GRUDZIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Mikołaj Święty niesie nam prezenty.
 2. Idzie zima.
 3. Zbliżają się święta.
 4. Tradycje świąteczne i noworoczne.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • rozwijanie umiejętności zgodnej zabawy w grupie,
 • ćwiczenie umiejętności klasyfikacji ze względu na jedną i więcej cech,
 • rozwijanie umiejętności poprawnego wysławiania się,
 • ćwiczenie umiejętności manualnych poprzez stosowanie różnych technik plastyczno-technicznych,
 • poszerzanie wiedzy na temat tradycji świątecznych, mikołajek, Nowego Roku,
 • ćwiczenie umiejętności przeliczania w zakresie do 10,
 • nabywanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych,
 • kształtowanie empatii,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, recytatorskich,
 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się podczas uroczystości,
 • poszerzanie wiedzy na temat zimy,
 • doskonalenie umiejętności samoobsługi.

LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

 1. Kto ty jesteś? Polak mały.
 2. Dzieckiem być.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozbudzanie tożsamości narodowej,
 • rozpoznawanie flagi i godła Polski,
 • poszerzanie słownictwa; zwrócenie uwagi na poprawne budowanie zdań,
 • rozpoznawanie podstawowych emocji,
 • przeliczanie w zakresie trzech i więcej,
 • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych,
 • kształtowanie umiejętności szanowania emocji innych osób,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze złością w sposób akceptowalny społecznie,
 • utrwalanie rozpoznawania kolorów i nazywania ich,
 • rozpoznawanie figur geometrycznych: koło i kwadrat,
 • rozwijanie umiejętności manualnych,
 • rozwijanie kreatywności oraz umiejętności plastyczno-technicznych,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania części ciała,
 • kształtowanie umiejętności poprawnego zachowania podczas uroczystości przedszkolnych,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji ze względu na jedną cechę,
 • rozwój umiejętności wokalnych, umuzykalnianie dzieci,
 • poszerzanie informacji na temat świata zwierząt leśnych i domowych.

PAŹDZIERNIK

Tematy kompleksowe:

 1. Jesień wokół nas.
 2. Dary jesieni.
 3. Barwy jesieni.
 4. Zabawy jesienne.
 5. W czasie deszczu dzieci się nie nudzą!

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • ćwiczenie samodzielności w zakresie samoobsługi,
 • rozwijanie umiejętności adaptacyjnych,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad panujących w grupie,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią,
 • poszerzanie wiedzy z zakresu przyrody,
 • kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie do 10,
 • ćwiczenie umiejętności orientacji przestrzennej,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacjach trudnych dla dziecka,
 • kultywowanie czasu spędzanego z rodziną,
 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się podczas przestawień, koncertów,
 • rozwijanie motoryki małej oraz sprawności fizycznej,
 • rozwijanie poczucia rytmu.

WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Pierwszy raz w przedszkolu.
 2. Jestem przedszkolakiem.
 3. Mróweczki to my.
 4. Gramy w zielone.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • integracja grupy, poznanie imion kolegów, tworzenie przyjaznej atmosfery w grupie,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad panujących w grupie,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali oraz ogrodzie przedszkolnym,
 • kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacjach trudnych,
 • utrwalanie rozpoznawania kolorów.