Nauczyciel j. angielskiego

Zatrudnimy kreatywnego i chętnego do rozwoju zawodowego nauczyciela z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu.
Zatrudnienie od już na 3/25 etatu zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Wymagania dla nauczyciela:

 • wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
 • certyfikat z j. angielskiego,
 • umiejętność pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
 • mile widziane doświadczenie,
 • empatia,
 • obowiązkowość,
 • chęć pracy w stabilnych warunkach przez dłuższy czas;
 • aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne,
 • aktualne podstawowe oraz rozszerzone zaświadczenie o niekaralności.

Zakres obowiązków: prowadzenie zajęć z języka angielskiego z dziećmi w grupach przedszkolnych, prowadzenie obowiązkowej dokumentacji.

Oferujemy:

 • możliwość indywidualnego rozwoju (dofinansowanie do szkoleń, kursów, możliwość ubiegania się o dofinansowanie studiów),
 • ciekawą pracę w młodym i kreatywnym zespole,
 • bieżące wsparcie nauczycieli i dyrektora, pracujących w placówce,
 • placówka z doskonałym zapleczem dydaktycznym oraz szerokim wyposażeniem.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu prześlij CV na adres: p148@eduwarszawa.pl; w temacie wiadomości proszę wpisać: "Aplikacja na stanowisko nauczyciela j. angielskiego".
Oferty można też składać bezpośrednio w Przedszkolu nr 148 "Kraina Wartości" w Warszawie, ul. Abramowskiego 4 (siedziba tymczasowa), tel. 723 850 188, e-mail: p148@eduwarszawa.pl

Klauzula informacyjna, która informuje kandydata o podstawach i warunkach przetwarzania jego danych osobowych jest umieszczona pod adresem: http://przedszkole148.waw.pl/rodo/

Pedagog specjalny

Zatrudnimy pedagoga specjalnego w wymiarze 0,25 etatu (pensum 5,5 h w tygodniu) w ramach regulacji zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach. Zadania, czynności realizowane w ramach pensum oraz kwalifikacje określone w rozporządzeniu ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1116).
Zatrudnienie od już.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe, tj. dyplom ukończonych studiów jednolitych magisterskich na kierunku pedagogika specjalna w dowolnym zakresie oraz przygotowanie pedagogiczne lub inne – zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
 • aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne,
 • aktualne podstawowe oraz rozszerzone zaświadczenie o niekaralności.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci,
 • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
 • udzielanie wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci objętych kształceniem specjalnym,
 • inne.

Oferujemy:

 • możliwość indywidualnego rozwoju (dofinansowanie do szkoleń i kursów, możliwość ubiegania się o dofinansowanie studiów),
 • ciekawą pracę w młodym i kreatywnym zespole,
 • bieżące wsparcie dyrektora i nauczycieli, pracujących w placówce,
 • doskonałe zaplecze dydaktyczne oraz wyposażenie.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu prześlij CV na adres: p148@eduwarszawa.pl; w temacie wiadomości proszę wpisać: "Aplikacja na stanowisko pedagoga specjalnego".

Oferty można też składać bezpośrednio w Przedszkolu nr 148 "Kraina Wartości" w Warszawie, ul. Abramowskiego 4 (siedziba tymczasowa), tel. 723 850 188, e-mail: p148@eduwarszawa.pl

Klauzula informacyjna, która informuje kandydata o podstawach i warunkach przetwarzania jego danych osobowych jest umieszczona pod adresem: http://przedszkole148.waw.pl/rodo/