckich instrumentach

WAKACYJNE WSPOMNIENIA:
BIWA – JAPOŃSKA GITARA

We wtorek 24 września, po raz pierwszy  w nowym roku szkolnym, odwiedzili nas Gucio i Duduś, którzy jak zwykle rozpętali wśród przedszkolaków szaleństwo. Tańcom i wygłupom nie było końca. Przedszkolaki poznały instrumenty dalekiego Wschodu, takie, jak: Biwa, czyli japońska gitara oraz Temple block.

Biedronki i Tygrysy

Mróweczki i Krasnale

Dzieci siedzą na dywanie. Oglądają prezentację do nauki języka angielskiego

TYGRYSY NA ZAJĘCIACH DISNEY ENGLISH

W poniedziałek 23 września starszaki odwiedziły szkołę Profi Lingua, gdzie uczestniczyły w zajęciach z języka angielskiego wspólnie z bohaterami bajek Disneya.

Dziękujemy Szkole Profi-Lingua
za zaproszenie i super spotkanie.

galeria

Dzieci siedzą wkole na dywanie. Na środku leżą wykonane przez nie pacynki skrzatów

SKRZATOWISKO

W piątek 20 września w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty teatralne z cyklu "AKCJA WYOBRAŹNIA!". Nasze przedszkolaki przeniosły się w świat wyobraźni. Odwiedziły "Skrzatowisko", wioskę skrzatów, w której mieszkał przyjazny smok. Jednak pewnego dnia zachorował... i stał się zły. Dzieci musiały zamienić się w skrzaty oraz odbyć długą podróż pełną przygód, aby smoka odczarować. Podróż oczywiście zakończyła się sukcesem.

Krasnale

Biedronki

Tygrysy

Projekt "AKCJA WYOBRAŹNIA!" zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów twórczych, opartych na wyobraźni i składa się z pojedynczego warsztatu teatralno-lalkowego "SKRZATOWISKO" oraz cyklu warsztatów teatralno-kulinarnych "Czarowanie – zajadanie". Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-6 lat, czyli starszych grup przedszkolnych.

Organizatorem warsztatów jest Fundacja Artystyczna MŁYN, która działa od 2007 r. głównie na terenie Warszawy, realizując projekty artystyczne i artystyczno-edukacyjne.

Niniejszy projekt współfinansowany jest ze środków m.st. Warszawy – Dzielnicy Mokotów.

Dzieci w parku, zbierają z trawnika śmieci

SPRZĄTANIE ŚWIATA

W piątek 20 września nasze przedszkolaki wzięły udział w światowej akcji sprzątania świata. Dzieci młodsze porządkowały przedszkolny ogród, a starszaki udały się do parku na pobliski skwerek, gdzie zaopatrzone w rękawiczki i worki sprzątały świat. Oprócz śmieci udało się nawet znaleźć 2 złote na szczęście 😉 Podczas sprzątania dzieci zajrzały również do przedszkolnych drzewek posadzonych w zeszłym roku w ramach Akcji "Warszawskie Święto Drzewa".

Tygryski i Biedronki

Mróweczki

Dzieci siedzą na widowni, na fotelach w Teatrze Arlekin

MRÓWECZKI I KRASNALE W TEATRZE GULIWER

W czwartek 19 września nasze młodsze przedszkolaki z grupy Mróweczek i Biedronek odwiedziły Teatr Guliwer, gdzie obejrzały przedstawienie teatralne pt. "Brzydkie Kaczątko". Dzieciom bardzo się podobało, o czym świadczyła ich radość i zadowolenie oraz emocje, wyrażane podczas spektaklu.

Dzieci na około stolika, pozują do zdjęcia z sokowirówką, na której przed chwilą wykonały sok

SOK WARZYWNO – OWOCOWY BIEDRONEK

W czwartek 19 września 5-latki z grupy Biedronek robiły sok z warzyw przyniesionych z domu. By był on jeszcze smaczniejszy pani Ela dodała owoce. Sok był wyśmienity i pełen witamin!!!

Dzieci siedzą na dywanie. Jedno z nich wykonuje zadanie na tablicy interaktywnej

BIEDRONKI NA ZAJĘCIACH DISNEY ENGLISH

We wtorek 17 września nasze 5-latki wybrały się do Szkoły Profi-Lingua, gdzie uczestniczyły w lekcji pokazowej Disney English. Podczas spotkania przedszkolaki uczyły się języka angielskiego wspólnie z bohaterami bajek Disneya.

Dziękujemy Szkole Profi-Lingua
za zaproszenie i super spotkanie.

galeria

SPECJALIŚCI W PRZEDSZKOLU

W przedszkolu zatrudniony jest logopeda, Pani mgr Katarzyna Roszkowska-Świerczek, która prowadzi terapię logopedyczną z dziećmi z wadami wymowy. W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia prowadzone są regularnie każdego dnia.

Godziny pracy logopedy:

poniedziałek: 8:00 – 12:30
wtorek: 8:00 – 12:30
środa: 8:00 – 12:30
czwartek: 8:00 – 12:30
piątek: 8:00 – 12:00

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy ze specjalistą: kroszkowska-swierczek@przedszkole148.waw.pl

Nasze przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 7
ul. Narbutta 65/71, Warszawa – Mokotów

Specjalista psycholog mgr Olga Jakacka-Papis z w/w poradni
pełni dyżur w naszej placówce w każdą środę w godz. 9:00 – 13:00.

Telefon kontaktowy: 22 849 99 98

Adres strony internetowej: http://www.ppp7.pl/

dzieci siedzą na sali, na widowni Teatru Arlekin

TYGRYSY I BIEDRONKI W TEATRZE GULIWER

W piątek 13 września grupa Tygrysków i Biedronek wybrały się do Teatru Guliwer na spektakl teatralna pt. "Podróż na czternaście łap". Przedstawienie bardzo się dzieciom podobało, szczególnie, że oglądały losy bohaterów z pierwszego rzędu.

Dzieci siedzą na schodach Pałacu w Królikarni

TYGRYSY W KRÓLIKARNI

W piątek 6 września Tygrysy uczestniczyły w zajęciach na terenie Królikarni. Dzieci dowiedziały się, co to jest rzeźba, z czego jest zrobiona oraz miały okazję samodzielnie ulepić coś z gliny. Przedszkolaki wzięły również udział w podchodach na terenie parku, gdzie przy pomocy mapy miały za zadanie odnaleźć rzeźby wskazane przez panią przewodniczkę.

galeria

dzieci siedzą w kole. Patrzą na strażnika miejskiego, który prezentuje im numer alarmowy 986

SPOTKANIE ZE STRAŻNIKIEM MIEJSKIM

W środę 4 września grupę Biedronek i Tygrysków odwiedził strażnik miejski. Podczas wizyty w każdej grupie porozmawiał z dziećmi na temat bezpieczeństwa oraz powtórzył z przedszkolakami numery alarmowe.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia odbywają się według poniższego grafiku:

WTOREK CZWARTEK
Tygryski: godz. 13:40 – 14:20

Biedronki: godz. 14:20 – 15:00

Krasnale: godz. 15:00 – 15:20

Mróweczki: godz. 15:20 – 15:40

Mróweczki: godz. 9:30 – 9:50

Krasnale: godz. 9:50 – 10:10

Tygryski: godz. 10:10 – 10:50

Biedronki: godz. 10:50 – 11:30

REGULAMIN PRZYNOSZENIA ZABAWEK
OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU NR 148 W WARSZAWIE

Zabawka przyniesiona z domu pozwala dziecku łatwiej przetrwać trudne chwile rozłąki z rodzicami, może być jednak powodem konfliktów. Obowiązujący regulamin ma ujednolicić zasady w naszym przedszkolu.

 1. Dniem zabawek „domowych” w przedszkolu jest PIĄTEK.
 2. W grupach objętych leżakowaniem dziecko przynosi JEDNĄ PRZYTULANKĘ (mały pluszak), która pozostaje cały czas w przedszkolu.
 3. Obowiązuje zakaz zostawiania zabawek w szatni, w półeczce bądź w ubraniu dziecka.
 4. Zabawki muszą być BEZPIECZNE – bez drobnych, ostrych i „wystających” elementów.
 5. Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek militarnych.
 6. Zabawka uznana za nieodpowiednią będzie na czas pobytu dziecka w przedszkolu odłożona i niedostępna do zabawy, po czym oddana rodzicowi/opiekunowi przy odbiorze dziecka z przedszkola.
 7. Podczas pobytu w ogrodzie lub poza terenem przedszkola zabawki pozostają w sali lub w szatni.
 8. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie zabawek w przedszkolu przyniesionych z domu.

ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA

Nieobecność dziecka w przedszkolu i przewidywany czas jej trwania należy zgłosić poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer:

723 245 922

do godz. 8:30.

W treści SMS-a należy podać imię i nazwisko dziecka, grupę oraz datę nieobecności.

W przypadku braku zgłoszenia i nieobecności dziecka bądź zgłoszenie nieobecności po godzinie 8:30 będzie naliczona opłata za żywienie w danym dniu.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Informujemy, że we wtorek 3 września br. o godz. 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami ze wszystkich grup.

Po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania grupowe z nauczycielkami.

