Rozkład dnia w grupie I i II

GODZINA AKTYWNOŚĆ DZIECI
7:00 – 8:20 Przyprowadzanie dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi, zabawy ruchowe
8:20 – 8:30 Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania
8:30 – 9:00 Śniadanie i czynności higieniczne po śniadaniu
9:00 – 10:00 Zajęcia edukacyjne - realizacja podstawy programowej oraz programów wychowania przedszkolnego
10:00 – 10:15 Czynności higieniczne i drugie śniadanie
10:15 – 10:30 Czynności higieniczne i przygotowanie do wyjścia do ogrodu, na spacery i wycieczki
10:30 – 11:45 Zajęcia i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki;
w przypadku brzydkiej pogody - zabawy swobodne w sali zgodnie z zainteresowaniem dzieci
11:45 – 12:00 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu
12:00 – 12:45 Obiad i czynności higieniczne po obiedzie
12:45 – 14:15 Odpoczynek poobiedni – leżakowanie; słuchanie muzyki, bajek
14:15 – 14:30 Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku
14:30 – 15:00 Podwieczorek i czynności higieniczne po podwieczorku
15:00 – 17:00 Słuchanie bajek, zabawy zorganizowane i dowolne zgodne z zainteresowaniem dzieci, praca indywidualna; zabawy w ogrodzie przedszkolnym; rozchodzenie się dzieci


Rozkład dnia w grupie III i IV

GODZINA AKTYWNOŚĆ DZIECI
7:00 – 8:20 Przyprowadzanie dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi, zabawy ruchowe
8:20 – 8:30 Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania
8:30 – 9:00 Śniadanie i czynności higieniczne po śniadaniu
9:00 – 10:00 Zajęcia edukacyjne - realizacja podstawy programowej oraz programów wychowania przedszkolnego
10:00 – 10:15 Czynności higieniczne i drugie śniadanie
10:15 – 10:30 Czynności higieniczne i przygotowanie do wyjścia do ogrodu, na spacery i wycieczki
10:30 – 11:45 Zajęcia i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki;
w przypadku brzydkiej pogody - zabawy swobodne w sali zgodnie z zainteresowaniem dzieci
11:45 – 12:00 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu
12:00 – 12:45 Obiad i czynności higieniczne po obiedzie
12:45 – 14:15 Odpoczynek poobiedni: słuchanie muzyki, bajek; zajęcia dodatkowe, praca indywidualna; zabawa w ogrodzie przedszkolnym
14:15 – 14:30 Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku
14:30 – 15:00 Podwieczorek i czynności higieniczne po podwieczorku
15:00 – 17:00 Słuchanie bajek, zabawy zorganizowane i dowolne zgodne z zainteresowaniem dzieci, praca indywidualna; zabawy w ogrodzie przedszkolnym; rozchodzenie się dzieci
[/responsivevoice]