Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Przedszkola Nr 148
serdecznie zaprasza wszystkie nasze przedszkolaki wraz z rodzicami
do udziału w rodzinnym konkursie świątecznym pt.

Cele konkursu:
 • przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych,
 • rozwijanie świadomości i wrażliwości ekologicznej,
 • propagowanie wykorzystywania surowców wtórnych,
 • rozwijanie zdolności twórczych i wrażliwości artystycznej,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie w twórczy sposób czasu.
Przedmiot konkursu:

Choinka w formie przestrzennej, wykonana z surowców wtórnych.

Warunki konkursu:
 • Prace należy składać u nauczycieli w grupach.
 • W konkursie wezmą udział prace w formie przestrzennej wykonane dowolną techniką, koniecznie zrealizowane z surowców wtórnych.
 • Praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą imię i nazwisko dziecka, nr grupy oraz współtwórcę (np. Jan Kowalski gr II z mamą).
 • Wszystkie prace zostaną przekazane na świąteczny kiermasz, organizowany przez Radę Rodziców Przedszkola nr 148.
 • Dochód ze sprzedaży EKOchoinek zostanie przeznaczony na fundusz Rady Rodziców naszego Przedszkola.
Terminy konkursu:
 • EKOchoinki należy dostarczyć do przedszkola do 10 grudnia 2018 r. do nauczycielek w grupach.
 • Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 17 grudnia 2018 r.
Ocena i nagrody:
 • Prace będzie oceniać komisja powołana przez organizatora.
 • EKOchoinki będą oceniane według następujących kryteriów:
  • inwencja twórcza i pomysłowość
  • wykorzystanie surowców wtórnych
  • ogólne wrażenia artystyczne
 • Autorzy wszystkich prac otrzymają dyplomy.
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!