Placówka nasza powstała 1 września 1992 r. Osobą prowadząca Przedszkole jest dyrektor mgr Agnieszka Wojas.

Przedszkole zatrudnia doświadczonych i twórczych pedagogów, którzy tworzą doskonały program wychowawczo – edukacyjny dla dzieci. Kadra pedagogiczna posiada wymagane kwalifikacje, a jednocześnie dba o własne doskonalenie zawodowe i pedagogiczne korzystając z kursów i warsztatów, co przekłada się na jakość pracy z dziećmi.

Przedszkole jest placówką 4-oddziałową, w której funkcjonują cztery grupy przedszkolne z podziałem na wiek dzieci:

  • grupa I – 3-latki
  • grupa II – 4-latki
  • grupa III – 4-5-latki
  • grupa IV – 5-6-latki

W każdej grupie pracują dwie nauczycielki oraz pani woźna. Dodatkowo w grupie dzieci 3-letnich zatrudniona jest pomoc nauczyciela.

W Przedszkolu zatrudnieni są specjaliści: logopeda, psycholog, dzięki czemu dzieci z różnymi zaburzeniami są pod stałą, fachową opieką.