Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek: rozwijanie mowy i myślenia dzieci; rytmika.
Wtorek: działalność plastyczno-konstrukcyjna; zabawy umuzykalniające; gimnastyka korekcyjna.
Środa: kształtowanie pojęć matematycznych; rytmika.
Czwartek: działalność plastyczno-konstrukcyjna; zabawy umuzykalniające.
Piątek: rozwijanie mowy i myślenia dzieci; rozwijanie sprawności ruchowej.

J. angielski w codziennej pracy z dziećmi.

Listopad

Tematy kompleksowe:

 1. Jesienne nastroje.
 2. Polska moja ojczyzna.
 3. Zwierzęta domowe.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych: mycie rąk po wyjściu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie z dworu, ćwiczenia w samodzielnym wycieraniu nosa, zwrócenie uwagi na prawidłowe zakrywanie ust podczas kaszlu/ kichania,
 • ćwiczenia samodzielności: ubieranie i rozbieranie się, składanie ubrań oraz przekładanie ich na prawą stronę, sprzątanie po sobie po posiłku: odnoszenie kubeczków, talerzyków, pomoc w zajęciach: roznoszenie klejów, rozdawanie kartek, porządkowanie swojego miejsca pracy,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu, rozwijanie umiejętności odpowiada na pytania dotyczące tekstu,
 • zachęcanie do współdziała w parach, zespole, grupie,
 • rozwijanie wyobraźni, zachęcanie dzieci do ekspresji ruchowej przy muzyce,
 • rozwijanie umiejętności obserwowania pogody, rozwijanie zainteresowań pogodą,
 • rozwijanie spostrzegania słuchowego,
 • kształtowanie spostrzegawczości słuchowej w trakcie odtwarzania rytmu poprzez stukanie w gazetę i klaskanie,
 • ćwiczenia równowagi i ogólnej sprawności ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności skupiania uwagi,
 • rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał dźwiękowy i obrazkowy,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się takimi pojęciami, jak “na górze”, “na dole”,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • uświadomienie dzieciom, że Polska to nasza ojczyzna: zapoznanie z wyglądem symboli narodowych,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych - zapoznanie z budową książki: strony, okładka, tytuł, rozwijanie szacunku do książek,
 • rozwijanie zainteresowań zwierzętami, poszerzanie wiedzy na ich temat, kształtowanie szacunku wobec nich.

Październik

Tematy kompleksowe:

 1. Dary Jesieni.
 2. Dziecko w świecie wartości.
 3. Idzie jesień.
 4. Jesień w parku i ogrodzie.
 5. Zabawy na jesienne wieczory.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • integrowanie dzieci poprzez zabawy w grupie,
 • budowanie pewności siebie u dzieci oraz dobrego samopoczucia w przedszkolu,
 • budowanie wśród dzieci przynależności do grupy,
 • rozwijanie samodzielności w ubieraniu i rozbieraniu się,
 • kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o higienę,
 • ćwiczenia motoryki małej oraz percepcji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,
 • rozbudzanie zainteresowań przyrodą, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku,
 • wzbogacanie słownictwa dzieci: rozpoznawanie warzyw i podawanie ich nazw, wskazywanie i nazywanie owoców oraz darów jesieni, zwierząt leśnych,
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych (kasztanowiec i dąb) oraz ich owoców,
 • zachęcanie dzieci do podejmowania aktywności matematycznej: przeliczanie, porównywanie zbiorów, rozróżnianie pojęcia: mało, dużo, długi, krótki,
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jedną cechę: kolor, kształt, wielkość,
 • układanie rytmów,
 • zachęcanie dzieci do podejmowania aktywności ruchowej: zabawy z elementem rzutu i chwytu, czworakowania, równowagi, reagowanie na sygnał, swobodna ekspresja przy muzyce,
 • przekazanie dzieciom informacji na temat różnych emocji: radość, smutek.

Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. Poznajemy przedszkole.
 2. Ja i moi koledzy.
 3. Jestem samodzielny.
 4. Jestem bezpieczny.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • integrowanie dzieci poprzez zabawy w grupie,
 • budowanie pewności siebie u dzieci oraz dobrego samopoczucia w przedszkolu,
 • zapoznanie z salą przedszkolną, oglądanie kącików i zabawek,
 • zapoznanie z zasadami obowiązującymi w społeczności przedszkolnej, poznanie kodeksu przedszkolaka oraz zasad bezpieczeństwa,
 • ćwiczenia samodzielności: ubieranie i rozbieranie się, samodzielne spożywanie posiłków, załatwianie swoich potrzeb oraz informowania o nich w sposób werbalny,
 • rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał poprzez zabawy orientacyjno-porządkowe, ruchowe, muzyczne: ustawianie się w koło, pociąg,
 • zachęcanie do zabaw swobodnych w sali,
 • zachęcanie do zabaw z całą grupą, zabaw w kole,
 • zapoznanie z kolorami, wyszukiwanie wskazanych kolorów na obrazkach i otoczeniu,
 • kształtowanie nawyków dbania o porządek w swoim otoczeniu, sprzątania zabawek, dbania o porządek w swoim pudełku na rysunki, odwieszania swoich ubranek, składania pidżamek.