LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

 1. Mój kraj Polska.
 2. Zimno, coraz zimniej.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na szacunku i akceptacji,
 • poszerzenie wiedzy na temat Polski i Warszawy,
 • poznanie legend związanych z Warszawą i Polską,
 • odśpiewanie hymnu polskiego,
 • poznanie symboli narodowych: flaga, godło, hymn,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie,
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt przygotowujących się do zimy,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania się poprzez prace plastyczne,
 • nabywanie szerszego zasobu słownictwa,
 • kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się,
 • poszerzenie wiedzy na temat dbania o zdrowie oraz higienę osobistą,
 • zachęcanie do spożywania zdrowej żywności,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej,
 • aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i zajęciach ruchowych.

PAŹDZIERNIK

Tematy kompleksowe:

 1. Dbamy o zdrowie.
 2. Świat artysty.
 3. Brygada Enfosia.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • integracja grupy,
 • rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na szacunku i akceptacji,
 • zapoznanie z zasadami obowiązującymi w grupie, przedszkolu i ogrodzie,
 • doskonalenie umiejętności reagowania na ustalony sygnał,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poszerzanie wiedzy ekologicznej,
 • poszerzanie wiedzy na temat własnego ciała: budowy, funkcji niektórych narządów,
 • poznawanie miejsc kultury: Muzeum Narodowe, Zamek Królewski,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania się poprzez prace plastyczne,
 • nabywanie szerszego zasobu słownictwa,
 • poszukiwanie różnych źródeł informacji,
 • aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i zajęciach ruchowych.

WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. To my Biedronki.
 2. Wakacyjne wspomnienia.
 3. Jesień wokół nas.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • integracja grupy,
 • rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na szacunku i akceptacji,
 • zapoznanie z zasadami obowiązującymi w grupie, przedszkolu i ogrodzie,
 • doskonalenie umiejętności reagowania na ustalony sygnał,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie,
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt,
 • poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania się poprzez prace plastyczne,
 • nabywanie szerszego zasobu słownictwa,
 • poszukiwanie różnych źródeł informacji,
 • aktywne uczestnictwo w zabawach, grach i  zajęciach ruchowych.