Psycholog

Zatrudnimy psychologa w wymiarze 0,25 etatu (pensum 5,5 h w tygodniu) w ramach nowych regulacji zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach. Zadania, czynności realizowane w ramach pensum oraz kwalifikacje określone w rozporządzeniu ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1116)
Zatrudnienie od 01 września 2023 r.

Wymagane wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, tj. dyplom ukończonych studiów jednolitych magisterskich na kierunku psychologia lub studia drugiego stopnia na kierunku psychologia, ukończonych po studiach pierwszego stopnia na kierunku psychologia.

Oferujemy:

  • możliwość indywidualnego rozwoju (dofinansowanie do szkoleń i kursów, możliwość ubiegania się o dofinansowanie studiów),
  • ciekawą pracę w młodym i kreatywnym zespole,
  • bieżące wsparcie dyrektora i nauczycieli, pracujących w placówce,
  • doskonałe zaplecze dydaktyczne oraz wyposażenie.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu prześlij CV na adres: p148@eduwarszawa.pl; w temacie wiadomości proszę wpisać: "Aplikacja na stanowisko psychologa".
Oferty można też składać bezpośrednio w Przedszkolu nr 148 "Kraina Wartości" w Warszawie, ul. Abramowskiego 4 (siedziba tymczasowa), tel. 723 850 188, e-mail: p148@eduwarszawa.pl

Klauzula informacyjna, która informuje kandydata o podstawach i warunkach przetwarzania jego danych osobowych jest umieszczona pod adresem: http://przedszkole148.waw.pl/rodo/

Nasze przedszkole współpracuje również z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 7
ul. Narbutta 65/71, Warszawa – Mokotów

Specjalista psycholog mgr Olga Jakacka-Papis z w/w poradni
pełni dyżur w naszej placówce w każdy poniedziałek w godz. 9:00 – 12:00.

Telefon kontaktowy: 22 849 99 98

Adres strony internetowej Poradni: http://www.ppp7.pl/

Rodzice mogą kontaktować się z psychologiem telefonicznie:

  • w każdy poniedziałek w godz. 9:00 – 12:00 dzwoniąc na numer przedszkolny: 723 245 922
  • w każdy czwartek w godz. 17:00 – 20:00 dzwoniąc do Poradni: 22 849 99 98.