Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek: zajęcia poznawcze - rozwijanie mowy i myślenia; rytmika.
Wtorek: zajęcia kształtujące umiejętności matematyczne/ przyrodnicze; j. angielski.
Środa: zajęcia poznawcze - rozwijanie mowy i myślenia; rytmika.
Czwartek: ćwiczenia gimnastyczne; j. angielski.
Piątek: zajęcia plastyczne/ artystyczno-techniczne.

Czerwiec

Tematy kompleksowe:

 1. W naszym przedszkolu jest wesoło.
 2. Wakacyjne przygody.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie umiejętności odbijania piłki,
 • rozwijanie umiejętności inscenizowania piosenki za pomocą ruchu,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • utrwalenie nazw kolorów,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania różnorodności krajobrazów i ich walorów estetycznych,
 • rozwijanie sprawności ręki,
 • kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • przypomnienie zasad bezpiecznych zabaw na wakacjach,
 • rozumienie konieczności zabezpieczania się przed silnym słońcem i przegrzaniem,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • kształtowanie orientacji w przestrzeni,
 • ćwiczenie umiejętności rytmicznego i ładnego maszerowania przy muzyce,
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności gry na instrumentach,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • ćwiczenie umiejętności współpracy w grupie.

Maj

Tematy kompleksowe:

 1. Co słychać na łące?
 2. Ja i moja rodzina.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych,
 • utrwalenie nazw kolorów: niebieski, żółty, zielony,
 • ćwiczenie umiejętności stosowania pojęć: wysoko i nisko,
 • ćwiczenie sprawności rąk,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podstawie obrazka,
 • kształtowanie umiejętności liczenia,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • budzenie zainteresowań przyrodniczych,
 • zapoznanie z nazwami owadów,
 • rozwijanie słuchu muzycznego,
 • zachęcanie dzieci do pomagania innym i czynienia dobrych uczynków,
 • pokazanie przykładowych sposobów pomagania innym ludziom,
 • rozwijanie umiejętności przedstawiania się imieniem i nazwiskiem,
 • ćwiczenie umiejętności zapamiętania miejsca zamieszkania,
 • utrwalenie znajomości imion kolegów i koleżanek.

Kwiecień

Tematy kompleksowe:

 1. Świąteczne jajka.
 2. Mali przyjaciele przyrody.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zachęcanie dzieci do dbania o rośliny, m.in. poprzez ich podlewanie,
 • zachęcanie dzieci do założenia własnych hodowli w domu z rodzicami,
 • ćwiczenie umiejętności toczenia piłki i celowania,
 • rozwijanie zmysłu plastycznego i umiejętności tworzenia kompozycji,
 • kształtowanie umiejętności reagowania na polecenia nauczyciela,
 • ćwiczenie umiejętności stosowania określeń: na, obok, za, przed,
 • zapoznanie z tradycyjnymi wielkanocnymi potrawami,
 • ćwiczenie orientacji i refleksu,
 • zapoznanie z techniką kolażu,
 • promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym,
 • rozwijanie umiejętności współpracowania w zespole,
 • rozwijanie sprawności całego ciała,
 • rozwijanie mowy,
 • rozbudzanie u dzieci empatii,
 • kształtowanie pamięci słuchowej,
 • kształtowanie zachowań proekologicznych,
 • rozbudzanie zainteresowania przyrodą,
 • rozbudzanie odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę.

Marzec

Tematy kompleksowe:

 1. Dziecko w świecie wartości.
 2. Zwierzyniec.
 3. Czary wiosennej wróżki.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • przybliżenie dzieciom, na czym polega radość i smutek,
 • uświadomienie dzieciom, jak ważna w życiu jest przyjaźń,
 • budowanie pozytywnej atmosfery w grupie,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób akceptowalny dla innych,
 • zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze złością,
 • kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższej odpowiedzi,
 • ćwiczenie sprawności palców dłoni,
 • ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania ptaków, powracających z ciepłych krajów: bocian, jaskółka,
 • ćwiczenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie i kojarzenia ich ze zmianą pory roku,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania wiosennych kwiatów,
 • propagowanie zdrowego trybu życia poprzez podejmowanie działań, zapobiegających zmarznięciu i przegrzaniu.

Luty

Tematy kompleksowe:

 1. Bezpieczna zima.
 2. Domy i domki.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowywania się w czasie przedstawienia,
 • budowanie pozytywnej atmosfery w grupie,
 • utrwalenie nazw kolorów,
 • uświadomienie dzieciom zagrożenia płynącego z niewłaściwych zabaw zimą na śniegu i lodzie,
 • rozwijanie umiejętności rysowania pastelami,
 • propagowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu,
 • ćwiczenie umiejętności dobierania obrazków w pary,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w parach,
 • ćwiczenie umiejętności liczenia palców i obiektów w zakresie 3,
 • kształtowanie umiejętności pracowania w zespołach,
 • ćwiczenie umiejętności tworzenia kompozycji wg wzoru,
 • ćwiczenie pamięci,
 • rozwijanie umiejętności oceniania zachowań bohaterów baśni,
 • ćwiczenie mięśni dłoni poprzez ugniatanie plasteliny,
 • ćwiczenie umiejętności segregowania figur wg wielkości,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania zagadek,
 • ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.

