Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek: rozwijanie mowy i myślenia dzieci; rytmika.

Wtorek: działalność plastyczno-konstrukcyjna; zabawy umuzykalniające; gimnastyka korekcyjna.

Środa: kształtowanie pojęć matematycznych; rytmika.

Czwartek: działalność plastyczno-konstrukcyjna; zabawy umuzykalniające.

Piątek: rozwijanie mowy i myślenia dzieci; rozwijanie sprawności ruchowej.

J. angielski w codziennej pracy z dziećmi.


Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. Poznajemy przedszkole.
 2. Ja i moi koledzy.
 3. Jestem samodzielny.
 4. Jestem bezpieczny.

Cele:

 • integrowanie dzieci poprzez zabawy w grupie,
 • budowanie pewności siebie u dzieci oraz dobrego samopoczucia w przedszkolu,
 • zapoznanie z salą przedszkolną, oglądanie kącików i zabawek,
 • zapoznanie z zasadami obowiązującymi w społeczności przedszkolnej, poznanie kodeksu przedszkolaka oraz zasad bezpieczeństwa,
 • ćwiczenia samodzielności: ubieranie i rozbieranie się, samodzielne spożywanie posiłków, załatwianie swoich potrzeb oraz informowania o nich w sposób werbalny,
 • rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał poprzez zabawy orientacyjno-porządkowe, ruchowe, muzyczne: ustawianie się w koło, pociąg,
 • zachęcanie do zabaw swobodnych w sali,
 • zachęcanie do zabaw z całą grupą, zabaw w kole,
 • zapoznanie z kolorami, wyszukiwanie wskazanych kolorów na obrazkach i otoczeniu,
 • kształtowanie nawyków dbania o porządek w swoim otoczeniu, sprzątania zabawek, dbania o porządek w swoim pudełku na rysunki, odwieszania swoich ubranek, składania pidżamek.