ROZKŁAD MATERIAŁU DLA DZIECI 3- 4-LETNICH

Plan został opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, program wychowania przedszkolnego "Trampolina" oraz portal edukacyjny "Super Simple".

Cele ogólne
 • kształtowanie postawy zaciekawienia innym językiem
 • praca nad pozytywnym nastawieniem do nauki języka obcego,
 • dawanie dzieciom poczucia przyjemności słuchania i posługiwania się językiem angielskim,
 • wystawienie dzieci na kontakt z językiem obcym,
 • stymulowanie komunikacji niewerbalnej i werbalnej w społeczności dzieci,
 • rozwijanie sprawności mówienia, słuchania, zabawy ze słowami,
 • uwrażliwianie na język obcy i ojczysty,
 • rozwijanie inteligencji językowej,
 • zachęcanie do wspólnej zabawy, integrowanie dzieci.
Cele szczegółowe Dziecko:

 • rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie,
 • uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, w języku angielskim,
 • używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności,
 • powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie,
Sytuacje i funkcje komunikacyjne
 • witanie się,
 • przedstawianie siebie i innych,
 • nazywanie zabawek,
 • nazywanie zwierząt,
 • nazywanie produktów żywnościowych i posiłków,
 • opisywanie pogody,
 • nazywanie ubioru,
Materiał leksykalny
 • kolory,
 • zwierzęta,
 • zabawki,
 • członkowie rodziny,
 • części ciała i twarzy,
 • nazwy ubrań,
 • produkty żywnościowe,
 • pogoda,
 • liczby.

 

LISTOPAD

Yes, I can!

NR TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
Transport bike, train, bus, boat, plane,

 

The wheels on the bus go round and round.
Round and round. Round and round.
The wheels on the bus go round and round.
Round and round.
The door on the bus goes open and shut.
Open and shut. Open and shut.
The door on the bus goes open and shut... etc.

https://www.youtube.com/watch?v=GzrjwOQpAl0

If you're happy happy happy clap your hands x3
If you're angry angry angry stomp your feet x3
If you're scared scared scared say, "Oh no!" x3
If you're sleepy sleepy sleepy take a nap x3

www.youtube.co/watch?v=l4WNrvVjiTw

Hello! Hello! Hello, how are you?
I'm good! I'm great! I'm wonderful!
Hello! Hello! Hello, how are you?
I'm tired. I'm hungry. I'm not so good.
Hello! Hello! Hello, how are you?

www.youtube.co/watch?v=tVlcKp3bWH8

Driving in my car.
Vroom vroom vroom.
Driving in my car.
Vroom vroom vroom.
Driving very fast.
Vroom vroom vroom.
Driving very slow.
Vroom vroom vroom.
I like driving. Driving in my car.
Riding on my bike.
Pedal pedal pedal.
Riding on my bike.
Pedal pedal pedal.
Riding very fast
Pedal pedal pedal.
Riding very slow
Pedal pedal pedal.
I like riding, Riding on my bike etc.

www.youtube.com/watch?v=BdrZWu2dZ4c

One little finger, one little finger, one little finger.
Tap tap tap.
Point your finger up.
Point your finger down.
Put it on your head. Head!
One little finger, one little finger, one little finger.
Tap tap tap.
Point your finger up.
Point your finger down.
Put it on your nose. Nose! etc.

www.youtube.co/watch?v=eBVqcTEC3zQ

 Emotions sad, happy, angry, tired, great, good,
 Body parts head, chin, knees, feet, fingers, toes, legs, arms, nose, hands,
 One more time! Powtórzenie materiału z całego miesiąca

 

PAŹDZIERNIK

Autumn

NR TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
Autumn brown, pink, orange,

 

 

How's the weather?
How's the weather?
How's the weather today?
Is it sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Is it snowy?
How's the weather today?

www.youtube.com//watch?v=rD6FRDd9Hew

 

Five little monsters jumping on the bed.
One fell off and bumped her head.
Mummy called the doctor and the doctor said,
“No more monsters jumping on the bed.”

 

www.youtube.com/watch?v=kJsQpFX5uM4

 

Rain, rain, go away.
Come again another day.
DADDY wants to play.
Rain, rain, go away.

www.youtube.com/watch?v=LFrKYjrIDs8

Weather sunny, windy, cloudy, snowy,

 

Halloween pumpkin, ghost, witch, monster
One more time! Powtórzenie materiału z całego miesiąca

 

WRZESIEŃ

Hello everybody!

NR TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
Hello everybody Hello, good morning,

Clap your hands,

sit down, stand up

www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ

Make a circle, big big big.
Small small small. Big big big.
Make a circle, small small small.
Hello hello hello.
Make a circle, round and round.
Round and round. Round and round.
Make a circle, round and round.
Hello hello hello.
Make a circle, up up up.
Down down down. Up up up.
Make a circle, down down down.
Now sit down.

 

www.youtube.comwatch?v=C3c8fzbsfOE

Get ready to clap your hands!
Clap, clap, clap your hands clap your hands together
Clap, clap, clap your hands clap your hands together
Now, let's pat our knees.
Pat, pat, pat your knees pat your knees together
Pat, pat, pat your knees pat your knees together
Can you stomp your feet?
Stomp, stomp, stomp your feet stomp your feet together
Stomp, stomp, stomp your feet stomp your feet together
Now, let's blink our eyes!
Blink, blink, blink your eyes blink your eyes together
Blink, blink, blink your eyes blink your eyes together
Get ready to wiggle your ears!
Wiggle, wiggle, wiggle your ears wiggle your ears together
Wiggle, wiggle, wiggle your ears wiggle your ears together
Now, clap your hands!
Clap, clap, clap your hands clap your hands together
Clap, clap, clap your hands clap your hands together

 

Colours orange, blue, brown, pink, purple, yellow, green, red,

stomp your feet

Numbers Numbers 0 - 5

 

Toys doll, car, blocks, kite