CZERWIEC

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Wycieczka do ZOO
 • ćwiczenia motoryki artykulatorów
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • rozwijanie zasobu słownictwa
 • usprawnianie dużej i małej motoryki
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
 • doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego
 • rozwijanie percepcji słuchowej
2. Letni deszcz
 • ćwiczenia motoryki aparatu mowy
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia ruchowe
 • usprawnianie motoryki artykulatorów
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • stymulacja lewej półkuli mózgu
 • usprawnianie motoryki małej i dużej
3. Witajcie wakacje
 • ćwiczenia motoryczne artykulatorów
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia słownikowe
 • rozwijanie słownictwa
 • rozwijanie wyobraźni
 • usprawnianie motoryki artykulatorów
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • rozwijanie analizy i syntezy głoskowej i sylabowej

MAJ

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Pranie
 • ćwiczenia motoryki artykulatorów
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia artykulacyjne
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • prawidłowa artykulacja głoski r
 • wzbogacanie słownictwa
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
2. Instrumenty muzyczne
 • ćwiczenia motoryki aparatu mowy
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia ruchowe
 • rozwijanie sprawności artykulatorów
 • doskonalenie funkcji słuchowo-ruchowych
 • rozwijanie uwagi i spostrzegawczości słuchowej
3. Motyle
 • ćwiczenia motoryczne artykulatorów
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia sensoryczne
 • doskonalenie sprawności aparatu mowy
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • stymulacja dotykowa
 • rozwijanie koncentracji i umiejętności reagowania na dźwięki
4. W ogrodzie
 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia sensoryczne
 • ćwiczenia leksykalne
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych
 • utrwalanie właściwego toru oddechowego
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i mowy opowieściowej
 • stymulacja dotykowa i proprioceptywna
 • rozwijanie słuchu fonemowego

KWIECIEŃ

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Pranie
 • ćwiczenia motoryki artykulatorów
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia artykulacyjne
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • prawidłowa artykulacja głoski r
 • wzbogacanie słownictwa
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
2. Wiosenny spacer
 • ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia manualne
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • wydłużanie fazy wydechowej
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 • doskonalenie sprawności manualnej
3. Pisanki – baranki
 • ćwiczenia motoryczne artykulatorów
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia sensoryczne
 • ćwiczenia motoryki małej
 • doskonalenie sprawności aparatu mowy
 • doskonalenie motoryki małej
 • stymulacja dotykowa i proprioceptywna
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności
4. Instrumenty muzyczne
 • ćwiczenia motoryki aparatu mowy
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia ruchowe
 • rozwijanie sprawności artykulatorów
 • doskonalenie funkcji słuchowo-ruchowych
 • rozwijanie uwagi i spostrzegawczości słuchowej

MARZEC

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Urodziny
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia motoryki aparatu artykulacyjnego
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia logicznego myślenia
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
 • wdrażanie do prawidłowej wymowy głoski r
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
2. Kiedy rym wiedzie prym
 • ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny
 • ćwiczenia leksykalne
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
 • wzbogacanie słownictwa
 • doskonalenie świadomości fonologicznej (rozpoznawanie rymujących się słów)
 • rozwijanie umiejętności reagowania ruchem na rymy
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała
3. Szczypiorek i pszczoła
 • ćwiczenia motoryczne artykulatorów
 • ćwiczeni artykulacyjne
 • ćwiczenia ruchowe
 • ćwiczenia leksykalne
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • usprawnianie koordynacji pracy półkul mózgowych
 • utrwalanie prawidłowej wymowy zbitki spółgłoskowej szcz w wyrazach
 • rozwijanie umiejętności układania zagadek
4. Wiosna
 • ćwiczenia motoryki aparatu mowy
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia ruchowe
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia artykulacyjne
 • rozwijanie percepcji słuchowej (słuchu fonemowego, analizy i syntezy słuchowej)
 • utrwalanie nawyku mówienia na wydechu
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych

LUTY

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Kolory
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia ortofoniczne
 • ćwiczenia motoryki aparatu artykulacyjnego
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • doskonalenie motoryki małej
 • prawidłowa wymowa głosek sz, ż, cz
 • usprawnianie artykulatorów
 • doskonalenie prawidłowego toru oddechowego
 • rozwijanie słuchu fonemowego
 • wzbogacanie słownictwa
 • rozwijanie równowagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej
2. W zaczarowanym pudełku
 • ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny
 • ćwiczenia percepcji słuchowej
 • ćwiczenia leksykalne
 • usprawnianie motoryki artykulatorów
 • rozwijanie słuchu fonemowego
 • wzbogacanie słownictwa
 • rozwijanie mowy opowieściowej
 • prawidłowa wymowa głosek szeregu syczącego i szumiącego
 • rozwijanie wyobraźni
3. Parada języka
 • ćwiczenia motoryczne artykulatorów
 • ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej
 • ćwiczeni artykulacyjne
 • ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej
 • usprawnianie motoryki artykulatorów
 • utrwalanie pozycji spoczynkowej języka oraz dojrzałego sposobu połykania
 • doskonalenie analizy i syntezy głoskowej
 • doskonalenie kinestezji artykulacyjnej i praksji oralnej
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
4. Wodna układanka
 • ćwiczenia percepcji słuchowej
 • ćwiczenia leksykalne
 • ćwiczenia oddechowe
 • doskonalenie prawidłowego toru oddechowego
 • doskonalenie pamięci i uwagi słuchowej
 • rozwijanie orientacji na płaszczyźnie i wyobraźni przestrzennej
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • wzbogacanie słownictwa

