ROZKŁAD MATERIAŁU DLA DZIECI 3- 4-LETNICH

Plan został opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, program wychowania przedszkolnego "Trampolina" oraz portal edukacyjny "Super Simple".

Cele ogólne
 • kształtowanie postawy zaciekawienia innym językiem
 • praca nad pozytywnym nastawieniem do nauki języka obcego,
 • dawanie dzieciom poczucia przyjemności słuchania i posługiwania się językiem angielskim,
 • wystawienie dzieci na kontakt z językiem obcym,
 • stymulowanie komunikacji niewerbalnej i werbalnej w społeczności dzieci,
 • rozwijanie sprawności mówienia, słuchania, zabawy ze słowami,
 • uwrażliwianie na język obcy i ojczysty,
 • rozwijanie inteligencji językowej,
 • zachęcanie do wspólnej zabawy, integrowanie dzieci.
Cele szczegółowe Dziecko:

 • rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie,
 • uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, w języku angielskim,
 • używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności,
 • powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie,
Sytuacje i funkcje komunikacyjne
 • witanie się,
 • przedstawianie siebie i innych,
 • nazywanie zabawek,
 • nazywanie zwierząt,
 • nazywanie produktów żywnościowych i posiłków,
 • opisywanie pogody,
 • nazywanie ubioru,
Materiał leksykalny
 • kolory,
 • zwierzęta,
 • zabawki,
 • członkowie rodziny,
 • części ciała i twarzy,
 • nazwy ubrań,
 • produkty żywnościowe,
 • pogoda,
 • liczby.

 

LUTY

Winter break

NR TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
opposites and shapes big-small

fast-slow

hot-cold

square, circle,

Roomba Room! Roomba
Room! Roomba roomba room!
Hey! Did you see my dad?
Sister’s watching TV in the living room.
Mommy’s reading a book in the bedroom.
Brother’s taking a shower in the bathroom.
Daddy’s cooking dinner in the kitchen.
Living room.
Bedroom and bathroom and kitchen
Roomba Room! Roomba Room!
Welcome to my house!
Living room.
Bedroom and bathroom and kitchen.
Roomba Room! Roomba Room!
Roomba roomba room!
Welcome to my house! Yeah!

 

I'm cooking some food in the kitchen.
I'm reading a book in the living room.
I'm playing my guitar in the bedroom.
Please be quiet! I'm trying to sleep.
Ok! After my guitar solo!
I'm playing my guitar in the bedroom.
Please be quiet! I'm trying to sleep.
Ok! After my guitar solo!

Winter break fun and games
House and furniture chair,  bed, sofa,

bedroom, kitchen, garden,

 One more time! powtórzenie materiału z całego miesiąca

 

STYCZEŃ

Winter games

NR TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
Winter vocabulary winter, frost, wind, ice,

 

 

grandmother, grandfather, grandchildren,

Frosty weather,
Snowy weather,
When the wind blows
We all go together.

www.youtube.com//watch?v=o-xz1scdRfY

Love somebody, yes I do
Love somebody, yes I do
Love somebody, yes I do
Love somebody,
can you guess who?
Love my Grandma, yes I do
Love my Grandma, yes I do
Love my Grandma, yes I do
Love somebody,
can you guess who?
Love my Grandpa, yes I do
Love my Grandpa, yes I do
Love my Grandpa, yes I do
Love somebody, can you guess who?
Love somebody, yes I do
Love somebody, yes I do
Love somebody, yes I do
Love somebody, yes I do
Love somebody, can you guess who?
etc.

 

GRUDZIEŃ

Christmas is coming

NR TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
Ho! Ho! Ho!  presents, Santa.  bells, snow,  snowflake Snowflake, snowflake,
little snowflake.
Little snowflake falling from the sky.
Snowflake, snowflake,
little snowflake.
Falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling...falling on my head/nose/hand

www.youtube.com//watch?v=tbbKjDjMDok

 

Jingle jingle little bell.
I can ring my little bell.
Ring it fast.
Ring it slow.
Ring it high.
Ring it low.
Jingle jingle little bell.
I can ring my little bell.

Ring it fast.
Ring it slow.
Ring it high.
Ring it low.

Jingle jingle little bell.
I can ring my little bell.
Ring it over here.
Ring it over there.
Ring it, ring it, everywhere.
Jingle jingle little bell.
I can ring my little bell.

Ring it over here.
Ring it over there.
Ring it, ring it, everywhere.

Jingle jingle little bell.
I can ring my little bell.

 

www.youtube.com//watch?v=VJXg2xmdG7k

 

PAŹDZIERNIK

Autumn

NR TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
Autumn brown, pink, orange,

 

 

How's the weather?
How's the weather?
How's the weather today?
Is it sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Is it snowy?
How's the weather today?

www.youtube.com//watch?v=rD6FRDd9Hew

 

Five little monsters jumping on the bed.
One fell off and bumped her head.
Mummy called the doctor and the doctor said,
“No more monsters jumping on the bed.”

 

www.youtube.com/watch?v=kJsQpFX5uM4

 

Rain, rain, go away.
Come again another day.
DADDY wants to play.
Rain, rain, go away.

www.youtube.com/watch?v=LFrKYjrIDs8

Weather sunny, windy, cloudy, snowy,

 

Halloween pumpkin, ghost, witch, monster
One more time! Powtórzenie materiału z całego miesiąca

 

WRZESIEŃ

Hello everybody!

NR TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
Hello everybody Hello, good morning,

Clap your hands,

sit down, stand up

www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ

Make a circle, big big big.
Small small small. Big big big.
Make a circle, small small small.
Hello hello hello.
Make a circle, round and round.
Round and round. Round and round.
Make a circle, round and round.
Hello hello hello.
Make a circle, up up up.
Down down down. Up up up.
Make a circle, down down down.
Now sit down.

 

www.youtube.comwatch?v=C3c8fzbsfOE

Get ready to clap your hands!
Clap, clap, clap your hands clap your hands together
Clap, clap, clap your hands clap your hands together
Now, let's pat our knees.
Pat, pat, pat your knees pat your knees together
Pat, pat, pat your knees pat your knees together
Can you stomp your feet?
Stomp, stomp, stomp your feet stomp your feet together
Stomp, stomp, stomp your feet stomp your feet together
Now, let's blink our eyes!
Blink, blink, blink your eyes blink your eyes together
Blink, blink, blink your eyes blink your eyes together
Get ready to wiggle your ears!
Wiggle, wiggle, wiggle your ears wiggle your ears together
Wiggle, wiggle, wiggle your ears wiggle your ears together
Now, clap your hands!
Clap, clap, clap your hands clap your hands together
Clap, clap, clap your hands clap your hands together

Colours orange, blue, brown, pink, purple, yellow, green, red,

stomp your feet

Numbers Numbers 0 - 5

 

Toys doll, car, blocks, kite