Informujemy, że ubezpieczenie NNW:

  • jest nieobowiązkowe; rodzic decyduje o ubezpieczeniu dziecka;
  • Dyrektor przedszkola nie podpisuje polisy ubezpieczeniowej;
  • w przedszkolu nie są zbierane składki na ubezpieczenie.

Oferta NNW szkolnego na rok 2023/2024

Poniżej prezentujemy ofertę Supra Brokers, oferującą ubezpieczenie NNW dla dzieci uczęszczających do warszawskich przedszkoli.

W wyniku przeprowadzonej procedury brokerskiej, jak co roku, konsorcjum brokerskie Marsh i Supra Brokers informują, że na dobrowolne ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2023/2024, najkorzystniejszą ofertę złożyła InterRisk TU S.A. Do ubezpieczenia mogą przystąpić dzieci i młodzież z warszawskich placówek, pracownicy tych placówek oraz dzieci pracowników placówek oświatowo – wychowawczych m.st.Warszawy. W celu przystąpienia do ubezpieczenia i szczegółowego zapoznania się z dokumentacją należy:

  • wejść na stronę https://nnw24.pl/,
  • zapoznać się z dokumentami zamieszczonymi na stronie oraz wybrać odpowiedni wariant ubezpieczenia,
  • opłacić składkę,
  • po opłaceniu składki, na wskazany przy zgłoszeniu adres mailowy, rodzic otrzyma indywidualny certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią niżej zamieszczonych materiałów: