ROZKŁAD MATERIAŁU DLA DZIECI 6-LETNICH

Opracowany na podstawie:

  • Super Simple Songs - internetowy portal edukacyjny dla dzieci
  • Memo i przedszkolaki Wyd. PWN
  • Angielski z Emmą Grupa Wydawnicza Akord - Śpiewające Brzdące

Cele:

  • rozwijanie sprawności mówienia, słuchania, zabawy ze słowami,
  • wdrażanie do wspólnej zabawy i integracja dzieci,
  • stymulowanie komunikacji niewerbalnej i werbalnej,
  • uwrażliwianie na język obcy i ojczysty, rozwijanie inteligencji językowej,
  • wystawienie dzieci na kontakt z językiem obcym,
  • stymulowanie inteligentnego zgadywania sensu wypowiedzi w języku obcym, pokonanie niepewności i poradzenie sobie z „obcością", przedstawienia w języku obcym.

 

GRUDZIEŃ

CHRISTMAS TIME
NR
TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
1 What do you want for Christmas? crayons, board game,

doll, kite, teddy bear, toy

soldier, figure actions, pony

letter to Santa,

What do you want for

Christms?

On the first day of Christmas
My true love gave to me
A partridge in a pear tree

On the second day of Christmas
My true love gave to me
Two turtle doves
And a partridge in a pear tree

On the third day of Christmas
My true love gave to me
Three French hens
Two turtle doves
And a partridge in a pear tree etc.

Santa, Santa, where are You?
We are waiting just for You.
Not for cars and not for dolls,
Give us Santa all Your love!

I’m a little snowman short and fat,
Here is my scarf and here is my hat.
When I see the snowfall,
Hear me shout
“All you children please come out!”

It's Christmas Eve. Where is Santa?
Santa, Santa, where are you?
Santa, Santa, where are you?
Are you under the tree?
Are you in your sleigh?
Are you on the rooftop?
Santa, where are you?
Look. Look. Over there.
Look. Look. Over where?
Look. Look. Over there!
Santa, is that you?
No, it's Daddy.
Santa, Santa, where are you?
Santa, Santa, where are you? etc.

 

www.youtube.com/watch?v=3PcmHSPVlKY

www.youtube.com/watch?v=QYyhDvuq8_Y

www.youtube.com/watch?v=s2rgaLmyiFU

 

 

 

2
Christmas carols sleigh, chimney, bell, carols

Christmas Eve

3 Christmas in Great Britain Zapoznanie ze zwyczajami i tradycją obchodzenia Świat Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii
 4 One more time! Powtórzenie piosenek i wierszyków

 

LISTOPAD

FOOD
NR
TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
1 I like fruits pineapple, plum, coconut, berry, tangerine, pears, cherry,
I like...
I eat...
I eat fruit
Every single day!
I eat fruit
Every single day!
Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays, Saturdays, Sundays!
Mondays I eat apples.
Tuesdays I eat pears.
Wednesdays I eat cherries.
Thursdays I don't care!
I eat fruit
Every single day! I eat fruit
Every single day! Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays, Saturdays, Sundays! etc.

Carrot! Cabbage! Broccoli!
One, two, three!
Let’s chop some carrots
Let’s chop some cabbage
Let’s chop some broccoli
Some vegetables for you and me Carrot! Cabbage! Broc-co-li! Carrot! Cabbage! Broc-co-li!
Some vegetables for you and me...etc.

Apple, orange, pineapple Pineapple, pineapple
Apple, orange, pineapple Pineapple, pineapple
Lemon, durian and banana
Happy, happy, happy fruits!
Happy fruits! Happy fruits!
Happy, happy, happy fruits! Happy fruits! Happy fruits! etc.

 

http://youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE

http://youtube.com/watcwatch?v=RE5tvaveVak

2
I like vegetables broccoli, cabbage, carrot, potato, spinach, celery, garlic, onion
3 What's for breakfast? breakfast, dinner
cornflakes, eggs, milk, sandwiches, soup, pasta, pancakes
 4 Utrwalenie piosenek z całego miesiąca 🙂

 

PAŹDZIERNIK

AUTUMN
NR
TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
1 Colours What colour is this?
light, dark, spotty, stripy,
black, white, blue, orange, purple, pink etc.
Look at...
Point to the...
Pick up the....
Hello, hello children.
Are you ready to play?
Hello, hello children.
Let’s learn English today.
Hello, hello teacher.
We are ready to play.
Hello, hello teacher.
We speak English – HOORAY

Autumn leaves are falling down,
Red and yellow, orange and brown
Turning, turning round and round
Down, down, down.

Trick or treat? Trick or treat?
Give me something sweet to eat.
Cookies, chocolate, jelly beans.
Happy Happy Halloween. etc.

Rain, rain, rain, rain,
It is raining, it is raining,
Rain, rain, rain, rain,
It is raining, it is raining,
What can we do?
(We can jump, jump, jump in the rain, rain, rain,
Then we jump, jump, jump in the rain again)

www.youtube.pl/watch?v=cm1qvX1ygOo

www.youtube.plwatch?v=kt319a0GkCc

www.youtube.pl/watch?v=4jxcWlq3CBg

www.youtube.plwatch?v=rD6FRDd9Hew&t=1s

www.youtube.plwatch?v=-jBfb33_KHU&t=1s

2 Autumn clothes jacket
umbrella
rain boots
trousers
hat
put on your....
take of your....
3
Autumn weather fall down
again please
How's the weather?
It's windy...cloudy.... sunny...
....cold....misty...rainy.....
4 Halloween pumpkin
ghost
monster
witch
pirate
candy
Who are you?
Im a.....
 5 Utrwalenie piosenek z całego miesiąca 🙂

 

WRZESIEŃ

Hello!
NR
TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
1 Hello everybody! Hello! Goodbye!

Make a circle

Jump up

Make a move

Sit down

How are you?

Let's sing

Hello, hello how are you?

Hello, hello make a move.

Hello, hello jump up!

Hello, hello have fun!

 

See you later, aligator

Bye. bye butterfly

 

 

Get ready to clap your hands!

Clap, clap, clap your hands

clap your hands together

Clap, clap, clap your hands

clap your hands together

Now, let's pat our knees.

Pat, pat, pat your knees pat your knees together etc.

 

Hello hello. Nice to meet you!

Hello hello. Nice to meet you!

Hello hello. Nice to meet you!

Everybody shake!

 

www.youtube.com/watch?v=C3c8fzbsfOE

www.youtube.com//watch?v=eBVqcTEC3zQ

www.youtube.com//watch?v=ALcL3MuU4xQ

 

2 Body parts Clap your hands

Stand up

pat your back

head, nose, leg, finger, chin, foot, arm, leg, back, eyes,

3
My firends What's your name?

My name is....

This is....

what is thi?

Nice to meet you

4 In my kindergarden one, two, three, fou, five, six, seven, eight, nine, ten

Stamp your feet

shake

 5 Utrwalenie piosenek z całego miesiąca 🙂