Dyżur wakacyjny 2024

Zgodnie z przepisami przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola - na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

W miesiącach lipcu i sierpniu 2024 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych organizować będą dyżur wakacyjny przez 3 tygodnie. Na pozostałe 6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola. Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się w kwietniu br. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów.

W okresie wakacji nasze przedszkole będzie pełnić dyżur wakacyjny w III turnusie, tj. w okresie 12 - 30 sierpnia 2024 r.

Dyżur wakacyjny odbędzie się w lokalizacji przy ul. Abramowskiego 4.

Rekrutacja na dyżur wakacyjny

Informujemy, że rekrutacja na dyżur wakacyjny 2024 rozpocznie się 03 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00 i będzie trwać do 19 kwietnia 2024 r. do godz. 20:00. Wnioski należy składać w systemie rekrutacyjnym na stronie:

Szczegółowe informacje, dotyczące rekrutacji znajdą Państwo na stronie:

Potwierdzenie woli zapisu na dyżur wakacyjny

Informujemy, że w terminie 09 - 23 maja br. rodzice dzieci zakwalifikowanych potwierdzają wolę zapisu na dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu. Potwierdzeniem woli jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru w wysokości 224 zł.

Podaną kwotę należy wpłacić na konto bankowe:

14 1030 1508 0000 0005 5054 7082

W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko dziecka - dyżur wakacyjny.

Brak wpłaty w w/w terminie będzie jednoznaczny z rezygnacją z udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym.