Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek: rytmika.
Wtorek: zajęcia rozwijające mowę i myślenie, j. angielski.
Środa: rytmika.
Czwartek: działalność plastyczno-konstrukcyjna, j. angielski.
Piątek: zajęcia kształtujące umiejętności matematyczne.

Czerwiec

Tematy kompleksowe:

 1. Zwierzęta małe i duże.
 2. Wakacje.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie i w Zoo,
 • zapoznanie z wyglądem i zwyczajami papugi,
 • poznanie charakterystycznych cech krajobrazu morskiego i górskiego,
 • zapoznanie ze sposobem spędzania czasu nad morzem,
 • poznanie właściwości piasku podczas zabaw w ogrodzie,
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów,
 • ćwiczenie umiejętności skupiania uwagi, koncentracji i skojarzeń,
 • rozwijanie umiejętności słuchania i wypowiadania się,
 • rozwijanie ekspresji twórczej,
 • rozwijanie zmysłu dotyku,
 • klasyfikowanie pojazdów na wodne, powietrzne i lądowe,
 • utrwalanie nazw figur geometrycznych,
 • utrwalenie znajomości kolorów podstawowych,
 • kształtowanie umiejętności porządkowania elementów według wielkości,
 • kształtowanie umiejętności stosowania określeń: duży/mały, długi/krótki,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w lesie, w podróży i w sali zabaw,
 • rozwijanie sprawności ruchowej.

Maj

Tematy kompleksowe:

 1. Zwierzęta wiejskie i domowe.
 2. Kocham mamę i tatę.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych i wiejskich,
 • poznanie produktów, które powstają z mleka,
 • rozumienie znaczenia jedzenia nabiału dla zdrowia,
 • podawanie nazw członków rodziny,
 • rozpoznawanie części ciała,
 • dostrzeganie roli taty i mamy w życiu dziecka,
 • zachęcanie do pomagania w codziennych obowiązkach,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
 • doskonalenie umiejętności szybkiego reagowania na sygnał dźwiękowy,
 • ćwiczenie umiejętności skupiania uwagi, koncentracji i skojarzeń,
 • ćwiczenie pamięci,
 • rozwijanie umiejętności słuchania,
 • ćwiczenia mięśni narządów mowy,
 • porównywanie liczebności zbiorów,
 • przeliczanie elementów,
 • klasyfikowanie,
 • rozwijanie ekspresji twórczej,
 • rozwijanie sprawności ruchowej.

Kwiecień

Tematy kompleksowe:

 1. Wiosna.
 2. Wielkanoc.
 3. Dbamy o Ziemię.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • poszerzanie wiedzy na temat: wiosny, Wielkanocy i środowiska przyrodniczego,
 • dostrzeganie w otoczeniu oznak wiosny,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę,
 • wskazywanie właściwego i niewłaściwego zachowania wobec przyrody,
 • wdrażanie do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu,
 • ćwiczenie umiejętności skupiania uwagi i koncentracji,
 • ćwiczenie pamięci,
 • rozwijanie umiejętności słuchania,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
 • rozwijanie ekspresji twórczej,
 • rozwijanie zmysłu dotyku,
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonej cechy,
 • posługiwanie się określeniami: miękkie, puszyste, miłe,
 • przeliczanie w zakresie 4,
 • rozwijanie sprawności ruchowej.

Marzec

Tematy kompleksowe:

 1. Piłka - praca metodą projektu.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • stwarzanie przyjaznej atmosfery,
 • poszerzanie wiedzy na temat różnego rodzaju piłek,
 • przybliżenie historii powstania piłki,
 • poznanie różnych gier, sportów z wykorzystaniem piłek,
 • ćwiczenie umiejętności skupiania uwagi i koncentracji,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • ćwiczenie pamięci,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • rozwijanie umiejętności słuchania,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
 • budowanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • nazywanie swojego stanu emocjonalnego,
 • rozpoznawanie emocji,
 • radzenie sobie z porażkami,
 • rozwijanie ekspresji twórczej,
 • rozwijanie zmysłu dotyku,
 • posługiwanie się określeniami: miękka, twarda,
 • poszerzanie umiejętności matematycznych: przeliczanie, segregowanie, określanie wielkości,
 • rozwijanie sprawności ruchowej.

