GRUDZIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Mikołaju, czekamy!
 2. Stroimy choinkę.
 3. Czy to już zima?
 4. Zabawa w teatr.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • wdrażanie do współpracy w grupie i pracy zespołowej,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą,
 • poszerzanie wiadomości z zakresu przyrody,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej,
 • wyrażanie emocji za pomocą różnych środków wyrazu,
 • wdrażanie do uważnego słuchania i przestrzegania reguł gry,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej,
 • rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia,
 • utrwalanie pojęć dotyczących stosunków przestrzennych,
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania i definiowania,
 • doskonalenie umiejętności skupiania uwagi,
 • wzbogacanie wiedzy na temat zwyczajów bożonarodzeniowych,
 • rozwijanie ekspresji twórczej,
 • poznawanie nowych technik plastycznych,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • zajęcia otwarte dla rodziców.

LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

 1. W zdrowym ciele zdrowy duch.
 2. Kap, kap, kap.
 3. Jakie to ciekawe!
 4. Jaki jestem?

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • zapoznanie z matą edukacyjną,
 • doskonalenie umiejętności skupiania uwagi,
 • ćwiczenia pamięci oraz koordynacji wzrokowo - ruchowej,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat,
 • dostrzeganie swojej niepowtarzalności,
 • poznawanie swoich mocnych i słabych stron,
 • zachęcenie do zdrowego odżywiania.

PAŹDZIERNIK

Tematy kompleksowe:

 1. Pani Jesień.
 2. Droga do przedszkola.
 3. Moja rodzina i ja.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • wdrażanie do współpracy w grupie,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią,
 • poszerzanie wiadomości z zakresu przyrody,
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po ulicy,
 • poznanie niektórych znaków drogowych oraz przypomnienie zasad sygnalizacji świetlnej,
 • kształtowanie świadomości siebie i swojej rodziny,
 • wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na różne tematy,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • doskonalenie umiejętności liczenia i klasyfikowania przedmiotów,
 • kształtowanie orientacji przestrzennej i w schemacie własnego ciała,
 • rozwijanie sprawności manualnych oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • wdrażanie do samodzielności i dbałości o porządek,
 • przypominanie zasad regulujących współżycie w grupie oraz zasad bezpiecznej zabawy w ogródku przedszkolnym,
 • doskonalenie umiejętności skupiania uwagi.

WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Witaj przedszkole!
 2. Dzień w przedszkolu.
 3. Znam zwierzęta.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie,
 • doskonalenie czynności samoobsługowych,
 • zapoznanie z wyglądem sali oraz funkcjonowaniem przedszkola,
 • współtworzenie oraz przestrzeganie umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • doskonalenie umiejętności skupiania uwagi,
 • wdrażanie do wspólnej zabawy,
 • wdrażanie do szanowania emocji innych,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami (wiejskie, morskie, egzotyczne),
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.