Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek: zajęcia poznawcze - rozwijanie mowy i myślenia; rytmika.
Wtorek: zajęcia kształtujące umiejętności matematyczne/ przyrodnicze; j. angielski.
Środa: zajęcia poznawcze - rozwijanie mowy i myślenia; rytmika.
Czwartek: ćwiczenia gimnastyczne; j. angielski.
Piątek: zajęcia plastyczne/ artystyczno-techniczne.

Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. Moje przedszkole.
 2. Nasze zasady.
 3. Chętnie bawię się w przedszkolu.
 4. W przedszkolu nie jestem sam.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznanie oraz utrwalenie imion dzieci,
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na określoną cechę,
 • wprowadzenie miłej i przyjaznej atmosfery, pełnej radości i zaufania,
 • rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał nauczyciela,
 • rozwijanie umiejętności ustawiania się w kole i w pociągu,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i rozwiązywania zagadek słownych,
 • rozwijanie ekspresji i sprawności ruchowej,
 • kształtowanie motoryki dużej i małej,
 • rozwijanie umiejętności kolorowania i prawidłowego chwytu kredki,
 • rozwijanie orientacji w schemacie ciała,
 • zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach i zajęciach ruchowych,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę,
 • wdrażanie do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu,
 • wskazywanie właściwych i niewłaściwych zachowań wobec przyrody,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • poszerzanie słownictwa,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni przestrzennej,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia opisu i określania duży, mały,
 • rozwijanie umiejętności nazywania kolorów,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania oraz określania mniej, więcej,
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej.