ROZKŁAD MATERIAŁU DLA DZIECI 3-LETNICH

Opracowany na podstawie:

  • Super Simple Songs - internetowy portal edukacyjny dla dzieci
  • Memo i przedszkolaki Wyd. PWN
  • Angielski z Emmą Grupa Wydawnicza Akord - Śpiewające Brzdące

Cele:

  • rozwijanie sprawności mówienia, słuchania, zabawy ze słowami,
  • wdrażanie do wspólnej zabawy i integracja dzieci,
  • stymulowanie komunikacji niewerbalnej i werbalnej,
  • uwrażliwianie na język obcy i ojczysty, rozwijanie inteligencji językowej,
  • wystawienie dzieci na kontakt z językiem obcym,
  • stymulowanie inteligentnego zgadywania sensu wypowiedzi w języku obcym, pokonanie niepewności i poradzenie sobie z „obcością", przedstawienia w języku obcym.

 

CZERWIEC

SUMMER IS COMING!
NR
TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
1 The more we get together Do you like...?

Yes, I do.

No, I don't

.

 

The more we get together,
together, together.
The more we get together
the happier we'll be.
Cause your friends
are my friends.
And my friends
are your friends.
The more we get together
the happier we'll be.
I’m your friend.
You’re my friend.
He’s my friend.
She’s my friend. etc.

www.youtube.com/watch?v=SpzLA-w1I8s

 

The wheels on the bus go round and round.
Round and round. Round and round.
The wheels on the bus go round and round.
Round and round.
The door on the bus goes open and shut.
Open and shut. Open and shut.
The door on the bus goes open and shut.
Open and shut.
The wipers on the bus go swish swish swish.
Swish swish swish. Swish swish swish. etc.

www.youtube.com/watch?v=GzrjwOQpAl0

 

Repeat after me.
Arms up.
Wrists together.
The jellyfish, the jellyfish, the jellyfish, the jellyfish.
Arms up.
Wrists together.
Elbows together.
The jellyfish, the jellyfish, the jellyfish, the jellyfish.
Arms up.
Wrists together.
Elbows together.
Knees together.
The jellyfish, the jellyfish, the jellyfish, the jellyfish.
Arms up.
Wrists together.
Elbows together.
Knees together.
Feet together.
The jellyfish, the jellyfish, the jellyfish, the jellyfish.
Arms up.
Wrists together.
Elbows together.
Knees together.
Feet together.
Head back.
The jellyfish, the jellyfish, the jellyfish, the jellyfish.

2 On the bus Can you...?

Ye, I can.

No, I can't

 3  Summer is coming give me...

pick up...

 

 

 4  One more time! Powtórzenie piosenek z całego miesiąca

 

MAJ

On my bike
NR
TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
1 What I like, what I can? riding, driving, rowing,

flying, hopping

 

.

 

Driving in my car.
Vroom vroom vroom x2
Driving very fast.
Vroom vroom vroom.
Driving very slow.
Vroom vroom vroom.
I like driving. Driving in my car.
Riding on my bike.
Pedal pedal pedal x2
Riding very fast
Pedal pedal pedal.
Riding very slow
Pedal pedal pedal.
I like riding, Riding on my bike ... etc.

www.youtube.com/watch?v=BdrZWu2dZ4c

I can hear with my ears.
I can see with my eyes.
I can taste with my mouth.
I can smell with my nose.
I can touch with my hands.
Yes, I can.
And I can feel with my heart.
Hear with my ears.
See with my eyes.
Taste with my mouth.
Smell with my nose.
Touch with my hands.
And feel with my heart.
The most important part... etc.

www.youtube.com/watch?v=3ahpruY9eYM

Five little bunnies jumping on the bed
One fell off and bumped his head
Mama called the doctor
And the doctor said
No more bunnies jumping on the bed... etc.

