Serdecznie zapraszamy dzieci z mokotowskich przedszkoli do udziału w konkursie plastycznym, pt.:

Polskie symbole narodowe w oczach dzieci

Organizator konkursu:

Przedszkole nr 148, ul. Kazimierzowska 45, 02-572 Warszawa.

Cele konkursu:

 • uwrażliwienie na wartości patriotyczno-narodowe
 • wzbudzanie w dzieciach uczuć patriotycznych i narodowej dumy
 • stworzenie okazji do działalności plastycznej związanej z symboliką narodową
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych pobudzających do twórczego wykorzystania czasu wolnego
 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej
 • poszerzanie wiedzy na temat własnej ojczyzny
 • słuchanie, śpiewanie hymnu narodowego
 • propagowanie wiedzy o tematyce patriotycznej
 • kształtowanie postaw obywatelskich i wprowadzanie elementów edukacji historycznej u dzieci w wieku przedszkolnym.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do przedszkoli w Dzielnicy Mokotów Miasta st. Warszawy.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie biorą udział prace wykonane dowolną techniką plastyczną.
 2. Prace tylko w formacie jednolitym/ płaskim wymiary od A2 do A1 według uznania nauczyciela.
 3. Każda praca powinna być czytelnie opisana, pismem drukowanym umieszczonym na odwrocie (nazwa grupy, imię i nazwisko nauczyciela, nazwa placówki, adres placówki nr telefonu, adres mailowy).
 4. Każde przedszkole przygotowuje tylko 1 pracę.

Termin nadsyłania prac:

Prace należy dostarczyć do 30.03.2018 r.

Miejsce składania prac:

Prace wraz z kartą zgłoszenia oraz dopiskiem „Polskie symbole narodowe w oczach dzieci” należy dostarczyć do Przedszkola nr 148, ul. Kazimierzowska 45, 02-572 Warszawa w godz. 8.00 – 16.00 do nauczycielek grupy II lub IV bądź w sekretariacie Przedszkola.

Ocena prac konkursowych:

Oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu dokona komisja powołana przez Organizatorów. Komisja przy ocenianiu prac weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność z tematem konkursu
 • zastosowanie różnorodnych technik wykonania i oryginalność
 • walory artystyczne
 • samodzielność wykonania pracy przez dzieci przy minimalnym wkładzie nauczyciela.

Rozstrzygniecie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20.04.2018 r. o godz. 11.30 w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI przy ul. Tynieckiej 40a w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia i wręczenia nagród zostaną wysłane drogą mailową.

Nagrody:

Organizator przewiduje nagrody i dyplomy za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia dla każdej grupy biorącej udział w konkursie.

Postanowienia dodatkowe:

 1. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac
  w trakcie dostarczania ich do przedszkola.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z postanowieniami niniejszego regulaminu, jego akceptacją oraz wyrażeniem zgody na umieszczanie danych osobowych uczestników konkursu w bazie danych organizatora oraz ich przetwarzania do celów związanych z niniejszym konkursem.
 3. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
 4. Informacje, pytania oraz uwagi dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy przedszkola p148@edu.um.warszawa.pl lub na nr telefonu 22 849 21 92.

Koordynatorki konkursu: Małgorzata Bień, Dorota Rochowiak

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !!!