WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Moje przedszkole.
 2. Pamiątki z wakacji.
 3. Ruch uliczny.
 4. To ja.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • integrowanie grupy,
 • ustalenie i omówienie zasad obowiązujących w przedszkolu,
 • wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa podczas zabaw i zajęć,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
 • rozwijanie umiejętności formułowania odpowiedzi na pytania,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
 • kształtowanie umiejętności analizy sylabowej,
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się za pomocą różnych technik plastycznych,
 • ćwiczenia orientacji swojego ciała w przestrzeni,
 • określanie kierunków i położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • uwrażliwianie na przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej,
 • rozwijanie umiejętności porównywania wielkości,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,
 • poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • wprowadzenie litery O.