Żywienie

Informujemy, że od 1 kwietnia 2022 r. dzienna stawka za żywienie w przedszkolu wynosi 16,00 zł. Wpłat należy dokonywać do 10-ego dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe:

14 1030 1508 0000 0005 5054 7082

W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty za żywienie są odliczanie w kolejnym miesiącu.

Nieobecność dziecka w przedszkolu i przewidywany czas jej trwania należy zgłosić poprzez wprowadzenie nieobecności w systemie iOpłaty.

Strona do logowania: https://ioplaty.progman.pl/ioplaty

Nieobecność i przewidywany czas jej trwania można również zgłosić poprzez wysłanie SMS-a na numer:

723 245 922

do godz. 8:50.

W wiadomości SMS prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka, grupy oraz daty nieobecności.

W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka/dzieci bądź zgłoszenie nieobecności po godzinie 8:50 będzie naliczona opłata za żywienie w danym dniu.

Rada Rodziców

Środki funduszu Rady Rodziców gromadzone są na osobnym rachunku bankowym założonym w mBanku. Składka jest dobrowolna.

Numer rachunku bankowego (rachunek bieżący), na który można dokonywać wpłat tytułem składek na budżet Rady Rodziców to:

71 1140 2004 0000 3902 8414 1908

Prosimy o dokonywanie wpłat według następującego schematu:

Posiadacz rachunku/odbiorca:

Dominika Majewska

Tytuł wpłaty:

imię, nazwisko dziecka, grupa, składka za miesiąc …………