Kadra Pedagogiczna naszego Przedszkola to młodzi oraz doświadczeni nauczyciele z odpowiednim przygotowaniem kierunkowym i pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Nauczyciele wciąż doskonalą swój warsztat pracy poprzez udział w doskonaleniu i dokształcaniu na szkoleniach i warsztatach edukacyjnych, zyskując dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Wszystko to pozytywnie wpływa na jakość świadczonej pracy.

Dzieci korzystają z szerokiej oferty edukacyjnej, a podstawa programowa jest rozszerzana i dostosowywana do potrzeb edukacyjnych dzieci. Bogaty warsztat pracy nauczycieli, ich wiedza i umiejętności, doświadczenia własne oraz innych, jak również różnorodne i ciekawe pomoce dydaktyczne sprawiają, że przedszkolaki poprzez zabawę zdobywają wiele umiejętności, sprawności oraz osiągają właściwy poziom gotowości szkolnej.

Nauczyciele:

 • Dyrektor Przedszkola, nauczyciel dyplomowany mgr Agnieszka Wojas – wychowanie przedszkolne,
 • nauczyciel mianowany mgr Hanna Kaczmarek – wychowanie przedszkolne,
 • nauczyciel kontraktowy mgr Patrycja Kuźmicz – wychowanie przedszkolne,
 • nauczyciel kontraktowy mgr Paulina Stasiak – wychowanie przedszkolne,
 • nauczyciel początkujący lic. Marta Wawrzusiszyn – wychowanie przedszkolne,
 • nauczyciel początkujący mgr Kinga Stasiuk – nauczyciel wspomagający,
 • nauczyciel kontraktowy mgr Katarzyna Roszkowska-Świerczek – logopeda,
 • nauczyciel początkujący mgr Agnieszka Klimkiewicz – psycholog.

Współpracuje z nami Pani Lidia Lasocka-Lenard, która prowadzi rytmikę z dziećmi.

Personel administracyjno – obsługowy to pracownicy, którzy dbają o właściwe funkcjonowanie placówki.

Tworzą go:

 • Pani Agnieszka – kierownik gospodarczy,
 • Pani Karolina – sekretarka,
 • Pani Agnieszka – pomoc nauczyciela,
 • Pani Agnieszka – woźna oddziałowa,
 • Pani Beata – woźna oddziałowa,
 • Pani Elżbieta – woźna oddziałowa,
 • Pani Małgorzata – woźna,
 • Pani Joanna – kucharka,
 • Pani Agnieszka – pomoc kucharki,
 • Pan Jakub – dozorca,
 • Pan Zbigniew – dozorca.