Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek: edukacja poznawcza - rozwijanie mowy i myślenia; rytmika.
Wtorek: zajęcia plastyczne/ artystyczno-techniczne; ćwiczenia gimnastyczne; j. angielski.
Środa: zajęcia poznawcze, kształtujące mowę; rytmika.
Czwartek: zajęcia kształtujące umiejętności matematyczne/ przyrodnicze; ćwiczenia gimnastyczne; j. angielski.
Piątek: zajęcia plastyczne/ artystyczno-techniczne; ćwiczenia gimnastyczne.

Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. W przedszkolu.
 2. Wakacyjne wspomnienia.
 3. Jesteśmy bezpieczni.
 4. Dbam o siebie.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z literą i głoską: O,
 • zapoznanie z cyfrą i liczbą: 0, 1,
 • integracja grupy,
 • wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery,
 • rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników,
 • zachęcanie dzieci do poznawania nowego otoczenia,
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa,
 • ćwiczenie umiejętności przedstawiania się imieniem i nazwiskiem,
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
 • utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w bezpośrednich i pośrednich kontaktach z ludźmi,
 • przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • doskonalenie umiejętności prawidłowego mycia rąk,
 • utrwalenie schematu ciała,
 • zapoznanie z zawodem okulisty, optyka, bibliotekarza,
 • przypominanie i utrwalanie numerów alarmowych,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze,
 • rozwijanie umiejętności segregowania śmieci.