ŻYWIENIE

Dzienna stawka za żywienie wynosi 8,50 zł. Wpłat należy dokonywać do 10. dnia każdego miesiąca:

  • w formie gotówkowej u kierownika gospodarczego w przedszkolu,
  • przelewem na konto bankowe: 14 1030 1508 0000 0005 5054 7082

W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie są pobierane.

Nieobecność i przewidywany czas jej trwania należy zgłosić poprzez wysłanie SMS-a na numer:

723 245 922

do godz. 8.30.

W wiadomości SMS prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka, grupy oraz daty nieobecności.

W przypadku braku zgłoszenia poprzez SMS i nieobecności dziecka/dzieci bądź zgłoszenie nieobecności po godzinie 8.30 będzie naliczona opłata za żywienie w danym dniu.

RADA RODZICÓW

Środki funduszu Rady Rodziców gromadzone są na osobnym rachunku bankowym założonym w Banku Pocztowym. Składka jest dobrowolna.

Numer rachunku bankowego (rachunek bieżący), na który można dokonywać wpłat tytułem składek na budżet Rady Rodziców to:

91 1320 1104 7850 0389 2000 0001

Prosimy o dokonywanie wpłat według następującego schematu:

Posiadacz rachunku/odbiorca:

Rada Rodziców Przedszkola nr 148 w Warszawie

ul. Kazimierzowska 45, 02-572 Warszawa

Tytuł wpłaty:

imię, nazwisko dziecka, grupa, składka za miesiąc …………