Styczeń

Tematy kompleksowe:

 1. Baśniowe bale.
 2. Śnieżna kraina.
 3. Piosenki dla babci i dziadka.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • przybliżenie literatury dziecięcej,
 • kształtowanie umiejętności ustalania kolejności obrazków,
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej,
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej,
 • ćwiczenie umiejętności poruszania się zgodnie z rytmem,
 • kształtowanie słuchu muzycznego,
 • propagowanie zdrowego trybu życia poprzez podejmowanie działań, zapobiegających zmarznięciu i przegrzaniu,
 • ćwiczenie małej motoryki,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w parach,
 • zachęcanie dzieci do wypowiadania się na forum grupy,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • ćwiczenie pamięci słuchowej,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • usprawnianie narządów mowy,
 • ćwiczenie umiejętności porównywania wysokości budowli z klocków,
 • zapoznanie z pojęciem: wysoki i niski.

Grudzień

Tematy kompleksowe:

 1. Wszyscy są ważni.
 2. Wesołych Świąt.
 3. Baśniowe bale.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z zawodem: sprzedawca,
 • kształtowanie umiejętności wchodzenia w różne role i odgrywania ich,
 • zapoznanie z zawodem: kucharka,
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa, np. nie zbliżamy się do niebezpiecznych urządzeń w kuchni,
 • ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej,
 • ćwiczenie samodzielności w wykonywaniu prac plastycznych,
 • kultywowanie tradycji składania i wysyłania życzeń,
 • rozwijanie pamięci słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się,
 • zapoznanie ze zwyczajami świątecznymi,
 • rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • kształtowanie umiejętności liczenia do dwóch i tworzenia par,
 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Listopad

Tematy kompleksowe:

 1. Przygotowania do zimy.
 2. Tajemnice mojego ciała.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie pamięci słuchowej,
 • kształtowanie umiejętności reagowania na polecenia nauczyciela,
 • zapoznanie z techniką malowania „Mokre w mokre”,
 • kształtowanie umiejętności składania obrazka z części w całość wg wzoru,
 • zapoznanie z wyglądem i zimowymi zwyczajami jeża,
 • ćwiczenie spostrzegawczości,
 • kształtowanie postawy życzliwości i akceptacji wobec innych ludzi,
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych,
 • zapoznanie z budową własnego ciała,
 • zachęcanie dzieci do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych,
 • ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zagadek słownych,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zapoznanie z cechami i rolą zawodu lekarza.

Październik

Tematy kompleksowe:

 1. Jesteśmy ostrożni na drodze.
 2. Dary Jesiennej Wróżki.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmu z kółek,
 • zachęcanie dzieci do swobodnych wypowiedzi na podstawie własnych spostrzeżeń,
 • kształtowanie umiejętności szeregowania figur według wielkości,
 • rozwijanie sprawności całego ciała,
 • poznanie cech i roli zawodu policjanta,
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej,
 • ćwiczenie sprawności palców – lepienie z plasteliny,
 • rozbudzanie więzi emocjonalnej w grupie,
 • kształtowanie umiejętności nazywania obserwowanych zjawisk przyrodniczych: wiatr, deszcz,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania: segregowanie przedmiotów ze względu na kolor i wielkość,
 • kształtowanie umiejętności nazywania i rozpoznawania owoców: jabłka, gruszki, śliwki,
 • kształtowanie umiejętności reagowania na sygnały nauczyciela,
 • przezwyciężanie uprzedzeń do jedzenia warzyw,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania grzybów: jadalny – borowik, trujący – muchomor,
 • ćwiczenie małej motoryki.

Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. Jestem w przedszkolu.
 2. Wspólne zabawy.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • budzenie poczucia bezpieczeństwa u dzieci,
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego i systematycznego mycia rąk,
 • rozwijanie umiejętności maszerowania w takt muzyki bez potrąceń,
 • kształtowanie nawyku właściwego zachowania się przy stole,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się po obwodzie koła,
 • budzenie zainteresowania tekstem poprzez wykorzystywanie ilustracji,
 • zapoznanie z budową, brzmieniem, technikami gry na grzechotkach (marakasach),
 • integrowanie dzieci w grupie,
 • zapoznanie z zasadą: podnosimy rękę do góry, gdy chcemy coś powiedzieć,
 • rozwijanie dużej motoryki,
 • zapoznanie się z zasadą oraz sposobami jej przestrzegania - dzielimy się zabawkami,
 • zapoznanie z zasadą - Po skończonej zabawie odkładamy zabawki na swoje miejsce,
 • zapoznanie z zasadą - Mówimy innym miłe słowa,
 • zapoznanie z zasadą - Mówimy, a nie krzyczymy,
 • zapoznanie z zasadą - Przysuwamy krzesełka do stolików,
 • zapoznanie z zasadą - Śmieci wyrzucamy do kosza,
 • zapoznanie z zasadą - Chcemy, by porządek był w łazience,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • ćwiczenie samodzielności w wykonywaniu prostych czynności,
 • kształtowanie umiejętności korzystania z urządzeń i pomieszczeń przedszkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem.