Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami
do udziału w przedszkolnym przeglądzie plastycznym pt.

Cele konkursu:
  • uwrażliwienie na wartości patriotyczno – narodowe,
  • stworzenie okazji do działalności plastycznej i przedstawienie w formie płaskiej odpowiedzi na pytanie: Co to znaczy być Polakiem?
  • rozwijanie zainteresowań plastycznych pobudzających do twórczego wykorzystania czasu wolnego wspólnie z rodzicami.
Wykonanie pracy:
  • praca wykonana przez dziecko z pomocą rodzica,
  • format: A3,
  • technika dowolna.

Na prace, które składać prosimy u nauczycielek w grupach,
czekamy do piątku 26 października 2018 r.

Uroczyste rozdanie dyplomów odbędzie się 14 listopada 2018 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!

Liczymy na dużą aktywność i kreatywność małych i dużych 🙂