Dyżur wakacyjny 2022

Zgodnie z przepisami przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola - na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

W miesiącach lipcu i sierpniu 2022 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych organizować będą dyżur wakacyjny przez 3 tygodnie. Na pozostałe 6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola. Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się w kwietniu br. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów.

W okresie wakacji nasze przedszkole będzie pełnić dyżur wakacyjny w okresie 16 - 31 sierpnia 2022 r.

Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami:

Rodzice, których dzieci zakwalifikują się na dyżur wakacyjny do naszej placówki w okresie od 10 - 24 maja br. dokonują wpłaty w wysokości 192,00 zł za żywienie dziecka. Wpłata ta jest jednocześnie potwierdzeniem woli zapisu dziecka na dyżur wakacyjny.

Numer rachunku bankowego do wpłat: 14 1030 1508 0000 0005 5054 7082

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka - dyżur wakacyjny.

Rekrutacja na dyżur wakacyjny

Informujemy, że rekrutacja na dyżur wakacyjny 2022 rozpoczyna się 4 kwietnia 2022 r. o godz. 12:00 i trwa do 19 kwietnia 2022 r. do godz. 20:00. Wnioski należy składać w systemie rekrutacyjnym na stronie:

https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl/vacatio-parents//main_inactive.action

Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice* przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów.

*dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu zapisów;

* dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki "Zarejestruj się"

Od 4 kwietnia od godz. 12.00 do 20 kwietnia do godz. 16.00

Złożenie papierowej wersji wniosku w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

UWAGA: dotyczy tylko wniosków, które nie zostały podpisane profilem zaufanym.

10 maja godz. 13.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka.

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adresy e-mail.

Od 10 maja do 24 maja

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

30 maja godz. 13.00

Informacja o przyjęciu dziecka.

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

Zapisy na wolne miejsca

31 maja godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

Od 1 czerwca godz. 9:00 do 6 czerwca do 16:00

Składanie w przedszkolu/szkole wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny.

Od 7 czerwca do 8 czerwca

Rozpatrzenie przez dyrektora wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole.

9 czerwca od 15:00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce. Potwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie.

10 czerwca godz. 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

* przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych.