Nasze Przedszkole otwarte jest w godzinach od 7:00 do 17:00. Funkcjonują trzy oddziały przedszkolne, które czynne są w godzinach:

Oddział I Serdeczne Sarenki

poniedziałek i piątek
8:30 – 15:30
wtorek – czwartek
8:00 – 16:00

Oddział II Pracowite Pszczółki

poniedziałek – piątek
7:00 – 17:00

Oddział III Sumienne Sowy

poniedziałek – piątek
7:30 – 16:30

Dzieci z oddziału "Serdecznych Sarenek" i "Sumiennych Sów", które obecne będą poza godzinami pracy swojego oddziału będą przebywać w grupie łączonej.