Przedszkole nr 148
ul. Kazimierzowska 45
02-572 Warszawa

NIP: 521 15 55 720
REGON: 010056330

tel. (22) 849 21 91
kom. 723 245 922

e-mail:

p148@edu.um.warszawa.pl

Dyrektor: mgr Agnieszka Wojas

e-mail: awojas@edu.um.warszawa.pl

Kierownik gospodarczy: mgr Magdalena Strasz

e-mail: kierownik_p148waw@wp.pl

Sekretarka: Edyta Pieniek

e-mail: przedszkole148waw@wp.pl

Inspektor Ochrony Danych: Paweł ROWIŃSKI

e-mail: prowinski.iod@dbfomokotow.pl

tel. 723 243 679