Spotkanie jest bez udziału dzieci, dlatego też prosimy o zapewnienie im opieki.

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

Już w poniedziałek, 2 września 2019 r. serdecznie zapraszamy po wakacyjnej przerwie do Przedszkola wszystkie dzieci – te, które będą kontynuować przygodę z nami oraz te, które dopiero ją rozpoczną. Rodziców zaś prosimy o przygotowanie wyprawki dla każdego dziecka.

WYPRAWKA 3 I 4-LATKA – GRUPA I i II
 • podpisana kołderka/śpiworek o wymiarach (po złożeniu na pół) 140/65,
 • podpisana piżamka,
 • podpisany mały ręcznik o wymiarach 60/35,
 • podpisane szczoteczka, pasta, kubek do mycia zębów (grupa I od półrocza),
 • podpisany worek z kompletem ubrań na zmianę, w tym 2 pary majteczek,
 • kapcie,
 • 2 duże pudełka chusteczek higienicznych (tzw. "wyciąganych"),
 • 2 opakowania mokrych chusteczek,
 • podpisany kubeczek na wodę do picia,
 • podpisana teczka tekturowa A4 na prace plastyczne,
 • przytulanka do spania.
WYPRAWKA 5 I 6-LATKA – GRUPA III i IV
 • podpisany mały ręcznik o wymiarach 60/35,
 • podpisane szczoteczka, pasta, kubek do mycia zębów,
 • podpisany worek z kompletem ubrań na zmianę,
 • podpisany worek ze strojem gimnastycznym (biały t-shirt i krótkie spodenki),
 • kapcie,
 • 2 duże pudełka chusteczek higienicznych (tzw. "wyciąganych"),
 • 2 opakowania mokrych chusteczek,
 • podpisany kubeczek na wodę do picia,
 • podpisana teczka tekturowa A4 na prace plastyczne.

WAŻNE!

Prosimy Rodziców o dostarczenie w pierwszym dniu wypełnionych i podpisanych upoważnień do odbioru dziecka (tylko w przypadku, gdy dziecko będzie odbierała inna osoba niż rodzic) oraz zgód i oświadczeń.

Druk upoważnienia jest dostępny tu: Upoważnienie do odbioru dziecka z P148 2019-2020
Druk zgód i oświadczeń jest dostępny tu: Zgody rodziców 2019-2020 P148

Rodziców dzieci, które we wrześniu po raz pierwszy przyjdą do naszego przedszkola prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz ankietą o dziecku. Wypełnione i podpisane druki prosimy dostarczyć nauczycielkom w grupach.

Druk klauzuli jest dostępny tu: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w P148
Druk ankiety jest dostępny tu: Ankieta o dziecku

GODZINY PRACY PRZEDSZKOLA

Nasze Przedszkole otwarte jest w godzinach od 7:00 do 17:00. Oddziały przedszkolne czynne są w godzinach:

 • grupa I Mróweczki:

poniedziałek 7:00 – 16:30;
wtorek 7:00 – 16:30;
środa 7:00 – 16:30;
czwartek 7:00 – 16:30;
piątek 7:00 – 16:30;

 • grupa II Krasnale:

poniedziałek 7:00 – 17:00;
wtorek 7:00 – 17:00;
środa 7:00 – 17:00;
czwartek 7:00 – 17:00;
piątek 7:00 – 17:00;

 • grupa III Biedronki:

poniedziałek 8:30 – 16:00;
wtorek 8:30 – 16:00;
środa 8:30 – 16:00;
czwartek 8:30 – 16:00;
piątek 8:30 – 16:00;

 • grupa IV Tygryski:

poniedziałek 7:30 – 16:30;
wtorek 7:30 – 16:30;
środa 7:30 – 16:30;
czwartek 7:30 – 16:00;
piątek 7:30 – 16:00.

Sale grupy I i IV znajdują się w lewym skrzydle, natomiast sale grupy II i III w prawym skrzydle budynku.

Dzieci z grupy I i IV w godz. 7:00 – 7:30 oraz 16:30 – 17:00 są w sali grupy I (na parterze).
Dzieci z grupy II i III w godz. 7:00 – 8:30 oraz 16:00 – 17:00 są w sali grupy II (na parterze).

ZWROTY ZA DYŻUR WAKACYJNY

Informujemy, że zwrot za nieobecność dziecka w przedszkolu podczas dyżuru wakacyjnego należy odebrać w naszej placówce u kierownika gospodarczego w dniach od 26.08.2019 r. do 06.09.2019 r.

WKRÓTCE W PRZEDSZKOLU...

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2019-2020 wszystkim przedszkolakom życzymy dużo radości, wspaniałej zabawy i samych sukcesów w progach naszego przedszkola