ROZKŁAD MATERIAŁU DLA DZIECI 5-LETNICH

Plan został opracowany w oparciu podstawę programową wychowania przedszkolnego, program wychowania przedszkolnego „Trampolina” oraz portal edukacyjny „Super Simple”.

Cele ogólne
 • kształtowanie postawy zaciekawienia innym językiem i kulturą, tolerancja,
 • praca nad pozytywnym nastawieniem do nauki języka obcego,
 • dawanie dzieciom poczucia przyjemności słuchania i posługiwania się językiem angielskim,
 • osłuchanie z językiem angielskim, budowanie fundamentów wiedzy i podstawowych umiejętności językowych,
 • wystawienie dzieci na kontakt z językiem obcym,
 • stymulowanie inteligentnego zgadywania sensu wypowiedzi w języku obcym, pokonanie niepewności i poradzenie sobie z „obcością”, przedstawienia w języku obcym,
 • stymulowanie komunikacji niewerbalnej i werbalnej w społeczności dzieci,
 • rozwijanie sprawności mówienia, słuchania, zabawy ze słowami,
 • uwrażliwianie na język obcy i ojczysty,
 • rozwijanie inteligencji językowej,
 • zachęcanie do wspólnej zabawy, integrowanie dzieci.
Cele szczegółowe Dziecko:

 • rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie,
 • uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, w języku angielskim,
 • używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności,
 • powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie,
 • rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.
Sytuacje i funkcje komunikacyjne
 • witanie się,
 • przedstawianie siebie i innych,
 • wyrażanie swoich upodobań i zainteresowań,
 • przedstawianie swoich umiejętności,
 • opisywanie wyglądu osób,
 • przedstawianie swojej rodziny,
 • opisywanie cech przedmiotów (wielkość, kolor, kształt),
 • nazywanie zabawek, przyborów szkolnych,
 • nazywanie zwierząt,
 • nazywanie produktów żywnościowych i posiłków,
 • opisywanie codziennych czynności,
 • nazywanie pomieszczeń w domu,
 • opisywanie pogody,
 • nazywanie ubioru,
 • nazywanie środków transportu,
 • nazywanie i opisywanie świąt i zwyczajów,
 • składanie życzeń świątecznych i okolicznościowych.
Materiał leksykalny
 • kolory,
 • zwierzęta,
 • zabawki,
 • przybory szkolne,
 • wyposażenie sali,
 • członkowie rodziny,
 • części ciała i twarzy,
 • nazwy ubrań,
 • produkty żywnościowe,
 • pomieszczenia w domu,
 • sprzęty domowe,
 • umiejętności umysłowe i ruchowe,
 • stany emocjonalne i uczucia,
 • codzienne czynności,
 • dyscypliny sportowe,
 • pogoda,
 • transport,
 • liczby.

 

KWIECIEŃ

Spring, spring, spring

NR TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI I WIERSZE
Spring, spring, spring Utrwalanie słownictwa z marca o tematyce wiosennej:

flower, bird, frog, grass, ladybug, rainbow, puddles, bees, spring, daisy, tulip, kite,

it's warm,

it's windy,

it's foggy,

it's sunny,

it's rainy,

Wierszyk:

Flowers, flowers,
flowers all around.
Flowers flowers,
growing in the ground,
Flowers of each colour
make a pretty view.
Red and orange and yellow.
And blue and purple, too.

 

Rymowanka:

Rain, rain, rain
And sun, sun, sun.
Flowers grow,
And we have fun!

Rain, rain, rain
And sun, sun, sun.
Trees grow,
And we have fun!

Rain, rain, rain
And sun, sun, sun.
Grass grows,
And we have fun!

Rain, rain, rain
And sun, sun, sun.
Birds make nests,
And we have fun!

 

Spring song

www.youtube.com/watch?v=QdBbBZkITxA

It is spring time, spring time again.
The flowers, the birds, it's sunny again
It is spring time, spring time again.
The kites and the bees are in the air.
It isn't cold now, let's got to play,
daisies and tulips, the sun is up
the sun is here!

 

MARZEC

Waiting for spring

NR TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
1 Farm animals cow, pig, horse, duck, goose, hen,  turkey, goat, sheep, It is spring time, spring time again
the flowers, the birds,
it's sunny again
It is spring time, spring time again
the kites and the bees are in the air
It isn't cold now, let's got to play
daisies and tulips, the sun is up
the sun is here!

 

Spring time, spring time
I can't wait to get outside, cause it's
Spring time, spring time!

Winter is gone and I've got
Whacky spring fever!
Whacky spring fever! etc.

www.http://www.youtube.com/watch?v=XDRS3RFsnqY

The ducks on the farm say, "Quack, quack, quack."
The mice on the farm say, "Squeak, squeak, squeak."
The chickens on the farm say, "Cluck, cluck, cluck."
"Quack. Squeak. Cluck."
The pigs on the farm say, "Oink, oink, oink."
The goats on the farm say "Meh, meh, meh."
The sheep on the farm say "Baa, baa, baa."
"Oink. Meh. Baa." The horses on the farm say, "Neigh, neigh, neigh."
The cows on the farm say, "Moo, moo, moo.
" The roosters on the farm say,
"Cock-a-doodle-doo."
"Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo."
"Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo."
Let's try it a little faster.

www.http:/www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg

2 Spring vocabulary flower, bird, frog, grass, ladybug, rainbow, puddles, bees, spring, daisy, tulip

it is warm, windy, foggy,

3  One more time! powtórzenie materiału z całego miesiąca

 

LUTY

Winter break

NR TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
Opposites and shapes big-small

fast-slow

hot-cold

young-old

square, circle, rectangle,

triangle, ellipse

Roomba Room! Roomba
Room! Roomba roomba room!
Hey! Did you see my dad?
Sister’s watching TV in the living room.
Mommy’s reading a book in the bedroom.
Brother’s taking a shower in the bathroom.
Daddy’s cooking dinner in the kitchen.
Living room.
Bedroom and bathroom and kitchen
Roomba Room! Roomba Room!
Welcome to my house!
Living room.
Bedroom and bathroom and kitchen.
Roomba Room! Roomba Room!
Roomba roomba room!
Welcome to my house! Yeah!

 

I'm cooking some food in the kitchen.
I'm reading a book in the living room.
I'm playing my guitar in the bedroom.
Please be quiet! I'm trying to sleep.
Ok! After my guitar solo!
I'm playing my guitar in the bedroom.
Please be quiet! I'm trying to sleep.
Ok! After my guitar solo!

Winter break fun and games
House and furniture chair, table, bed, carpet, sofa, door

living room, bedroom, kitchen, bathroom, garden,

 One more time! powtórzenie materiału z całego miesiąca

 

STYCZEŃ

Winter games

NR TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
Winter vocabulary winter, frost, wind, ice, snowball, snowflake, snowman,

ski, sledge, ice skating,

 

grandparents, grandmother, grandfather, granddaughter, grandson, grandchildren,

Frosty weather,
Snowy weather,
When the wind blows
We all go together.

 

www.youtube.com//watch?v=I_qUVEUZyTU

Grandparents, grandparents
Grandparents are special
Grandparents, grandparents
Grandparents are special
Let’s gather together for a special meal
Let’s gather together to show how we feel
Let’s gather together on a special day
We gather together cause we want to say
Grandparents, grandparents
Grandparents are special
Grandparents, grandparents
Grandparents are special
We gather together for a special treat
We feed each other with good things to eat
We gather together for a special surprise
We come together for our family ties
Grandparents, grandparents
Grandparents are special
Grandparents, grandparents
Grandparents are special
We gather together for a special meal
We gather together to show how we feel
We gather together in our special tree
We give our thanks for friends and family
Grandparents, grandparents
Grandparents are special
Grandparents, grandparents
Grandparents are special

 

www.youtube.com//watch?v=o-xz1scdRfY

Love somebody, yes I do
Love somebody, yes I do
Love somebody, yes I do
Love somebody,
can you guess who?
Love my Grandma, yes I do
Love my Grandma, yes I do
Love my Grandma, yes I do
Love somebody,
can you guess who?
Love my Grandpa, yes I do
Love my Grandpa, yes I do
Love my Grandpa, yes I do
Love somebody, can you guess who?
Love somebody, yes I do
Love somebody, yes I do
Love somebody, yes I do
Love somebody, yes I do
Love somebody, can you guess who?
etc.

 

GRUDZIEŃ

Christmas is coming

NR TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
Ho! Ho! Ho! christmas tree, presents, Santa. reindeer, bells, snow, snowman, sleigh,

merry chrostmas and hapy new year!

We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Happy holidays to you, your family, your friends.
Happy holidays, Merry Christmas, and a Happy New Year.
Let's clap/ Let's jump/ Let's stomp/ Let's whisper/Big voices!
We all do a little clapping.
We all do a little clapping.
We all do a little clapping. etc.

www.youtube.com//watch?v=hNkvV4PR-q0

 

What do you want for Christmas?
Christmas? Christmas?
What do you want for Christmas?
Santa's on his way.
I want a train. I want a train. I want a great big train.
A train? A train!
What do you want for Christmas?
Christmas? Christmas?
What do you want for Christmas?
Santa's on his way.
I want a rocket. I want a rocket. I want a great big rocket.
A rocket? A rocket!
Prepare for lift-off...5, 4, 3, 2, 1, LIFT-OFF! etc.

www.youtube.com//watch?v=YqFP0NjoGY4

 

Ring, ring, ring the bells
Ring them loud and clear
To tell the children everywhere
That Christmas time is here!

 

www.youtube.com//watch?v=3PcmHSPVlKY

It’s Christmas Eve.
Where is Santa?

Santa, Santa, where are you?
Santa, Santa, where are you?

Are you under the tree?
Are you in your sleigh?
Are you on the rooftop?
Santa, where are you?

Look. Look. Over there.
Look. Look. Over where?
Look. Look. Over there!
Santa, is that you?
No, it’s Daddy.

Santa, Santa, where are you?
Santa, Santa, where are you?

Are you under the tree?
Are you in your sleigh?
Are you on the rooftop?
Santa, where are you?

Look. Look. Over there.
Look. Look. Over where?
Look. Look. Over there!
Santa, is that you?

Santa?
Ho ho ho!
Ho ho ho!
Ho ho ho ho ho!
Ho ho ho ho ho!
Ho ho ho ho ho!
Santa!!!

 

LISTOPAD

Yes, I can!

NR TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
Transport bike, train, bus, boat, ship, plane, scooter,

I can...

I can't...

Can you...?

The wheels on the bus go round and round.
Round and round. Round and round.
The wheels on the bus go round and round.
Round and round.
The door on the bus goes open and shut.
Open and shut. Open and shut.
The door on the bus goes open and shut... etc.

https://www.youtube.com/watch?v=GzrjwOQpAl0

I ride on a bike
I ride on a bike, but I want to go faster
I ride on a bus
I ride on a bus, but I want to go faster
I ride in a car
I ride in a car, but I want to go faster
I fly on a plane
I fly on a plane, but I want to go faster
Bridge Ten,
nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, go!
I fly in a rocket I fly into space in a rocket

www.youtube.co/watch?v=Ut-HbauKzDw

What do you do when you're happy?
When I'm happy I laugh
When I'm happy happy happy I laugh laugh laugh X 2
Ha ha ha ha ha!
What do you do when you're sad?
When I'm sad I cry
When I'm sad sad sad I cry cry cry
Boo hoo hoo hoo hoo! etc.

www.youtube.co/watch?v=eMOnyPxE_w8

Can you wash your hair?
I can wash my hair.
Can you wash your feet?
I can wash my feet.
Can you wash your face?
I can wash my face.
Can you wash your knees?
I can wash my knees.
I can wash my hair.
I can wash my feet.
I can wash my face.
I can wash my knees. etc.

www.youtube.com/watch?v=HVYXHMY7wvo

 Emotions How are you?

I'm...

sad, happy, angry, tired, great, good,

 Body parts head, chin, eyes, mouth, hair, knees, feet, fingers, toes, legs, arms, nose, hands,
 One more time! Powtórzenie materiału z całego miesiąca

 

PAŹDZIERNIK

Autumn

NR TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
Autumn acorns, leaves, cones, squirrel, hedgehog

This is... What is this? Show me...

Take the....

"All the leaves are falling down;
Orange,yellow,red and brown.
Falling softly all they do;
Over me and over you."

https://www.youtube.com/watch?v=geFvOfBQNbE

Scarecrow, scarecrow turn around.
Scarecrow, scarecrow touch the ground.
Scarecrow, scarecrow reach up high.
Scarecrow, scarecrow touch the sky.
Scarecrow, scarecrow bend down low.
Scarecrow, scarecrow touch your toes.
Scarecrow, scarecrow turn around.
Scarecrow, scarecrow touch the ground.
Scarecrow, scarecrow reach up high.
Scarecrow, scarecrow touch the sky.
Scarecrow, scarecrow bend down low. etc.

www.youtube.com/watch?v=GpO8_FMWcHA

 

On Halloween night
We walk, walk, walk
On Halloween night
We knock, knock, knock
Chocolate, please! Cookies, please! Candy, please!
We love to trick or treat
Hurray, hurray, it's Halloween
It's Halloween, hurray!
Hurray, hurray, it's Halloween "Trick or treat!", we say!

www.youtube.com/watch?v=Hj_mudR9ZTc

Weather sunny, windy, cloudy, rainy, cold, hot, snowing, stormy,

How's the weather

Halloween scarecrow, pumpkins, candy, trick or treat, monster, mummy, ghost
One more time Powtórzenie materiału

 

WRZESIEŃ

Hello everybody!

NR TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA, ZWROTY PIOSENKI, WIERSZE
Hello everybody My name is...

What's your name?

Hello, good morning, hi, bye, good bye,

listen, learn watch, play, sing, fun, rules,

 

One, two who are you?
Three, four walk the door.
Five, six let’s make kicks.
Seven, eight don’t be late.
Nine and ten walk li

 

www.youtube.com.pl/??v=hjFaqDNUVFo

Pick up your pencil, pencil, pencil
Write your name, write your name
Put your pencil down
Touch your book Time's up!
Touch your bag Time's up!
Pick up your pencil, pencil, pencil
Write your name, write your name
Put your pencil down
Touch your eraser Time's up!
Touch your ruler Time's up!
Pick up your pencil, pencil, pencil
Write your name, write your name
Put your pencil down
Touch your paper Time's up!
Touch your glue Time's up!
Pick up your pencil, pencil, pencil
Write your name, write your name
Put your pencil down
Put your pencil down

 

www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU

Hello Song
(Verse 1)
Every day I go to school
I meet my friends
And we all say
(Chorus) Hello, hello! How are you?
I'm good, I'm great! How about you? (repeat)
Na, na, na...
(Verse 2)
Every day I go and play
I meet new friends
And we all say (Chorus)
Hello, hello! What's your name?
Nice to meet you!
Do you want to play? (repeat) Na, na, na....

Colours black, white, orange, blue, brown, pink, purple, yellow, green, red, grey, gold,

What colour is this?

This is...

Give me....

Pick up the card

Numbers Numbers 0 - 20

Let's count

more, less

School supplies and toys

pen, pencil, notebook, crayons, school bag, backpack, eraser, desk,

doll, car, blocks, jumping rope, puzzle, kite,