ROZKŁAD MATERIAŁU DLA DZIECI 6-LETNICH

Plan został opracowany w oparciu podstawę programową wychowania przedszkolnego, program wychowania przedszkolnego „Trampolina” oraz portal edukacyjny „Super Simple”.

Cele ogólne
 • kształtowanie postawy zaciekawienia innym językiem i kulturą, tolerancja,
 • praca nad pozytywnym nastawieniem do nauki języka obcego,
 • dawanie dzieciom poczucia przyjemności słuchania i posługiwania się językiem angielskim,
 • osłuchanie z językiem angielskim, budowanie fundamentów wiedzy i podstawowych umiejętności językowych,
 • wystawienie dzieci na kontakt z językiem obcym,
 • stymulowanie inteligentnego zgadywania sensu wypowiedzi w języku obcym, pokonanie niepewności i poradzenie sobie z „obcością”, przedstawienia w języku obcym,
 • stymulowanie komunikacji niewerbalnej i werbalnej w społeczności dzieci,
 • rozwijanie sprawności mówienia, słuchania, zabawy ze słowami,
 • uwrażliwianie na język obcy i ojczysty,
 • rozwijanie inteligencji językowej,
 • zachęcanie do wspólnej zabawy, integrowanie dzieci.
Cele szczegółowe Dziecko:

 • rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie,
 • uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, w języku angielskim,
 • używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności,
 • powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie,
 • rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.
Sytuacje i funkcje komunikacyjne
 • witanie się,
 • przedstawianie siebie i innych,
 • wyrażanie swoich upodobań i zainteresowań,
 • przedstawianie swoich umiejętności,
 • opisywanie wyglądu osób,
 • przedstawianie swojej rodziny,
 • opisywanie cech przedmiotów (wielkość, kolor, kształt),
 • nazywanie zabawek, przyborów szkolnych,
 • nazywanie zwierząt,
 • nazywanie produktów żywnościowych i posiłków,
 • opisywanie codziennych czynności,
 • nazywanie pomieszczeń w domu,
 • opisywanie pogody,
 • nazywanie ubioru,
 • nazywanie środków transportu,
 • nazywanie i opisywanie świąt i zwyczajów,
 • składanie życzeń świątecznych i okolicznościowych.
Materiał leksykalny
 • kolory,
 • zwierzęta,
 • zabawki,
 • przybory szkolne,
 • wyposażenie sali,
 • członkowie rodziny,
 • części ciała i twarzy,
 • nazwy ubrań,
 • produkty żywnościowe,
 • pomieszczenia w domu,
 • sprzęty domowe,
 • umiejętności umysłowe i ruchowe,
 • stany emocjonalne i uczucia,
 • codzienne czynności,
 • dyscypliny sportowe,
 • pogoda,
 • transport,
 • liczby.

 

LISTOPAD

Yes, I can!

NR TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
Transport bike, train, bus, boat, ship, plane, helicopter, rollers, scooter,

door, wheels, horn, wipers

I can...

I can't...

Can you...?

The wheels on the bus go round and round.
Round and round. Round and round.
The wheels on the bus go round and round.
Round and round.
The door on the bus goes open and shut.
Open and shut. Open and shut.
The door on the bus goes open and shut... etc.

https://www.youtube.com/watch?v=GzrjwOQpAl0

I ride on a bike
I ride on a bike, but I want to go faster
I ride on a bus
I ride on a bus, but I want to go faster
I ride in a car
I ride in a car, but I want to go faster
I fly on a plane
I fly on a plane, but I want to go faster
Bridge Ten,
nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, go!
I fly in a rocket I fly into space in a rocket

www.youtube.co/watch?v=Ut-HbauKzDw

What do you do when you're happy?
When I'm happy I laugh
When I'm happy happy happy I laugh laugh laugh X 2
Ha ha ha ha ha!
What do you do when you're sad?
When I'm sad I cry
When I'm sad sad sad I cry cry cry
Boo hoo hoo hoo hoo! etc.

www.youtube.co/watch?v=eMOnyPxE_w8

Can you wash your hair?
I can wash my hair.
Can you wash your feet?
I can wash my feet.
Can you wash your face?
I can wash my face.
Can you wash your knees?
I can wash my knees.
I can wash my hair.
I can wash my feet.
I can wash my face.
I can wash my knees. etc.

www.youtube.com/watch?v=HVYXHMY7wvo

 

 Emotions How are you?

I'm...

sad, happy, angry, tired, great, good,

 Body parts head, chin, eyes, mouth, hair, knees, feet, fingers, toes, legs, arms, nose, hands,
 One more time! Powtórzenie materiału z całego miesiąca

 

PAŹDZIERNIK

Autumn

NR TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
Autumn acorns, leaves, cones, squirrel, hedgehog

This is... What is this? Show me...

Take the....

"All the leaves are falling down;
Orange,yellow,red and brown.
Falling softly all they do;
Over me and over you."

https://www.youtube.com/watch?v=geFvOfBQNbE

Scarecrow, scarecrow turn around.
Scarecrow, scarecrow touch the ground.
Scarecrow, scarecrow reach up high.
Scarecrow, scarecrow touch the sky.
Scarecrow, scarecrow bend down low.
Scarecrow, scarecrow touch your toes.
Scarecrow, scarecrow turn around.
Scarecrow, scarecrow touch the ground.
Scarecrow, scarecrow reach up high.
Scarecrow, scarecrow touch the sky.
Scarecrow, scarecrow bend down low. etc.

www.youtube.com/watch?v=GpO8_FMWcHA

 

On Halloween night
We walk, walk, walk
On Halloween night
We knock, knock, knock
Chocolate, please! Cookies, please! Candy, please!
We love to trick or treat
Hurray, hurray, it's Halloween
It's Halloween, hurray!
Hurray, hurray, it's Halloween "Trick or treat!", we say!

www.youtube.com/watch?v=Hj_mudR9ZTc

Weather sunny, windy, cloudy, rainy, cold, hot, snowing, stormy,

How's the weather

Halloween scarecrow, pumpkins, candy, trick or treat, monster, mummy, ghost
One more time Powtórzenie materiału

 

WRZESIEŃ

Hello everybody!

NR TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
Hello everybody My name is...

What's your name?

Hello, good morning, hi, bye, good bye,

listen, learn watch, play, sing, fun, rules,

 

One, two who are you?
Three, four walk the door.
Five, six let’s make kicks.
Seven, eight don’t be late.
Nine and ten walk li

 

www.youtube.com.pl/??v=hjFaqDNUVFo

Pick up your pencil, pencil, pencil
Write your name, write your name
Put your pencil down
Touch your book Time's up!
Touch your bag Time's up!
Pick up your pencil, pencil, pencil
Write your name, write your name
Put your pencil down
Touch your eraser Time's up!
Touch your ruler Time's up!
Pick up your pencil, pencil, pencil
Write your name, write your name
Put your pencil down
Touch your paper Time's up!
Touch your glue Time's up!
Pick up your pencil, pencil, pencil
Write your name, write your name
Put your pencil down
Put your pencil down

 

www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU

Hello Song
(Verse 1)
Every day I go to school
I meet my friends
And we all say
(Chorus) Hello, hello! How are you?
I'm good, I'm great! How about you? (repeat)
Na, na, na...
(Verse 2)
Every day I go and play
I meet new friends
And we all say (Chorus)
Hello, hello! What's your name?
Nice to meet you!
Do you want to play? (repeat) Na, na, na....

Colours black, white, orange, blue, brown, pink, purple, yellow, green, red, grey, gold,

What colour is this?

This is...

Give me....

Pick up the card

Numbers Numbers 0 - 20

Let's count

more, less

School supplies and toys

pen, pencil, notebook, crayons, school bag, backpack, eraser, desk,

doll, car, blocks, jumping rope, puzzle, kite,