Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek: zajęcia poznawcze, kształtujące mowę; rytmika.
Wtorek: zajęcia plastyczne; gimnastyka korekcyjna; j. angielski.
Środa: zajęcia poznawcze, kształtujące mowę; rytmika.
Czwartek: zajęcia kształtujące umiejętności matematyczne; ćwiczenia gimnastyczne; j. angielski.
Piątek: zajęcia plastyczne; ćwiczenia gimnastyczne.

Listopad

Tematy kompleksowe:

 1. W ogrodzie warzywnym.
 2. Mały bohater w Polsce.
 3. Poznajemy życie mrówek.
 4. Przygody Mieci i IMPETA.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • kształtowanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie różnych zmysłów sensorycznych,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się nożyczkami,
 • ćwiczenie procesów myślowych poprzez uważne słuchanie i oglądanie prezentacji multimedialnej,
 • zapoznanie z legendą powstania Warszawy,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • przybliżanie wiadomości na temat polskich gór,
 • rozwijanie umiejętności społecznych – uwrażliwianie na drugą osobę,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie i współdziałania,
 • rozwijanie wiedzy na temat tego, jak wygląda mrówka i mrowisko,
 • kształtowanie postaw ekologicznych,
 • zapoznanie z podstawowymi pojęciami i zasadami postępowania z butelkami PET,
 • zainteresowanie dzieci tematyką segregacji śmieci,
 • rozwijanie umiejętności poprawnego segregowania śmieci,
 • zachęcanie do pomocy zwierzętom poprzez dbanie o środowisko naturalne.

Październik

Tematy kompleksowe:

 1. Książki dzieciństwa.
 2. Chce być uśmiechnięty.
 3. Superbohaterowie.
 4. Jesienny smok.
 5. Witamy w Europie.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie mowy i myślenia w oparciu o ilustracje,
 • ćwiczenie procesów myślowych poprzez uważne słuchanie,
 • ćwiczenie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie umiejętności zauważania emocji u innych osób,
 • zapoznanie dzieci z wyrażeniem „dobry uczynek”, zachęcanie do jego tworzenia,
 • rozwijanie umiejętności wyciągania właściwych wniosków: konsekwencją dobrego uczynku jest czyjeś zadowolenie,
 • zapoznanie z zawodem rolnika – z tym co robi, jakiego sprzętu używa,
 • rozwijanie u dzieci wiedzy na temat czynności wykonywanych na wsi podczas jesieni – wykopki ziemniaków, zbieranie jabłek, jeżdżenie ciągnikiem rolniczym,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie i współdziałania,
 • rozwijanie świadomości u dzieci roli drzewa w przyrodzie,
 • pobudzanie wyobraźni twórczej, kreatywności, fantazji, twórczego myślenia,
 • wyjaśnienie dzieciom znaczenia słowa: bohaterstwo,
 • rozwijanie umiejętności odróżniania rzeczywistości od fikcji,
 • rozwijanie umiejętności liczenia sylab i porównywania długości wyrazów,
 • utrwalanie znajomości określenia: krótki, dłuższy, najdłuższy,
 • zapoznanie z historią powstania Unii Europejskiej,
 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i europejskiej.

Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. W naszej grupie.
 2. W przedszkolu.
 3. Bawimy się razem.
 4. Jestem bezpieczny.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • tworzenie pozytywnej atmosfery w grupie,
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania w przedszkolu,
 • rozwijanie umiejętności podnoszenia ręki, gdy dziecko chce coś powiedzieć,
 • zachęcanie do współpracy i współdziałania,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się zwrotami grzecznościowymi: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam,
 • zapoznanie z zawodem policjanta – jego atrybutami, ubiorem,
 • kształtowanie wiedzy na temat zasad ruchu drogowego,
 • zapoznawanie z wyglądem i znaczeniem wybranych znaków drogowych,
 • zachęcanie dzieci do dbania o porządek wokół siebie,
 • wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie poznawania samego siebie i budowania poczucia własnej wartości,
 • rozwijanie umiejętności ruchowo-tanecznych,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • przygotowanie dzieci do czytania globalnego.