2 On my bike bike, boat, car, plane, train
3 My Mother eyes, ears, nose, hands, heart, mouth
4  One more time! Powtórzenie materiału z całego miesiąca

 

KWIECIEŃ

HAPPY EASTER! 
NR
TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
1 What I like, what I can eyes, ears, mouth, nose, hands, heart I can hear with my ears.
I can see with my eyes.
I can taste with my mouth.
I can smell with my nose.
I can touch with my hands.
Yes, I can.
And I can feel with my heart.
Hear with my ears.
See with my eyes.
Taste with my mouth.
Smell with my nose.
Touch with my hands.
And feel with my heart.
The most important part... etc.

www.youtube.com/watch?v=3ahpruY9eYM

Easter basket, Easter basket
what’s inside?
Easter basket, Easter basket,
Let’s find out!
This is the way the bunny hops,
Hop hop hop, Hop, hop, hop
This is the way the bunny hops
On Easter day!
This is the way he wiggles his nose,
Wiggle. wiggle, wiggle, Wiggle, wiggle, wiggle
This is the way the bunny wiggles his nose
On Easter day! ... etc.
2 Easter basket bunny, basket, chick, lamb,

easter eggs,

3 Easter in Great Britain Zapoznanie ze zwyczajami
wielkanocnymi w
Wielkiej Brytanii
4  One more time! Powtórzenie materiału z całego miesiąca

 

MARZEC

IT'S SPRING
NR
TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
1 It is spring butterfly, bees, birds, frogs

 

 

Fly, fly, fly.
Ladybugs fly.
Fly over here. Fly over there.
They fly up high and they fly down low.
Around and around and around they go.
They fly fast, and they fly-fly slow.
Oh, ladybugs fly.

http://www.you.tube.co/watch?v=JwaqRYTirkI

Spring clothes cap, coat, shirt,

dress, umbrella,

 

Let's go to the park swing, climb, run,
It's warm outside  

Utrwalenie słownictwa z całego miesiąca

 

LUTY

Let's have some fun!
NR
TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
1 Fairy tales princess, knight,

 

I’m hungry. Me, too.
Let’s make a pizza!
OK. I love pizza. It’s delicious.

Let’s make a pizza, you and me.
I love pizza, it’s yummy.
Let’s make a pizza, you and me.
I love pizza, it’s yummy.

Tomatoes.
Salami.
Mushrooms.
Cheese.
Oh, yeah!
Let’s make a pizza, you and me.
I love pizza, it’s yummy.

Let’s make a pizza, you and me.
I love pizza, it’s yummy.
Put on the tomatoes.
Put on the salami.
Put on the mushrooms.
And the cheese.
I love cheese.
Let’s eat!
Let’s make a pizza, you and me.
I love pizza, it’s yummy.
Let’s make a pizza, you and me.
I love pizza, it’s yummy.

 The Universe  moon, sun, star,
English is fun See you later, alligator,

Take care, polar bear,

See you soon, racoon,

Bye, bye, butterfly.

One more time! Utrwalenie słownictwa z całego miesiąca

 

STYCZEŃ

MY FAMILY
NR
TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
1 FAMILY PORTRAIT mother, father, sister, brother,

 

Hello! Let me introduce my family.
It’s me. me
He is my father.
She is my mother.
father father
mother mother
They are my parents.
parents parents
He is my brother.
She is my sister.
brother brother
sister sister

etc.

www.yotube.com/watc?v=LFrKYjrIDs8&t=26s

youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ&t=44s

 

Stand up,
one, two, three,
Turn around,
one, two, three,
Clap your hands,
one, two, three,
Say hello to mummy,
Shake hands with daddy,
Hug sister,
Wave to brother,
Make a circle,
Sit down,
one, two, three,
Sleep,
one, two, three.

My mum, my dad,
My sister and me,
We are a happy family!!
My mum, my dad,
My brother and me,
We are a happy family!!

2
ABOUT MY FAMILY Who is missing?

 

3 GRANDPARENTS grandfahter, grandmother

 

 4 One more time! Powtórzenie piosenek i wierszyków

 

GRUDZIEŃ

CHRISTMAS TIME
NR
TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
1 What do you want for Christmas? doll, kite, teddy bear,

 

I’m a little snowman short and fat,
Here is my scarf and here is my hat.
When I see the snowfall,
Hear me shout
“All you children please come out!”

 

Hello reindeer,
Hello snowman,
Hello Santa!
Happy hollidays!

 

Snowflake, snowflake,
little snowflake, little snowflake
falling from the sky... etc.

 

www.youtube.comwatch?v=tbbKjDjMDok

www.youtube.comwatch?v=ZUi1YJVChpg

 

 

 

2
Christmas carols Santa, snowman, reindeer

 

3 Christmas is here bell, presents, snowflake
 4 One more time! Powtórzenie piosenek i wierszyków

 

LISTOPAD

FOOD
NR
TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
1 I like fruits apple, orange, lemon, banana, Carrot! Cabbage! Broccoli!
One, two, three!
Let’s chop some carrots
Let’s chop some cabbage
Let’s chop some broccoli
Some vegetables for you and me Carrot! Cabbage! Broc-co-li! Carrot! Cabbage! Broc-co-li!
Some vegetables for you and me...etc.

Apple, orange, pineapple Pineapple, pineapple
Apple, orange, pineapple Pineapple, pineapple
Lemon, durian and banana
Happy, happy, happy fruits!
Happy fruits! Happy fruits!
Happy, happy, happy fruits! Happy fruits! Happy fruits! etc.

Apples, apples
I like apples
Bananas, banans
I like bananas
Cause they yummy yummy yummy
to my tummy, tummy, tummy
yummy, yummy, yummy to my tummy tummy tummy, all right! etc.

Are you hungry?
Yes, I am.
Are you hungry?
Yes, I am.
Mmm...a banana! Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum!
Are you hungry?
Yes, I am. Are you hungry? Y
es, I am. Mmm...an apple! Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum! etc.

 

http://youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0

http://youtube.com/watcwatch?v=RE5tvaveVak

http://youtube.com/watc?v=ykTR0uFGwE0

2
I like vegetables broccoli, carrot,
3 What's for breakfast? cornflakes, pancakes
 4 Utrwalenie piosenek z całego miesiąca 🙂

 

PAŹDZIERNIK

AUTUMN
NR
TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
1 Colours red, yellow, blue, pink, black Hello, hello children.
Are you ready to play?
Hello, hello children.
Let’s learn English today.
Hello, hello teacher.
We are ready to play.
Hello, hello teacher.
We speak English – HOORAY

Autumn leaves are falling down,
Red and yellow, orange and brown
Turning, turning round and round
Down, down, down.

Rain, rain, rain, rain,
It is raining, it is raining,
Rain, rain, rain, rain,
It is raining, it is raining,
What can we do?
(We can jump, jump, jump in the rain, rain, rain,
Then we jump, jump, jump in the rain again)

www.youtube.pl/watch?v=cm1qvX1ygOo

www.youtube.plwatch?v=kt319a0GkCc

www.youtube.pl/watch?v=4jxcWlq3CBg

www.youtube.plwatch?v=rD6FRDd9Hew&t=1s

www.youtube.plwatch?v=-jBfb33_KHU&t=1s

2
Autumn clothes jacket, scarf, shoes, hat
3
Autumn weather windy, sunny, rainy
4
Halloween halloween
candy
trick or treat?
5
Utrwalenie piosenek z całego miesiąca 🙂

 

WRZESIEŃ

Hello!
NR
TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
1 Hello everybody! Hello! Goodbye!

Make a circle

Jump up

Make a move

Hello, hello how are you?

Hello, hello make a move.

Hello, hello jump up!

Hello, hello have fun!

 

See you later, aligator

Bye. bye butterfly

 

 

 

www.youtube.com//watch?v=eBVqcTEC3zQ

www.youtube.com//watch?v=ALcL3MuU4xQ

2 Body parts Clap your hands

head, nose, leg, finger

3
My firends What's your name?

My name is....

4 In my kindergarden one, two, three

Stamp your feet

 5 Utrwalenie piosenek z całego miesiąca 🙂