Przedszkole nr 148
ul. Kazimierzowska 45
02-572 Warszawa

NIP: 521 15 55 720
REGON: 010056330

tel.: 723 850 188
tel. do kontaktu z rodzicami: 723 245 922

e-mail: p148@edu.um.warszawa.pl

Dyrektor: mgr Agnieszka Wojas

e-mail: awojas@edu.um.warszawa.pl

Kierownik gospodarczy: mgr Magdalena Strasz

e-mail: kierownik_gospodarczy@przedszkole148.waw.pl

Sekretarka: Edyta Pieniek

e-mail: sekretariat@przedszkole148.waw.pl

Inspektor Ochrony Danych: Paweł Rowiński

e-mail: prowinski.iod@dbfomokotow.pl

tel.: 723 243 679