LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

 1. Mieszkam w Polsce i jestem Polakiem.
 2. My przedszkolaki znamy już swoje prawa.
 3. Niech żyją górnicy.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • kształtowanie umiejętności wyrażania swoich uczuć,
 • rozwijanie zainteresowań pracą ludzi różnych zawodów,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • utrwalanie przestrzegania zasad i reguł w grze i zabawie,
 • rozwijanie umiejętności prawidłowego wypowiadania się oraz odpowiadania na pytania,
 • zachęcanie do wspólnej i zgodnej zabawy,
 • rozwijanie współpracy i współdziałania w grupie,
 • doskonalenie umiejętności samoobsługowych w ubieraniu się i rozbieraniu oraz czynnościach higienicznych,
 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej,
 • poznanie nazw symboli narodowych,
 • kształtowanie zdrowych nawyków kulinarnych.

PAŹDZIERNIK

Tematy kompleksowe:

 1. Przyszła Jesień.
 2. Lubię owoce i warzywa.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk atmosferycznych,
 • rozwijanie umiejętności komunikowania potrzeby pomocy,
 • doskonalenie umiejętności samoobsługowych,
 • rozwijanie umiejętności segregowania i klasyfikowania według wzoru,
 • uczestniczenie w wydarzeniach kulturowych,
 • rozwijanie umiejętności prawidłowego wypowiadania się,
 • wdrażanie dzieci do uważnego słuchania,
 • zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • wdrażanie dzieci do dbania o salę oraz porządek w niej,
 • zachęcanie do wspólnej i zgodnej zabawy,
 • kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytania, dotyczące wysłuchanego utworu literackiego.

WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Poznajemy się bliżej.
 2. W przedszkolu.
 3. Wspomnienia wakacyjne.
 4. Bezpieczeństwo w drodze do przedszkola.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • integracja grupy, poznanie imion kolegów,
 • zapoznanie się z zasadami funkcjonowania w grupie,
 • zapewnianie poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu,
 • poznanie rozkładu pomieszczeń,
 • omówienie zasad poruszania się w przedszkolu, jak i w drodze do niego,
 • poznanie zasad warunkujących bezpieczne przebywanie na terenie ogródka przedszkolnego,
 • kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych,
 • uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych,
 • wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń,
 • wdrażanie do wyrażania opinii na dany temat,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, nazywanie ich.