CZERWIEC

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Sycząca zabawa
 • ćwiczenia motoryczne artykulatorów
 • ćwiczeni artykulacyjne
 • ćwiczenia ruchowe
 • ćwiczenia leksykalne
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • utrwalanie prawidłowej wymowy głosek syczących w wyrazach
2. Letni deszcz
 • ćwiczenia motoryki aparatu mowy
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia ruchowe
 • usprawnianie motoryki artykulatorów
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • usprawnianie motoryki małej i dużej
3. Idziemy do ZOO
 • ćwiczenia motoryki artykulatorów
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • usprawnianie dużej i małej motoryki
 • doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • wzbogacanie słownictwa

MAJ

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. W ogrodzie
 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia sensoryczne
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych
 • utrwalanie właściwego toru oddechowego
 • stymulacja dotykowa i proprioceptywna
 • rozwijanie słuchu fonemowego
2. Orkiestra
 • ćwiczenia motoryki aparatu mowy
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia ruchowe
 • rozwijanie sprawności artykulatorów
 • doskonalenie funkcji słuchowo-ruchowych
3. Motyle
 • ćwiczenia motoryczne artykulatorów
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia sensoryczne
 • ćwiczenia lewopółkulowe
 • doskonalenie sprawności aparatu mowy
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • stymulacja lewej półkuli mózgu
 • rozwijanie koncentracji i umiejętności reagowania na dźwięki
4. Sycząca zabawa
 • ćwiczenia motoryczne artykulatorów
 • ćwiczeni artykulacyjne
 • ćwiczenia ruchowe
 • ćwiczenia leksykalne
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • utrwalanie prawidłowej wymowy głosek syczących w wyrazach

KWIECIEŃ

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Zielone żabki
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia manualne
 • wydłużanie fazy wydechowej
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności
2. Orkiestra
 • ćwiczenia motoryki aparatu mowy
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia ruchowe
 • rozwijanie sprawności artykulatorów
 • doskonalenie funkcji słuchowo-ruchowych
3. Świąteczne symbole
 • ćwiczenia motoryczne artykulatorów
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia sensoryczne
 • ćwiczenia motoryki małej
 • doskonalenie sprawności aparatu mowy
 • doskonalenie motoryki małej
 • stymulacja dotykowa i proprioceptywna
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności
4. Sycząca zabawa
 • ćwiczenia motoryczne artykulatorów
 • ćwiczeni artykulacyjne
 • ćwiczenia ruchowe
 • ćwiczenia leksykalne
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • utrwalanie prawidłowej wymowy głosek syczących w wyrazach

MARZEC

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Pranie
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia motoryki artykulatorów
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia artykulacyjne
 • doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • prawidłowa artykulacja głoski l
 • wzbogacanie słownictwa
2. Spacer ścieżką sensoryczną
 • ćwiczenia sensoryczne
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia ruchowe
 • ćwiczenia leksykalne
 • rozwijanie motoryki dużej
 • doskonalenie motoryki artykulatorów
 • stymulacja dotykowa (rozwijanie wyobraźni dotykowej)
 • rozwijanie równowagi i koordynacji ruchowej
3. W świecie zawodów
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia ruchowe
 • ćwiczenia słownikowe
 • zapoznanie dzieci ze światem zawodów
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania zawodów
4. Wiosna
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia motoryki artykulatorów
 • ćwiczenia ruchowe
 • ćwiczenia motoryki małej
 • doskonalenie sprawności aparatu mowy
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
 • rozwijanie percepcji słuchowej (świadomości fonologicznej)

LUTY

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Zabawa z wodą
 • ćwiczenia percepcji słuchowej
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia leksykalne
 • doskonalenie prawidłowego toru oddechowego
 • rozwijanie orientacji na płaszczyźnie i wyobraźni przestrzennej
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • doskonalenie pamięci i uwagi słuchowej
 • wzbogacanie słownictwa
 • rozwijanie koncentracji uwagi
2. Kodowanie na dywanie z głoskami syczącymi
 • ćwiczenia ruchowe
 • ćwiczenia aparatu mowy
 • ćwiczenia artykulacyjne
 • ćwiczenia logicznego myślenia
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • wspieranie integracji półkul mózgowych
 • doskonalenie motoryki dużej
 • rozwijanie koncentracji uwagi, kreatywności i logicznego myślenia
3. Gra planszowa – „miny artykulacyjne”
 • ćwiczenia motoryki aparatu artykulacyjnego
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia ruchowe (motoryka mała)
 • usprawnianie motoryki artykulatorów
 • doskonalenie praksji oralnej
 • kształtowanie prawidłowego sposobu oddychania
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie wyobraźni
 • wdrażanie dzieci do zespołowego wykonywania zadań
4. W świecie bajek
 • ćwiczenia motoryczne aparatu artykulacyjnego
 • ćwiczenia oddechowe
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
 • usprawnianie motoryki artykulatorów
 • kształtowanie uwagi słuchowej

