Informujemy, że ubezpieczenie NNW:

  • jest nieobowiązkowe; rodzic decyduje o ubezpieczeniu dziecka;
  • Dyrektor przedszkola nie podpisuje polisy ubezpieczeniowej;
  • w przedszkolu nie są zbierane składki na ubezpieczenie.

Poniżej prezentujemy ofertę Supra Brokers, oferującą ubezpieczenie NNW dla dzieci uczęszczających do warszawskich przedszkoli.

W wyniku przeprowadzonej procedury brokerskiej konsorcjum brokerskie - Marsh i Supra Brokers  informują, że na dobrowolne ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2022/2023, najkorzystniejszą ofertę złożyła UNIQA TU S.A. Niniejszym prezentujemy ofertę UNIQA TU S.A. W celu przystąpienia do ubezpieczenia i szczegółowego zapoznania się z dokumentacją należy:

  • wejść na stronę https://nnw24.pl/,
  • zapoznać się z dokumentami zamieszczonymi na stronie oraz wybrać odpowiedni wariant ubezpieczenia,
  • opłacić składkę,
  • po opłaceniu składki, na wskazany przy zgłoszeniu adres mailowy, rodzic otrzyma indywidualny certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią niżej zamieszczonych materiałów: