Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek: zajęcia poznawcze, kształtujące mowę, rytmika, j. angielski.
Wtorek: zajęcia plastyczne/artystyczno-techniczne, ćwiczenia gimnastyczne.
Środa: zajęcia poznawcze, kształtujące mowę, rytmika, j. angielski.
Czwartek: zajęcia kształtujące umiejętności matematyczne, ćwiczenia gimnastyczne.
Piątek: zajęcia plastyczne/artystyczno-techniczne, ćwiczenia gimnastyczne.

Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. W przedszkolu.
 2. Wakacyjne wspomnienia.
 3. Jesteśmy bezpieczni.
 4. Dbam o siebie i środowisko.
 5. Jesień w sadzie.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • integracja grupy,
 • wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery,
 • rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników,
 • zachęcanie dzieci do poznawania nowego otoczenia,
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej,
 • zapoznanie z liczbą i cyfrą 0,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
 • utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w bezpośrednich i pośrednich kontaktach z ludźmi,
 • przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • przypominanie i utrwalanie numerów alarmowych,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze,
 • rozwijanie umiejętności segregowania śmieci,
 • rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmów 3-elementowych,
 • utrwalanie zasad bezpiecznego grzybobrania,
 • odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych,
 • poznanie zapisu graficznego głosek: o, a.