Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek: poznawcze, kształtujące mowę, wprowadzenie litery; rytmika; j. angielski.

Wtorek: zajęcia plastyczne; gimnastyka korekcyjna.

Środa: zajęcia poznawcze, kształtujące mowę; rytmika; j. angielski.

Czwartek: zajęcia kształtujące umiejętności matematyczne, ćwiczenia gimnastyczne.

Piątek: zajęcia plastyczne; ćwiczenia gimnastyczne.


Wrzesień

Tematy kompleksowe:

1. W przedszkolu.
2. Jestem bezpieczny.

Zamierzenia:

  • rozumienie konieczności przestrzegania obowiązujących zasad,
  • kształtowanie logicznego myślenia,
  • stosowanie zwrotów grzecznościowych,
  • wdrażanie do utrzymywania porządku,
  • poszerzanie wiedzy ogólnej,
  • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji, nazywanie swoich emocji,
  • rozwijanie świadomości w schemacie ciała, określanie kierunków,
  • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych,
  • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej,
  • poznanie zapisu graficznego głosek: o, a.