Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek: zajęcia poznawcze, kształtujące mowę; rytmika.

Wtorek: zajęcia plastyczne; gimnastyka korekcyjna; j. angielski.

Środa: zajęcia poznawcze, kształtujące mowę; rytmika.

Czwartek: zajęcia kształtujące umiejętności matematyczne; ćwiczenia gimnastyczne; j. angielski.

Piątek: zajęcia plastyczne; ćwiczenia gimnastyczne.


Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. W naszej grupie.
 2. W przedszkolu.
 3. Bawimy się razem.
 4. Jestem bezpieczny.

Cele:

 • tworzenie pozytywnej atmosfery w grupie,
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania w przedszkolu,
 • rozwijanie umiejętności podnoszenia ręki, gdy dziecko chce coś powiedzieć,
 • zachęcanie do współpracy i współdziałania,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się zwrotami grzecznościowymi: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam,
 • zapoznanie z zawodem policjanta – jego atrybutami, ubiorem,
 • kształtowanie wiedzy na temat zasad ruchu drogowego,
 • zapoznawanie z wyglądem i znaczeniem wybranych znaków drogowych,
 • zachęcanie dzieci do dbania o porządek wokół siebie,
 • wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie poznawania samego siebie i budowania poczucia własnej wartości,
 • rozwijanie umiejętności ruchowo-tanecznych,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • przygotowanie dzieci do czytania globalnego.