STYCZEŃ

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Zabawy z głoską c
 • ćwiczenia ortofoniczne
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia motoryki małej
 • ćwiczenia leksykalne
 • prawidłowa artykulacja głoski c
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • wzbogacanie słownictwa
 • doskonalenie analizy i syntezy głoskowej
 • rozwijanie wyobraźni, kojarzenia i kreatywności
 • angażowanie do współdziałania w grupie
2. Pomyśl, ułóż, nazwij
 • ćwiczenia motoryki aparatu artykulacyjnego
 • ćwiczenia ruchowe
 • ćwiczenia percepcji wzrokowej
 • ćwiczenia leksykalne
 • wspieranie integracji półkul mózgowych
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • zapoznanie z prawidłową wymową głoski cz
 • doskonalenie percepcji wzrokowej
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-artykulacyjnej
 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej
 • rozwijanie orientacji w schemacie ciała
3. Balony i bale w karnawale
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia motoryczne aparatu mowy
 • ćwiczenia ruchowe
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej
 • inicjowanie ruchów zmierzających do rozwijania orientacji w schemacie ciała
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
4. Sycząca rodzina
 • ćwiczenia ortofoniczne
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia sensoryczne
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • różnicowanie głosek s, z, c
 • rozwijanie słuchu fonemowego
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej i wzrokowo-ruchowej
 • stymulacja zapachowa i dotykowa
 • rozwijanie analizy i syntezy głoskowej
 • wzbogacanie słownictwa
 • doskonalenia sprawności manualnej
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności

GRUDZIEŃ

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Sanie Mikołaja
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia percepcji wzrokowej
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego (wydłużanie fazy wydechowej)
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • doskonalenie percepcji wzrokowej
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 • doskonalenie sprawności manualnej
2. Kodowanie na dywanie
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia ruchowe
 • ćwiczenia logicznego myślenia
 • ćwiczenia koncentracji uwagi
 • ćwiczenia sensoryczne
 • słuchowe różnicowanie głosek z i ż
 • rozwijanie słuchu fonemowego
 • wzbogacanie słownictwa
 • wzmacnianie koordynacji pracy półkul mózgowych
 • doskonalenie koncentracji uwagi
 • angażowanie dzieci do zespołowego wykonywania zadań
 • rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia
 • stymulacja zmysłu powonienia
3. Idą święta
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia leksykalne
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia sensoryczne
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego
 • rozwijanie słownictwa
 • doskonalenie percepcji słuchowej
 • utrwalanie analizy i syntezy sylabowej
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej
 • stymulacja zmysłu dotyku i propriocepcji

LISTOPAD

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Gra logopedyczna
 • ćwiczenia motoryki aparatu artykulacyjnego
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia ruchowe (motoryka mała)
 • usprawnianie motoryki artykulatorów
 • doskonalenie praksji oralnej
 • kształtowanie prawidłowego sposobu oddychania
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie wyobraźni
 • wdrażanie dzieci do zespołowego wykonywania zadań
2. Jedzie pociąg z daleka…
 • ćwiczenia słuchowo-artykulacyjne
 • ćwiczenia ruchowo-artykulacyjne
 • ćwiczenia ortofoniczne
 • ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej
 • różnicowanie głosek opozycyjnych (rozwijanie słuchu fonemowego)
 • doskonalenie kinestezji artykulacyjnej
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • wzbogacanie słownictwa
 • doskonalenie analizy i syntezy głoskowej
3. „Z muchą na luzie ćwiczymy buzie”
 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego
 • ćwiczenia fonacyjne
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia pamięci wzrokowej i słuchowej
 • zapoznanie z prawidłową wymową głoski z
 • usprawnianie artykulatorów
 • wprowadzenie opozycji: głoska dźwięczna i bezdźwięczna
 • rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej
4. Skaczące żabki
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia ortofoniczne
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • zapoznanie z prawidłową artykulacją głoski ż
 • doskonalenie prawidłowego toru oddechowego
 • rozwijanie świadomości fonologicznej
 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej
 • wzbogacanie słownictwa
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej

PAŹDZIERNIK

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Co wpływa na prawidłową mowę?
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia motoryczne aparatu artykulacyjnego
 • ćwiczenia słuchowe
 • integracja sensoryczna
 • usprawnianie pracy artykulatorów
 • nauka prawidłowego oddychania
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • stymulacja sensoryczna (dotyk, równowaga, czucie głębokie)
2. Zabawy z samogłoskami
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia artykulacyjne
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia fonacyjne
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • prawidłowa artykulacja samogłosek ustnych
 • rozwijanie słuchu fonemowego
 • doskonalenie analizy i syntezy głoskowej
3. Przygody węża Syka
 • ćwiczenia aparatu mowy
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia ortofoniczne
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • zapoznanie z prawidłową wymową głoski s
 • usprawnienie artykulatorów
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego
 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej
4. Jesienny wiatr

Jesienny wiatr - scenariusz

 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia motoryki małej
 • wdrażanie do prawidłowej artykulacji głoski sz
 • doskonalenie prawidłowego toru oddechowego
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • rozwijanie świadomości fonologicznej