Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek: edukacja poznawcza - rozwijanie mowy i myślenia; rytmika.
Wtorek: zajęcia plastyczne/ artystyczno-techniczne; ćwiczenia gimnastyczne; j. angielski.
Środa: edukacja matematyczna, przyrodnicza; rytmika.
Czwartek: edukacja poznawcza - rozwijanie mowy i myślenia; ćwiczenia gimnastyczne; j. angielski.
Piątek: zajęcia plastyczne/ artystyczno-techniczne, ćwiczenia gimnastyczne.

Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. Witaj przedszkole.
 2. Jesteśmy bezpieczni.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • przestrzeganie zasad obowiązujących w przedszkolu,
 • utrwalenie zasad przechodzenia przez ulicę,
 • doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo,
 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat zasad kontaktu z nieznajomymi,
 • doskonalenie umiejętności odgrywania scenek sytuacyjnych,
 • utrwalanie kolorów na sygnalizatorze świetlnym,
 • rozpoznawanie odgłosów ulicy,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się własnym imieniem i nazwiskiem,
 • rozwijanie umiejętności opowiadania o ulubionych zabawkach,
 • kształtowanie świadomości własnego ciała,
 • stosowanie liczebników porządkowych,
 • doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej,
 •  doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności słuchania i wypowiadania,
 • ćwiczenie umiejętności skupiania uwagi, koncentracji, skojarzeń i pamięci,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 •  rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie ekspresji twórczej.