Komunikat!

W związku z potwierdzeniem przypadku koronawirusa w Polsce prosimy o zapoznanie się z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.03.2020 r.:

Komunikat!

Informujemy, że na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajduje się informacja dla osób powracających z północnych Włoch. Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 lutego 2020 roku:

"Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny, w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu".

Kiedy myć ręce?

Plakat Jak skutecznie myć ręce

Informacja o całodobowej infolinii NFZ tel: 800 190 590