Kadra Pedagogiczna naszego Przedszkola to młodzi oraz doświadczeni nauczyciele z odpowiednim przygotowaniem kierunkowym i pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Nauczyciele wciąż doskonalą swój warsztat pracy poprzez udział w doskonaleniu i dokształcaniu na szkoleniach i warsztatach edukacyjnych, zyskując dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Wszystko to pozytywnie wpływa na jakość świadczonej pracy.

Dzieci korzystają z szerokiej oferty edukacyjnej, a podstawa programowa jest rozszerzana i dostosowywana do potrzeb edukacyjnych dzieci. Bogaty warsztat pracy nauczycieli, ich wiedza i umiejętności, doświadczenia własne oraz innych, jak również różnorodne i ciekawe pomoce dydaktyczne sprawiają, że przedszkolaki poprzez zabawę zdobywają wiele umiejętności, sprawności oraz osiągają właściwy poziom gotowości szkolnej.

Nauczyciele:

 • Dyrektor Przedszkola, nauczyciel dyplomowany mgr Agnieszka Wojas - wychowanie przedszkolne,
 • nauczyciel mianowany mgr Sylwia Brzostek - wychowanie przedszkolne,
 • nauczyciel mianowany mgr Hanna Kaczmarek - wychowanie przedszkolne,
 • nauczyciel kontraktowy mgr Patrycja Kuźmicz - wychowanie przedszkolne,
 • nauczyciel kontraktowy mgr Barbara Osmólska - wychowanie przedszkolne,
 • nauczyciel kontraktowy mgr Paulina Stasiak - wychowanie przedszkolne,
 • nauczyciel kontraktowy mgr Monika Walewska (nieobecna) - wychowanie przedszkolne,
 • nauczyciel kontraktowy mgr Katarzyna Roszkowska-Świerczek - logopeda,
 • nauczyciel kontraktowy mgr Anna Kowa - psycholog,
 • nauczyciel początkujący mgr Aleksandra Piętka - pedagog specjalny.

Personel administracyjno – obsługowy to pracownicy, którzy dbają o właściwe funkcjonowanie placówki.

Tworzą go:

 • Pani Agnieszka – kierownik gospodarczy,
 • Pani Klaudia – sekretarka,
 • Pani Agnieszka – pomoc nauczyciela,
 • Pani Mariia – pomoc nauczyciela,
 • Pani Iryna – pomoc nauczyciela,
 • Pani Agnieszka – woźna oddziałowa,
 • Pani Beata – woźna oddziałowa,
 • Pani Elżbieta – woźna oddziałowa,
 • Pani Joanna – kucharka,
 • Pani Agnieszka – pomoc kucharki,
 • Pan Jakub – dozorca,
 • Pan Zbigniew – dozorca.