GRUDZIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Hu, hu ha! Zima... nie jest zła?
 2. Idą Święta, czas pomyśleć o prezentach.
 3. To, co Tygrysy lubią najbardziej 😉

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • przygotowanie do nauki pisania i czytania,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • ćwiczenia umiejętności recytatorskich i wokalnych,
 • przygotowania do występu na uroczystość choinkową,
 • kultywowanie tradycji obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia,
 • zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach i grach,
 • ćwiczenia samodzielności,
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej i muzycznej.

LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

 1. W zdrowym ciele zdrowy duch.
 2. Ciekawe zawody.
 3. Matematyka – królowa nauk.
 4. W deszczowe dni nie straszna nam nuda.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno - zdrowotnych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zachęcanie do spożywania warzyw i owoców,
 • zapoznanie dzieci ze sposobem uprawy wybranych owoców i warzyw,
 • uświadomienie konieczności spożywania owoców i warzyw, jako źródła witamin i zdrowia,
 • zapoznanie z wybranymi zawodami,
 • kształtowanie u dzieci postawy pracy i motywacji do działania,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania zbiorów oraz klasyfikowania przedmiotów,
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo - ruchowej,
 • kształtowanie sprawności fizycznej,
 • wdrażanie do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu,
 • rozwijanie wrażliwości na krzywdę innych z jednoczesnym aktywizowaniem do niesienia pomocy w konkretnych sytuacjach.

PAŹDZIERNIK

Tematy kompleksowe:

 1. Wyraźni na drodze.
 2. Eureka – eksperymentujemy.
 3. Idzie jesień.
 4. Halloween – let's play together.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • integracja grupy,
 • wdrażanie do wspólnej zabawy,
 • zapoznanie dzieci z wiedzą na temat podstawowych zasad poruszania się w ruchu drogowym,
 • praktyczna nauka pożądanych zachowań związanych z poruszaniem się chodnikami i wzdłuż jezdni, przechodzeniem przez ulicę w miejscach oznakowanych,
 • zapoznanie ze sposobem prawidłowego korzystania z elementów odblaskowych w celu poprawy widoczności na drodze,
 • zapoznanie z podstawowymi znakami drogowymi,
 • wskazanie prawidłowych i negatywnych zachowań się w ruchu drogowym,
 • rozbudzanie zainteresowań nauką,
 • wykonywanie ciekawych doświadczeń oraz omawianie ich,
 • zachęcanie dzieci do próby przewidywania efektów wykonywanej czynności,
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami praw fizyki,
 • kształtowanie umiejętności opisywania ilustracji,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania oraz klasyfikowania przedmiotów,
 • ćwiczenia koncentracji uwagi,
 • nauka piosenek i wierszyków o tematyce jesiennej,
 • ekspozycja na język angielski,
 • zapoznanie z tradycją obchodzenia Halloween w innych krajach,
 • wzbogacanie języka dzieci, poszerzanie słownictwa.

WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Witaj przedszkole.
 2. Tygrysy to my!
 3. Świat oceanów.
 4. Niezwykła przyroda.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • integracja grupy,
 • ustalenie oraz utrwalenie zasad obowiązujących w przedszkolu oraz w grupie przedszkolnej,
 • podpisanie kodeksu przedszkolaka,
 • zapoznanie z salą oraz kącikami aktywności,
 • wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa w przedszkolu oraz poza nim,
 • zachęcanie do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu,
 • kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,
 • doskonalenie umiejętności reagowania na sygnał,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt,
 • słuchanie ciekawostek o świecie oceanów,
 • zapoznanie z niezwykłymi roślinami oraz zwierzętami świata,
 • ekspozycja na język angielski przez zabawę i piosenki,
 • doskonalenie umiejętności przedstawiania się pełnym imieniem i nazwiskiem,
 • kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się oraz opisywania przedmiotów, sytuacji,
 • ćwiczenia koncentracji uwagi oraz percepcji wzrokowo – ruchowej.