Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek: poznawcze, kształtujące mowę, wprowadzenie litery; rytmika; j. angielski.
Wtorek: zajęcia plastyczne; gimnastyka korekcyjna.
Środa: zajęcia poznawcze, kształtujące mowę; rytmika; j. angielski.
Czwartek: zajęcia kształtujące umiejętności matematyczne, ćwiczenia gimnastyczne.
Piątek: zajęcia plastyczne; ćwiczenia gimnastyczne.

Listopad

Tematy kompleksowe:

 1. Mój dom, moja ojczyzna.
 2. Jak spędzamy czas.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozumienie konieczności przestrzegania obowiązujących zasad,
 • doskonalenie czynności samoobsługowych,
 • poszerzanie wiedzy ogólnej,
 • rozwijanie postaw patriotycznych: utrwalanie znajomości symboli narodowych,
 • rozróżnianie świata fikcji od rzeczywistości,
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji, nazywanie swoich emocji,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych:
 • poznanie zapisu graficznego głosek: d, i, e oraz cyfr: 3, 4,
 • ćwiczenie analizy i syntezy głoskowej i sylabowej.

Październik

Tematy kompleksowe:

 1. Czyste powietrze wokół nas.
 2. Już jesień.
 3. Dary jesieni.
 4. Zabawy z tatą.
 5. Mama i ja.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozumienie konieczności przestrzegania obowiązujących zasad,
 • doskonalenie czynności samoobsługowych,
 • kształtowanie logicznego myślenia,
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych,
 • wdrażanie do utrzymywania porządku,
 • poszerzanie wiedzy ogólnej,
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji, nazywanie swoich emocji,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – porównywanie, przeliczanie, stosowanie liczebników porządkowych,
 • rozwijanie świadomości w schemacie ciała, określanie kierunków,
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych,
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej,
 • poznanie zapisu graficznego głosek: u, t, m, cyfr: 1 i 2,
 • rozwijanie wyobraźni, kreatywności.

Wrzesień

Tematy kompleksowe:

1. W przedszkolu.
2. Jestem bezpieczny.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozumienie konieczności przestrzegania obowiązujących zasad,
 • kształtowanie logicznego myślenia,
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych,
 • wdrażanie do utrzymywania porządku,
 • poszerzanie wiedzy ogólnej,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji, nazywanie swoich emocji,
 • rozwijanie świadomości w schemacie ciała, określanie kierunków,
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych,
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej,
 • poznanie zapisu graficznego głosek: o, a.