CZERWIEC

Tematy kompleksowe:

 1. Wiosna na łące.
 2. Witamy lato!

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych występujących wiosną oraz latem,
 • poszerzanie informacji na temat przyrody na łące,
 • poszerzanie wiedzy dotyczącej Indian i kowbojów,
 • pogłębianie i utrwalanie wiedzy na temat bezpiecznego zachowania w przedszkolu,
 • zapoznanie dzieci ze standardami zachowania podczas niebezpiecznych sytuacji,
 • poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa podczas wakacji,
 • rozwijanie postawy empatycznej wobec innych osób,
 • stymulacja sensoryczna dzieci poprzez stosowanie różnego rodzaju bodźców sensorycznych,
 • doskonalenie umiejętności manualnych poprzez wykonywanie różnych prac technicznych,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, umiejętności wyrażania siebie poprzez śpiew i taniec,
 • ćwiczenie umiejętności przeliczania w zakresie do 5 i więcej,
 • rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się,
 • kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych, dbania o wygląd.

MAJ

Tematy kompleksowe:

 1. Ruch to zdrowie.
 2. Na wiejskim podwórku.
 3. Dzień Mamy i Taty.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • poszerzanie wiedzy na temat znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka,
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt wiejskich, produktów, które od nich otrzymujemy,
 • kultywowanie tradycji święta Mamy i Taty,
 • rozwijanie postawy szacunku dla rodziców, podtrzymywanie więzi rodzinnych,
 • ćwiczenie pamięci poprzez naukę wierszy i piosenek,
 • kształtowanie umiejętności występowania przed publicznością,
 • rozwijanie umiejętności manualnych poprzez korzystanie z różnych technik plastyczno-technicznych,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacjach stresujących, np. występowanie na scenie,
 • rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne,
 • ćwiczenie umiejętności przeliczania w zakresie do 10,
 • doskonalenie umiejętności w zakresie samodzielnego ubierania się, zapinania suwaków, guzików.

KWIECIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Kolorowy zawrót głowy.
 2. Zbliżają się święta.
 3. Dźwięki wokół nas.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • poszerzanie wiedzy na temat powstawania kolorów poprzez mieszanie barw podstawowych, eksperymentowanie z kolorami,
 • zapoznanie ze zjawiskiem tęczy,
 • poszerzanie wiedzy na temat zwyczajów wielkanocnych,
 • poszerzanie wiedzy muzycznej,
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej, uwrażliwianie dzieci na zmianę tempa w muzyce, dynamikę utworu,
 • kształtowanie postawy empatycznej i asertywnej,
 • rozwijanie umiejętności respektowania zasad panujących w grupie, grze, zabawie,
 • rozwijanie umiejętności słuchania w skupieniu czytanego tekstu, odpowiadania na zadany temat,
 • rozwijanie małej motoryki poprzez korzystanie z różnych technik plastyczno-technicznych,
 • ćwiczenie umiejętności przeliczania w zakresie do 10,
 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się przy stole,
 • doskonalenie umiejętności w zakresie samodzielnego i dokładnego wykonywania czynności higienicznych.

MARZEC

Tematy kompleksowe:

 1. Poznajemy zawody.
 2. Karuzela pór roku.
 3. Witamy wiosnę.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • poszerzanie wiedzy na temat zwiastunów wiosny,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą i zmianami w niej zachodzącymi ze względu na porę roku,
 • poszerzanie wiedzy na temat następujących po sobie pór roku,
 • kształtowanie postawy empatycznej,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania z dziećmi i dorosłymi,
 • ćwiczenie umiejętności klasyfikacji ze względu na jedną i więcej cech,
 • integracja sensoryczna,
 • rozwijanie małej motoryki poprzez używanie chwytu pisarskiego podczas prac plastyczno-technicznych,
 • ćwiczenie umiejętności przeliczania w zakresie do 10,
 • pogłębianie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych, kolorów,
 • rozwijanie poczucia rytmu, pamięci słuchowej,
 • doskonalenie umiejętności samoobsługi,
 • rozwój koordynacji ruchowej podczas zabaw na świeżym powietrzu.

LUTY

Tematy kompleksowe:

 1. Sporty zimowe.
 2. Walentynki.
 3. Bal karnawałowy.
 4. Poznajemy zawody.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozpoznawanie zawodów po charakterystycznych dla nich przedmiotach,
 • opowiadanie o czynnościach osób wykonujących określony zawód,
 • rozpoznawanie podstawowych sportów zimowych i przedmiotów z nimi związanych,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania emocji,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, tanecznych, rytmicznych,
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie,
 • rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad w grach,
 • poszerzanie wiedzy na temat zwyczajów karnawałowych,
 • kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 5 i więcej,
 • ćwiczenie umiejętności orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • doskonalenie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności manualnych,
 • rozwijanie wyobraźni poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych.

STYCZEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Zwierzęta zimą.
 2. Kochani Dziadkowie.
 3. Spotkania ze śmiałkiem.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie zainteresowania przyrodą i zmianami w niej zachodzącymi ze względu na porę roku,
 • poszerzanie wiedzy na temat przygotowań zwierząt do zimy,
 • kształtowanie postawy empatycznej w stosunku do zwierząt,
 • integracja międzypokoleniowa podczas obchodów Dnia Babi i Dziadka,
 • rozwijanie logicznego myślenia, syntezy i analizy wzrokowej podczas gier i zabaw stolikowych,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania z dziećmi i dorosłymi,
 • ćwiczenie umiejętności klasyfikacji ze względu na jedną i więcej cech,
 • poszerzanie słownictwa i rozwijanie umiejętności poprawnego budowania wypowiedzi,
 • rozwijanie kreatywności dzięki korzystaniu z różnych technik plastyczno-technicznych,
 • poszerzanie wiedzy na temat tego, po co należy szukać pomocy medycznej, budzenie zaufania do osób ze środowiska lekarskiego,
 • poszerzanie wiedzy na temat konieczności utrzymywania czystości i higieny,
 • ćwiczenie umiejętności przeliczania w zakresie do 10,
 • pogłębianie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych, kolorów,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, recytatorskich,
 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się podczas uroczystości,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
 • doskonalenie umiejętności w zakresie samodzielnego ubierania i rozbierania się.

GRUDZIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Mikołaj Święty niesie nam prezenty.
 2. Idzie zima.
 3. Zbliżają się święta.
 4. Tradycje świąteczne i noworoczne.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • rozwijanie umiejętności zgodnej zabawy w grupie,
 • ćwiczenie umiejętności klasyfikacji ze względu na jedną i więcej cech,
 • rozwijanie umiejętności poprawnego wysławiania się,
 • ćwiczenie umiejętności manualnych poprzez stosowanie różnych technik plastyczno-technicznych,
 • poszerzanie wiedzy na temat tradycji świątecznych, mikołajek, Nowego Roku,
 • ćwiczenie umiejętności przeliczania w zakresie do 10,
 • nabywanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych,
 • kształtowanie empatii,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, recytatorskich,
 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się podczas uroczystości,
 • poszerzanie wiedzy na temat zimy,
 • doskonalenie umiejętności samoobsługi.

LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

 1. Kto ty jesteś? Polak mały.
 2. Dzieckiem być.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozbudzanie tożsamości narodowej,
 • rozpoznawanie flagi i godła Polski,
 • poszerzanie słownictwa; zwrócenie uwagi na poprawne budowanie zdań,
 • rozpoznawanie podstawowych emocji,
 • przeliczanie w zakresie trzech i więcej,
 • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych,
 • kształtowanie umiejętności szanowania emocji innych osób,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze złością w sposób akceptowalny społecznie,
 • utrwalanie rozpoznawania kolorów i nazywania ich,
 • rozpoznawanie figur geometrycznych: koło i kwadrat,
 • rozwijanie umiejętności manualnych,
 • rozwijanie kreatywności oraz umiejętności plastyczno-technicznych,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania części ciała,
 • kształtowanie umiejętności poprawnego zachowania podczas uroczystości przedszkolnych,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji ze względu na jedną cechę,
 • rozwój umiejętności wokalnych, umuzykalnianie dzieci,
 • poszerzanie informacji na temat świata zwierząt leśnych i domowych.

PAŹDZIERNIK

Tematy kompleksowe:

 1. Jesień wokół nas.
 2. Dary jesieni.
 3. Barwy jesieni.
 4. Zabawy jesienne.
 5. W czasie deszczu dzieci się nie nudzą!

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • ćwiczenie samodzielności w zakresie samoobsługi,
 • rozwijanie umiejętności adaptacyjnych,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad panujących w grupie,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią,
 • poszerzanie wiedzy z zakresu przyrody,
 • kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie do 10,
 • ćwiczenie umiejętności orientacji przestrzennej,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacjach trudnych dla dziecka,
 • kultywowanie czasu spędzanego z rodziną,
 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się podczas przestawień, koncertów,
 • rozwijanie motoryki małej oraz sprawności fizycznej,
 • rozwijanie poczucia rytmu.

WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Pierwszy raz w przedszkolu.
 2. Jestem przedszkolakiem.
 3. Mróweczki to my.
 4. Gramy w zielone.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • integracja grupy, poznanie imion kolegów, tworzenie przyjaznej atmosfery w grupie,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad panujących w grupie,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali oraz ogrodzie przedszkolnym,
 • kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacjach trudnych,
 • utrwalanie rozpoznawania kolorów.