WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Poznajemy się bliżej.
 2. W przedszkolu.
 3. Wspomnienia wakacyjne.
 4. Bezpieczeństwo w drodze do przedszkola.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • integracja grupy, poznanie imion kolegów,
 • zapoznanie się z zasadami funkcjonowania w grupie,
 • zapewnianie poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu,
 • poznanie rozkładu pomieszczeń,
 • omówienie zasad poruszania się w przedszkolu, jak i w drodze do niego,
 • poznanie zasad warunkujących bezpieczne przebywanie na terenie ogródka przedszkolnego,
 • kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych,
 • uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych,
 • wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń,
 • wdrażanie do wyrażania opinii na dany temat,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, nazywanie ich.