WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. To my Biedronki.
 2. Wakacyjne wspomnienia.
 3. Jesień wokół nas.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • integracja grupy,
 • rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na szacunku i akceptacji,
 • zapoznanie z zasadami obowiązującymi w grupie, przedszkolu i ogrodzie,
 • doskonalenie umiejętności reagowania na ustalony sygnał,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie,
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt,
 • poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania się poprzez prace plastyczne,
 • nabywanie szerszego zasobu słownictwa,
 • poszukiwanie różnych źródeł informacji,
 • aktywne uczestnictwo w zabawach, grach i  zajęciach ruchowych.