ŻYWIENIE

Dzienna stawka za żywienie wynosi 8,50 zł. Wpłat należy dokonywać do 10. dnia każdego miesiąca:

  • w formie gotówkowej u kierownika gospodarczego w przedszkolu
  • w formie gotówkowej w kasie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty (ul. Postępu 13)
  • przelewem na konto bankowe: 14 1030 1508 0000 0005 5054 7082

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie są pobierane.

Nieobecność i przewidywany czas jej trwania należy zgłosić telefonicznie do godziny 8:30.

RADA RODZICÓW

Środki funduszu Rady Rodziców gromadzone są na osobnym rachunku bankowym założonym w Banku Pocztowym. Składka jest dobrowolna.

Numer rachunku bankowego (rachunek bieżący), na który można dokonywać wpłat tytułem składek na budżet Rady Rodziców to:

91 1320 1104 7850 0389 2000 0001

Prosimy o dokonywanie wpłat według następującego schematu:

Posiadacz rachunku/odbiorca:

Rada Rodziców Przedszkola nr 148 w Warszawie

ul. Kazimierzowska 45, 02-572 Warszawa

Tytuł wpłaty:

imię, nazwisko dziecka, grupa, składka za miesiąc …………