Mały bohater w Europie – A little hero in Europe

– nasze działania –


Szkolenie TIK

We wtorek 13 października 2020 r. odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej, dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy nauczyciela przedszkola. Szkolenie przygotowała i poprowadziła nauczycielka Małgorzata Bień.

Nauczycielki naszego przedszkola poznały różne programy i aplikacje oraz sposób ich działania i wykorzystania w pracy, m.in. podczas zajęć dydaktycznych z dziećmi, m.in. Canva, Youtube. Poznały sposoby tworzenia dokumentów, tj. kart pracy, prezentacji, pocztówek, plakatów, filmików edukacyjnych oraz gromadzenia ich na dysku Google celem udostępniania do wykorzystania przez innych nauczycieli.

Nauczycielki poznały też sposób szyfrowania dokumentów word.

Kolejnym punktem szkolenie było wykorzystanie ozobotów podczas zajęć dydaktycznych z dziećmi w przedszkolu.