KWIECIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. W moim ogródeczku.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • zapoznanie z wybranymi sposobami pomiaru długości,
 • doskonalenie umiejętności porównywania długości przedmiotów,
 • kształtowanie postawy opiekuńczej wobec roślin,
 • utrwalanie wiedzy na temat pracy w ogrodzie,
 • stwarzanie okazji do wypowiedzi w formie plastycznej,
 • rozwijanie wyobraźni i zainteresowania twórczością plastyczną,
 • zdobywanie wiedzy na temat czynników niezbędnych do wzrostu roślin,
 • zapoznanie z etapami siania nasion i sadzenia.

MARZEC

Tematy kompleksowe:

 1. Kochajmy ptaki.
 2. Zdrowe odżywianie.
 3. Żegnamy zimę.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie zainteresowania otaczającą nas przyrodą,
 • rozwijanie ekspresji ruchowej inspirowanej muzyką,
 • zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu,
 • rozwijanie umiejętności aktywnego śpiewania piosenki,
 • zapoznanie z charakterystycznymi cechami wczesnej wiosny,
 • zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi,
 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 6.

LUTY

Tematy kompleksowe:

 1. Lubimy się śmiać.
 2. Lubimy eksperymentować.
 3. Jak dorosnę to będę...

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,
 • wdrażanie do przestrzegania przyjętych zasad,
 • rozwijanie umiejętności wnioskowania o tym, co tonie, a co pływa w wodzie,
 • zapoznanie z historią powstania radia,
 • poznawanie nazw i czynności związanych z zawodami,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia,
 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 6,
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

STYCZEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Bajki, baśnie, bajeczki.
 2. Karnawałowe zabawy.
 3. Prezenty dla babci i dziadka.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła wiadomości i przeżyć,
 • poznanie tradycji organizowania zabaw karnawałowych,
 • kształtowanie umiejętności twórczego opowiadania,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych z dziadkami,
 • poznanie tradycyjnych zabaw,
 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 6.

GRUDZIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Czekamy na Ciebie, Mikołaju!
 2. Zabawa w teatr.
 3. Święta tuż, tuż.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat,
 • kształtowanie umiejętności ilustrowania muzyki ruchem oraz dostosowywania ruchu ciała do rytmu słyszanej muzyki,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania podstawowych figur geometrycznych,
 • rozwijanie umiejętności łączenia w pary logicznie pasujących obrazków,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego ubierania się i rozbierania w miarę swoich możliwości przed wyjściem do ogrodu,
 • wdrażanie do  przestrzegania zasady kolejności wypowiadania się,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się niektórymi technikami, materiałami i przyborami plastycznymi,
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie w różnych porach roku,
 • poznanie niektórych zwyczajów związanych ze świętami.

LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

 1. Dbamy o czystość.
 2. Deszczowa pogoda.
 3. Jest coraz chłodniej.
 4. Zwierzęta przygotowują się do zimy.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie wrażliwości na świat przyrody,
 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących w lesie, ich mieszkań, omawiania ich wyglądu, zapoznanie ze sposobem poruszania, odżywiania i zwyczajami,
 • rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy,
 • kształtowanie umiejętności grupowania przedmiotów wg przeznaczenia,
 • utrwalanie znajomości barw podstawowych i pochodnych,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej, szybkiej reakcji na sygnał słuchowy,
 • kształtowanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.

PAŹDZIERNIK

Tematy kompleksowe:

 1. Jesień daje nam owoce.
 2. Jesień daje nam warzywa.
 3. Dary Jesieni.
 4. Grzyby.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • doskonalenie umiejętności liczenia oraz grupowania wg określonej cechy,
 • poznanie drzew owocowych: jabłoni, gruszy, śliwy, oraz znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia,
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania kształtów: okrągłe, podłużne,
 • utrwalanie nazw i kolorów warzyw,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej, szybkiej reakcji na sygnał słuchowy,
 • utrwalenie wiadomości o darach jesieni,
 • poznanie zasad bezpiecznego zachowania w lesie,
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt i roślin leśnych, poznanie budowy grzyba: nóżka i kapelusz,
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu i poza nim,
 • integrowanie grupy.

WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. W przedszkolu.
 2. Wakacyjne wspomnienia.
 3. Jesteśmy bezpieczni.
 4. Dbam o środowisko.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • zapoznanie się z zasadami panującymi w przedszkolu i przestrzeganie norm współżycia, opartych na wartościach,
 • integrowanie dzieci,
 • akceptowanie równości praw wszystkich,
 • dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich, dbanie o bezpieczeństwo własne oraz kolegów i koleżanek,
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • przestrzeganie ustalonych zasad podczas zabaw w przedszkolu,
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach,
 • kształtowanie umiejętności przedstawiania się,
 • kształtowanie umiejętności odczytywania symboli,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych.