Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców do udziału

w Przedszkolnym Konkursie Plastycznym

pt. „Kartka Świąteczna”

Format pracy: A4 lub A5

Technika dowolna, ale BEZ UŻYCIA KREDEK

Prace należy podpisać i złożyć do wychowawcy grupy do 29 listopada 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 16 grudnia 2019 r.

 

CELE KONKURSU:

 • rozbudzanie u dzieci inwencji twórczej i kreatywności,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwość,
 • kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowej,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,
 • rozbudzanie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci oraz rodziców z Przedszkola nr 148 w Warszawie.
 2. Kartkę Świąteczną o tematyce Bożonarodzeniowej można wykonać techniką dowolną w formacie A5 lub A4, w formie płaskiej/ trójwymiarowej, ale bez użycia kredek.
 3. Każda praca powinna być opisana: Imię i nazwisko autora/ autorów oraz grupa przedszkolna.
 4. Prace należy dostarczyć do dnia 29.11.2019 r. do wychowawcy grupy.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 16.12.2019 r.
 6. Oceny prac dokona jury.

 KRYTERIA OCENY PRAC:

 • wkład pracy dziecka,
 • zgodność z tematem,
 • walory artystyczne,
 • kompozycja,
 • wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych,
 • ogólna estetyka pracy,
 • oryginalność,
 • kreatywność.
Zachęcamy do udziału wszystkie dzieci i rodziców.