Dyżur wakacyjny 2023

Zgodnie z przepisami przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola - na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

W miesiącach lipcu i sierpniu 2023 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych organizować będą dyżur wakacyjny przez 3 tygodnie. Na pozostałe 6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola. Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się w kwietniu br. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów.

W okresie wakacji nasze przedszkole będzie pełnić dyżur wakacyjny w I turnusie, tj. w okresie 03 - 21 lipca 2023 r.

Potwierdzenie woli zapisu na dyżur wakacyjny

Informujemy, że w terminie 10 - 24 maja br. rodzice dzieci, zakwalifikowanych potwierdzają wolę zapisu na dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu. Potwierdzeniem woli jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru w wysokości 240 zł.

Podaną kwotę należy wpłacić na konto bankowe:

14 1030 1508 0000 0005 5054 7082

W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko dziecka - dyżur wakacyjny.

Brak wpłaty w w/w terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym.

Rekrutacja na dyżur wakacyjny

Informujemy, że rekrutacja na dyżur wakacyjny 2023 rozpoczyna się 4 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00 i trwa do 20 kwietnia 2023 r. do godz. 20:00. Wnioski należy składać w systemie rekrutacyjnym na stronie:

Szczegółowe informacje, dotyczące rekrutacji znajdą Państwo na stronie:

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na nadal trwający remont przedszkola w lokalizacji przy ul. Kazimierzowskiej 45 dyżur wakacyjny naszej placówki najprawdopodobniej odbędzie się w lokalizacji zastępczej przy ul. Abramowskiego 4. O ewentualnej zmianie lokalizacji poinformujemy na stronie internetowej.