Przedszkole nr 148
ul. Kazimierzowska 45
02-572 Warszawa

Tymczasowy adres przedszkola oraz do korespondencji od 1 września 2021 r. do odwołania:

Przedszkole nr 148
ul. Abramowskiego 4
02-659 Warszawa

telefon, sms, mms: 723 850 188
telefon, sms, mms do kontaktu z rodzicami: 723 245 922

e-mail: p148@edu.um.warszawa.pl

Dyrektor: mgr Agnieszka Wojas

e-mail: awojas@edu.um.warszawa.pl

Kierownik gospodarczy: mgr Agnieszka Szczeszka

e-mail: kierownik_gospodarczy@przedszkole148.waw.pl

Sekretarka: Klaudia Olechnowicz

e-mail: sekretariat@przedszkole148.waw.pl

Inspektor Ochrony Danych: Paweł Rowiński

e-mail: prowinski.iod@dbfomokotow.pl

tel.: 723 243 679