STYCZEŃ

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Lata mucha koło ucha
 • ćwiczenia fonacyjne
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia pamięci wzrokowej i słuchowej
 • zapoznanie z prawidłową wymową głoski z
 • wprowadzenie opozycji: głoska dźwięczna i bezdźwięczna
 • rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej
2. Wąż i pszczoła
 • ćwiczenia ortofoniczne
 • ćwiczenia motoryki małej
 • ćwiczenia słuchowo-artykulacyjne
 • ćwiczenia ruchowo-artykulacyjne
 • zapoznanie z prawidłową artykulacją głoski z
 • różnicowanie głosek s i z
 • rozwijanie słuchu fonemowego
 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • kształtowanie koordynacji słuchowo-ruchowo-artykulacyjnej
 • rozwijanie sprawności manualnej
3. Zabawy z głoską c
 • ćwiczenia ortofoniczne
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia motoryki małej
 • prawidłowa artykulacja głoski c
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • usprawnianie motoryki małej
 • angażowanie do współdziałania w grupie
4. W syczącym stawie
 • ćwiczenia ortofoniczne
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • ćwiczenia leksykalne
 • różnicowanie głosek s, z, c
 • rozwijanie słuchu fonemowego
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej i wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie analizy i syntezy głoskowej
 • wzbogacanie słownictwa

GRUDZIEŃ

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Śnieżna zamieć
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia motoryki aparatu artykulacyjnego
 • ćwiczenia ruchowe (motoryki małej)
 • usprawnianie pracy rąk (motoryki małej)
 • doskonalenie prawidłowego toru oddechowego (wydłużanie fazy wydechowej)
 • rozwijanie świadomości fonologicznej
 • usprawnianie pracy artykulatorów
 • doskonalenie uwagi słuchowej
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności
2. Gra planszowa
 • ćwiczenia ortofoniczne
 • ćwiczenia słownikowe
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowo-artykulacyjne
 • ćwiczenia sensoryczne
 • prawidłowa artykulacja głoski l
 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej
 • wzbogacanie słownictwa
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • angażowanie dzieci do zespołowego wykonywania zadań
 • stymulacja zmysłu powonienia
3. Choinkowe skarby
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia motoryki artykulacyjnej
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia leksykalne
 • ćwiczenia sensoryczne
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • doskonalenie koordynacji ruchowej (stymulacja dotykowa i proprioceptywna)
 • wzbogacanie słownictwa

LISTOPAD

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Głosy – odgłosy
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia motoryki małej
 • stymulacja sensoryczna (dotykowa)
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego
 • wzbogacanie słownictwa
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 • doskonalenie motoryki małej
2. Ptasia rodzina
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia słuchowo-artykulacyjne
 • ćwiczenia percepcji wzrokowej
 • ćwiczenia motoryki aparatu artykulacyjnego
 • doskonalenie prawidłowego sposobu oddychania
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • wzbogacanie słownictwa
 • rozwijanie koncentracji uwagi
3. Sklep Ali i Olka
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia pamięci
 • ćwiczenia słownikowe
 • prawidłowa artykulacja głoski l
 • usprawnianie pracy artykulatorów
 • doskonalenie prawidłowego sposobu połykania
 • rozwijanie pamięci wzrokowej
4. Syczące słowa
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia koordynacji ruchowo-artykulacyjnej
 • ćwiczenia fonacyjne
 • ćwiczenia pamięci
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • doskonalenie prawidłowego toru oddechowego
 • rozwijanie pamięci wzrokowej
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • doskonalenie koordynacji ruchowo-artykulacyjnej

PAŹDZIERNIK

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Skarby jesieni
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia artykulacyjne
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • usprawnianie aparatu mowy
 • uświadomienie prawidłowego toru oddechowego
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej
 • rozwijanie wyobraźni
2. Na straganie
 • ćwiczenia motoryki artykulacyjnej
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia słownikowe
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • rozwijanie ekspresji mimicznej
 • doskonalenie uwagi słuchowej
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego
 • rozwijanie słownictwa
3. Parada języka
 • ćwiczenia motoryki artykulacyjnej
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • uświadomienie prawidłowej pozycji spoczynkowej języka
 • usprawnianie artykulatorów – głównie języka
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej
4. Zabawy ze zwierzętami

Zabawy ze zwierzętami - scenariusz

 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia słuchowo-wzrokowo-ruchowe
 • doskonalenie prawidłowego toru oddechowego
 • rozwijanie sprawności artykulacyjnej
 • rozwijanie uwagi i pamięci słuchowej
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej