CZERWIEC

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. W ZOO
 • ćwiczenia motoryki artykulatorów
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • usprawnianie dużej i małej motoryki
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
 • doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • wzbogacanie słownictwa
2. Letni deszcz
 • ćwiczenia motoryki aparatu mowy
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia ruchowe
 • usprawnianie motoryki artykulatorów
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • stymulacja lewej półkuli mózgu
 • usprawnianie motoryki małej i dużej
3. Wakacje
 • ćwiczenia motoryczne artykulatorów
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia leksykalne
 • rozwijanie słownictwa
 • rozwijanie wyobraźni
 • usprawnianie motoryki artykulatorów
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej

MAJ

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. W ogrodzie
 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia sensoryczne
 • ćwiczenia leksykalne
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych
 • utrwalanie właściwego toru oddechowego
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i mowy opowieściowej
 • stymulacja dotykowa i proprioceptywna
 • rozwijanie słuchu fonemowego
2. Rymy
 • ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny
 • ćwiczenia leksykalne
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
 • wzbogacanie słownictwa
 • doskonalenie świadomości fonologicznej (rozpoznawanie rymujących się słów)
 • rozwijanie umiejętności reagowania ruchem na rymy
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała
3. Motyle
 • ćwiczenia motoryczne artykulatorów
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia sensoryczne
 • ćwiczenia lewopółkulowe
 • doskonalenie sprawności aparatu mowy
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • stymulacja lewej półkuli mózgu
 • rozwijanie koncentracji i umiejętności reagowania na dźwięki
 • rozwijanie wyobraźni
4. W świecie bajek
 • ćwiczenia wyobraźni
 • ćwiczenia leksykalne
 • rozwijanie umiejętności opowiadania
 • kształtowanie uwagi słuchowej
 • rozwijanie wyobraźni

KWIECIEŃ

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Wiosna, wiosna...
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia manualne
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
 • wydłużanie fazy wydechowej
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności
2. Rymy
 • ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny
 • ćwiczenia leksykalne
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
 • wzbogacanie słownictwa
 • doskonalenie świadomości fonologicznej (rozpoznawanie rymujących się słów)
 • rozwijanie umiejętności reagowania ruchem na rymy
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała
3. Pisanki
 • ćwiczenia motoryczne artykulatorów
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia sensoryczne
 • ćwiczenia motoryki małej
 • doskonalenie sprawności aparatu mowy
 • doskonalenie motoryki małej
 • stymulacja dotykowa i proprioceptywna
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności
4. W świecie bajek
 • ćwiczenia wyobraźni
 • ćwiczenia leksykalne
 • rozwijanie umiejętności opowiadania
 • kształtowanie uwagi słuchowej
 • rozwijanie wyobraźni

MARZEC

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Sensoryczny spacer
 • ćwiczenia ruchowe
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia sensoryczne
 • ćwiczenia leksykalne
 • doskonalenie motoryki artykulatorów
 • rozwijanie motoryki dużej
 • stymulacja dotykowa (rozwijanie wyobraźni dotykowej)
 • rozwijanie równowagi i koordynacji ruchowej
2. W świecie emocji
 • ćwiczenia ruchowe
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia logicznego myślenia
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i cudzych
 • doskonalenie umiejętności słownego i pozasłownego wyrażania uczuć (mimika, mowa ciała, symbole)
 • rozwijanie ekspresji mimicznej
 • rozwijanie koncentracji uwagi, kreatywności i logicznego myślenia
3. Gra planszowa z zajączkiem
 • ćwiczenia motoryki aparatu artykulacyjnego
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia ruchowe
 • usprawnianie motoryki artykulatorów
 • doskonalenie praksji oralnej
 • kształtowanie prawidłowego sposobu oddychania
 • wdrażanie dzieci do zespołowego wykonywania zadań
 • rozwijanie wyobraźni
4. Zielona, radosna pora roku – wiosna
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia motoryki artykulatorów
 • ćwiczenia ruchowe
 • ćwiczenia motoryki małej
 • doskonalenie sprawności aparatu mowy
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
 • rozwijanie percepcji słuchowej (świadomości fonologicznej)

LUTY

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Sycząca rodzina
 • ćwiczenia ortofoniczne
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • różnicowanie głosek s, z, c
 • rozwijanie słuchu fonemowego
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej i wzrokowo-ruchowej
 • stymulacja zapachowa i dotykowa
 • rozwijanie analizy i syntezy głoskowej
 • wzbogacanie słownictwa
 • rozwijanie orientacji w schemacie ciała
2. Karnawałowa zabawa
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia motoryczne aparatu mowy
 • ćwiczenia ruchowe
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej
 • inicjowanie ruchów zmierzających do rozwijania orientacji w schemacie ciała
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
3. Zaczarowane pudełko
 • ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny
 • ćwiczenia percepcji słuchowej
 • ćwiczenia leksykalne
 • usprawnianie motoryki artykulatorów
 • rozwijanie słuchu fonemowego
 • wzbogacanie słownictwa
 • prawidłowa wymowa głosek szeregu syczącego i szumiącego
 • rozwijanie wyobraźni
4. Podwodny świat
 • ćwiczenia percepcji słuchowej
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia leksykalne
 • rozwijanie orientacji na płaszczyźnie i wyobraźni przestrzennej
 • doskonalenie prawidłowego toru oddechowego
 • doskonalenie pamięci i uwagi słuchowej
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • wzbogacanie słownictwa

STYCZEŃ

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Pociąg
 • ćwiczenia ortofoniczne
 • ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej
 • ćwiczenia słuchowo-artykulacyjne
 • ćwiczenia ruchowo-artykulacyjne
 • różnicowanie głosek opozycyjnych s i sz
 • rozwijanie słuchu fonemowego
 • usprawnianie kinestezji artykulacyjnej
 • doskonalenie analizy i syntezy głoskowej
 • wzbogacanie słownictwa
2. Zgadnij co to? – zagadki z głoską c
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia ortofoniczne
 • ćwiczenia leksykalne
 • zapoznanie z prawidłową wymową głoski c
 • doskonalenie analizy i syntezy głoskowej
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • rozwijanie wyobraźni, kreatywności i kojarzenia
 • wzbogacanie słownictwa
 • rozwijanie orientacji kierunkowej (orientacji w schemacie ciała)
3. Gdzie z, gdzie ż?
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia motoryczne aparatu artykulacyjnego
 • ćwiczenia motoryki małej
 • ćwiczenia logicznego myślenia
 • ćwiczenia sensoryczne
 • doskonalenie prawidłowego sposobu oddychania
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • stymulacja dotykowa i proprioceptywna
 • rozwijanie koncentracji uwagi, kreatywności i logicznego myślenia
4. Pomyśl, ułóż, nazwij
 • ćwiczenia motoryki aparatu artykulacyjnego
 • ćwiczenia ruchowe
 • ćwiczenia percepcji wzrokowej
 • ćwiczenia leksykalne
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • zapoznanie z prawidłową wymową głoski cz
 • doskonalenie percepcji wzrokowej
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-artykulacyjnej
 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej
 • rozwijanie orientacji w schemacie ciała

GRUDZIEŃ

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Śniegowe bałwanki
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej
 • ćwiczenia motoryki małej
 • doskonalenie prawidłowego toru oddechowego (wydłużanie fazy wydechowej)
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 • usprawnianie koordynacji ruchowej
 • rozwijanie świadomości fonologicznej
 • doskonalenie sprawności manualnej
2. Zabawy z rymami
 • ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia leksykalne
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
 • wzbogacanie słownictwa
 • doskonalenie świadomości fonologicznej (rozpoznawanie rymujących się słów)
 • rozwijanie umiejętności reagowania ruchem na rymy
3. Świąteczne niespodzianki
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia leksykalne
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia sensoryczne
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
 • doskonalenie prawidłowego toru oddechowego
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej
 • rozwijanie słownictwa
 • stymulacja zmysłu dotyku

LISTOPAD

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Poszukiwacze dźwięków
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia pamięci
 • ćwiczenia motoryki małej
 • stymulacja sensoryczna
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • stymulacja zmysłu dotyku
 • doskonalenie motoryki małej
 • rozwijanie pamięci słuchowej
 • wdrażanie do współdziałania w grupie
2. Smocza przygoda
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia motoryczne artykulatorów
 • ćwiczenia ruchowe (w tym ćwiczenia motoryki małej)
 • doskonalenie prawidłowego toru oddechowego
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 • usprawnianie motoryki aparatu mowy
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • wspieranie integracji półkul mózgowych
3. Wąż i pszczoła
 • ćwiczenia ortofoniczne
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowo-artykulacyjne
 • ćwiczenia motoryki małej
 • prawidłowa artykulacja głoski z
 • rozwijanie słuchu fonemowego (różnicowanie głosek syczących sz)
 • wprowadzenie rozróżnienia: głoska dźwięczna – głoska bezdźwięczna
 • doskonalenie analizy i syntezy głoskowej
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • kształtowanie koordynacji słuchowo-ruchowo-artykulacyjnej
 • rozwijanie sprawności manualnej (motoryki małej)
 • rozwijanie świadomości fonologicznej
4. Kodowanie na dywanie z głoską sz
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowo-artykulacyjne
 • ćwiczenia logicznego myślenia
 • doskonalenie prawidłowego sposobu oddychania
 • wzbogacanie słownictwa
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • zespołowe wykonywanie zadań
 • rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia
 • doskonalenie kinestezji artykulacyjnej
 • rozwijanie percepcji słuchowej

PAŹDZIERNIK

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE
1. Głoski – Samogłoski
 • ćwiczenia artykulacyjne
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia fonacyjne
 • ćwiczenia słuchowe
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • wyrazista wymowa samogłosek
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • wzbogacenie słownictwa
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
2. Syczące słowa

Syczące słowa - scenariusz

 • ćwiczenia motoryki artykulacyjnej
 • ćwiczenia ruchowo-oddechowe
 • ćwiczenia słuchowo-artykulacyjne
 • prawidłowa artykulacja głoski s
 • doskonalenie analizy i syntezy głoskowej
 • usprawnianie aparatu mowy
3. Szumy, szmery i szelesty
 • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
 • ćwiczenia artykulacyjne
 • ćwiczenia oddechowe
 • zapoznanie z prawidłową wymową głoski sz
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego
 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
4. Gimnastyka języka
 • ćwiczenia motoryki aparatu artykulacyjnego
 • ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej
 • ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej
 • usprawnianie motoryki języka (w szczególności pionizacji języka)
 • utrwalanie spoczynkowej pozycji języka oraz dojrzałego sposobu połykania
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • wzbogacanie słownictwa