Luty

Tematy kompleksowe:

 1. Baśnie i bajki.
 2. Dziecko w świecie wartości.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • wzbogacanie wiedzy ogólnej,
 • rozwijanie zainteresowania książką,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,
 • ćwiczenie pamięci,
 • kształtowanie szacunku do książki,
 • pobudzanie wyobraźni, skupiania uwagi,
 • stosowanie określeń: dużo, mało, tyle samo,
 • doskonalenie umiejętności liczenia na konkretach,
 • segregowanie przedmiotów według jednej cechy,
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych,
 • integrowanie grupy, zachęcanie do współpracy,
 • dostrzeganie uczuć innych osób,
 • zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze złością, tak, aby nikomu nie robić krzywdy,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych,
 • rozwijanie ekspresji twórczej,
 • wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych.

Styczeń

Tematy kompleksowe:

 1. Witamy w Nowy Rok.
 2. Wesoła zabawa.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • wzbogacanie wiedzy ogólnej,
 • zapoznanie z porami roku,
 • pobudzanie wyobraźni, skupiania uwagi,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych,
 • utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych,
 • doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania zbiorów,
 • posługiwanie się określeniami: duży, średni, mały, para,
 • rozwijanie ekspresji twórczej,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,
 • wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych.

Grudzień

Tematy kompleksowe:

 1. Zimno, coraz zimniej.
 2. Święta tuż, tuż.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,
 • poszerzanie wiedzy na temat Świąt Bożego Narodzenia,
 • wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole,
 • pobudzanie wyobraźni, skupiania uwagi,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych,
 • utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych,
 • doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania zbiorów,
 • posługiwanie się określeniami: miękki, twardy,
 • rozwijanie ekspresji twórczej,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,
 • wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych.

Listopad

Tematy kompleksowe:

 1. Jesień.
 2. Dbamy o zdrowie.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi,
 • pobudzanie wyobraźni,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych,
 • poszerzanie wiedzy na temat zdrowego żywienia,
 • utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych,
 • kształtowanie umiejętności przeliczania z uwzględnieniem możliwości dzieci,
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy,
 • rozwijanie umiejętności skupiania uwagi i koncentracji,
 • rozwijanie ekspresji twórczej,
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania kolorów podstawowych,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,
 • wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych.

Październik

Tematy kompleksowe:

 1. Jesień w sadzie i w ogrodzie.
 2. Co robią zwierzęta jesienią?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu,
 • przestrzeganie zasad korzystania z placu zabaw,
 • utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych,
 • utrwalanie prawidłowego zdejmowania skarpetek, spodni,
 • poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią,
 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt leśnych,
 • kształtowanie umiejętności przeliczania z uwzględnieniem możliwości dzieci,
 • stosowanie określeń: całe jabłko, pół jabłka,
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy,
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych i nazywanie koła,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,
 • wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych.

Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. W przedszkolu.
 2. Poznajemy zasady.
 3. Pomocna dłoń.
 4. Idzie jesień.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • integrowanie dzieci poprzez zabawy,
 • budowanie dobrego samopoczucia w przedszkolu,
 • zapoznanie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu, poznanie kodeksu przedszkolaka,
 • ćwiczenie prawidłowych nawyków higienicznych,
 • poznanie zasad bezpieczeństwa,
 • ćwiczenie samodzielności podczas ubierania i rozbierania się, spożywania posiłków, czynności higienicznych,
 • zachęcanie do zabaw swobodnych w sali i w ogrodzie,
 • poznanie środków komunikacji oraz zasad ruchu drogowego,
 • zapoznanie z kolorami: czerwony, zielony,
 • zapoznanie z pierwszymi oznakami jesieni,
 • kształtowanie nawyku sprzątania zabawek, odkładania ubrań na wyznaczone miejsce, składanie ubrań.