ROZKŁAD MATERIAŁU DLA DZIECI 3- 4-LETNICH

Plan został opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, program wychowania przedszkolnego "Trampolina" oraz portal edukacyjny "Super Simple".

Cele ogólne
 • kształtowanie postawy zaciekawienia innym językiem
 • praca nad pozytywnym nastawieniem do nauki języka obcego,
 • dawanie dzieciom poczucia przyjemności słuchania i posługiwania się językiem angielskim,
 • wystawienie dzieci na kontakt z językiem obcym,
 • stymulowanie komunikacji niewerbalnej i werbalnej w społeczności dzieci,
 • rozwijanie sprawności mówienia, słuchania, zabawy ze słowami,
 • uwrażliwianie na język obcy i ojczysty,
 • rozwijanie inteligencji językowej,
 • zachęcanie do wspólnej zabawy, integrowanie dzieci.
Cele szczegółowe Dziecko:

 • rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie,
 • uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, w języku angielskim,
 • używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności,
 • powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie,
Sytuacje i funkcje komunikacyjne
 • witanie się,
 • przedstawianie siebie i innych,
 • nazywanie zabawek,
 • nazywanie zwierząt,
 • nazywanie produktów żywnościowych i posiłków,
 • opisywanie pogody,
 • nazywanie ubioru,
Materiał leksykalny
 • kolory,
 • zwierzęta,
 • zabawki,
 • członkowie rodziny,
 • części ciała i twarzy,
 • nazwy ubrań,
 • produkty żywnościowe,
 • pogoda,
 • liczby.

 

WRZESIEŃ

Hello everybody!

NR
TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
Hello everybody Hello, good morning,

Clap your hands,

sit down, stand up

www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ

Make a circle, big big big.
Small small small. Big big big.
Make a circle, small small small.
Hello hello hello.
Make a circle, round and round.
Round and round. Round and round.
Make a circle, round and round.
Hello hello hello.
Make a circle, up up up.
Down down down. Up up up.
Make a circle, down down down.
Now sit down.

 

www.youtube.comwatch?v=C3c8fzbsfOE

Get ready to clap your hands!
Clap, clap, clap your hands clap your hands together
Clap, clap, clap your hands clap your hands together
Now, let's pat our knees.
Pat, pat, pat your knees pat your knees together
Pat, pat, pat your knees pat your knees together
Can you stomp your feet?
Stomp, stomp, stomp your feet stomp your feet together
Stomp, stomp, stomp your feet stomp your feet together
Now, let's blink our eyes!
Blink, blink, blink your eyes blink your eyes together
Blink, blink, blink your eyes blink your eyes together
Get ready to wiggle your ears!
Wiggle, wiggle, wiggle your ears wiggle your ears together
Wiggle, wiggle, wiggle your ears wiggle your ears together
Now, clap your hands!
Clap, clap, clap your hands clap your hands together
Clap, clap, clap your hands clap your hands together

 

Colours orange, blue, brown, pink, purple, yellow, green, red,

stomp your feet

Numbers Numbers 0 - 5

 

Toys doll, car, blocks, kite